Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Telerau, Amodau a Gwybodaeth am Gwcis

Hawlfraint

Mae dyluniad, darluniau, testun, deunydd aml-gyfrwng a chynnwys arall y safle yn destun hawlfraint. Rhaid i chi gysylltu â ni a chael ein caniatâd yn ysgrifenedig cyn ailddosbarthu unrhyw ddeunydd rydych yn ei lawrlwytho o’r safle hwn neu’n ei ddefnyddio er budd ariannol.

Gwefannau a’u cynnwys

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill: ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys, ac ni allwn roi caniatâd mewn perthynas â chynnwys a geir o safleoedd eraill neu gynnwys sy’n gysylltiedig â’r safle hwn.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw oblygiadau sy’n deillio o’ch defnydd chi o’r wefan hon na’i chynnwys, ychwaith.

Preifatrwydd

Mae SPCK yn ymrwymedig i gadw data personol yn ddiogel a bod yn hollol dryloyw ynghylch sut y caiff data ei ddefnyddio.
Mae Polisi Preifatrwydd SPCK ar gael ar y brif wefan yn spckpublishing.co.uk/privacy-and-cookies-policy.

Defnydd o gwcis ar y safle hwn

Mae’r safle’n defnyddio cwcis at ddibenion ystadegol, fel y gallwn weld sut mae’r safle’n cael ei ddefnyddio. Mae’r rhain yn ddefnyddiol i ni, ond nid ydynt yn angenrheidiol i weithrediad y safle.
Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddarparu’r ystadegau hyn. Golyga hyn fod Google yn gosod a chael mynediad i’r cwcis hyn, ac yn storio a phrosesu’r wybodaeth y mae’n ei chasglu drwyddynt ar ei gyfrifiaduron.Gall Google hefyd basio’r wybodaeth i bartïon eraill lle mae’n rhaid gwneud hynny dan y gyfraith, neu i’w phrosesu ymhellach. Mae’r wybodaeth yn cynnwys Cyfeiriad Rhyngrwyd (IP) y cyfrifiadur rydych yn ei ddefnyddio, a’r tudalennau rydych yn ymweld â nhw. Mae Google yn ymrwymo i beidio â defnyddio’r wybodaeth hon ar y cyd ag unrhyw ddata arall y mae’n ei gasglu drwy wasanaethau eraill y mae’n eu cynnig.
Drwy dderbyn cwcis o’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu’r data fel yr amlinellwyd gennym. Os hoffech flocio’r cwcis hyn, gallwch ffurfweddu eich porwr i wneud hynny. Mae cyngor ar sut i wneud hyn ar gyfer pob un o’r prif borwyr ar gael yn www.aboutcookies.org.

Os ydych yn defnyddio hen borwr, mae’n bosibl y gwnawn nodyn o hynny am hyd eich ymweliad, fel y gallwn addasu arddangosiad y dudalen yn briodol. (Caiff ‘cwci sesiwn’ ei storio ar eich cyfrifiadur i gofnodi dewisiadau o’r fath dros dro.)

Gall cwci arall nodi a ydych yn gwneud mwy o ddefnydd o ddeunydd cynradd neu uwchradd yn ystod eich ymweliad a gall wneud mân addasiadau i’r safle o ganlyniad (er enghraifft, gosodiadau awtomatig y dudalen chwilio).

Gallech geisio rhagor o wybodaeth am y defnydd o gwcis, a pholisi cwcis SPCK, yn www.assemblies.org.uk/about/terms-and-cookies

Tudalennau eraill
Amdanom ni
Cyflwyniadau
Sut i ddefnyddio'r safle hwn
Adborth
Rhoi
Telerau a Chwcis