Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Seren Fechan Yn Y Nen

Darparu cyflwyniad syml yn adrodd stori’r Nadolig.

gan Jan Edmunds

Addas ar gyfer

 • Cyfnod Allweddol 1

Nodau / Amcanion

Darparu cyflwyniad syml yn adrodd stori’r Nadolig.

Paratoad a Deunyddiau

 • Penderfynwch pa un yw’r ffordd orau i ddefnyddio’r deunydd ar gyfer cyflwyniad dosbarth.
 • Gallai gwisgoedd syml ychwanegu at y diddordeb. Mae lleoliad y rhai sy’n cymryd rhan yn bwysig hefyd. Yn achos plant ifanc iawn, fe fyddai’n well iddyn nhw ganu mewn grwpiau bach na disgwyl i unigolion ganu gyda lleisiau bach tawel fyddai’n anodd eu clywed. Dylai’r plant gael eu gosod ar flaen y llwyfan.

 • Fe fyddai’n bosib i athro neu blant hyn wneud y gwaith llefaru.

 • Wrth ganu pob pennill, gall y cymeriadau y cyfeirir atyn nhw ddod ymlaen i’r llwyfan, ac o dipyn i beth fe fydd golygfa Gwyl y Geni yn dod ynghyd.

 • Mae’r geiriau i’w canu ar yr alaw ‘Twinkle, twinkle, little star’.

Gwasanaeth

 1. Daw grwp o blant wedi’u gwisgo fel sêr ymlaen i’r llwyfan gan ddawnsio i gerddoriaeth yr hwiangerdd ‘Twinkle, twinkle’. Wedi i’r ddawns ddod i ben, fe all y plant ffurfio grwp i eistedd ar ochr chwith y llwyfan. A bydd un o’r sêr yn aros ar ei thraed gan sefyll uwch ben y gweddill.

 2. Roedd y seren fach wedi bod yn disgleirio yn yr awyr am ddwy fil o flynyddoedd, ac roedd hi wedi gweld llawer o bethau rhyfeddol. Dyma’r stori:

  Grwp 1
  Seren fechan yn y nen, 
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.
  Gwenu’n ddisglair uwch y byd, 
  Gwenu’n ddisglair wnei o hyd,
  Seren fechan yn y nen, 
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.

  Grwp 2 
  Seren fechan yn y nen, 
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.
  Dywed wrthym y stori dlos.
  Beth ddigwyddodd ymhell yn ôl?
  Seren fechan yn y nen, 
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.

  Grwp 3
  Mewn stabl dlawd ganwyd baban Mair, 
  a chysgai’n dawel ar y gwair.
  Angylion ddaeth i’w weled ef, 
  y baban bach a ddaeth o’r nef.
  Mewn stabl dlawd ganwyd baban Mair, 
  a chysgai’n dawel ar y gwair.

  Grwp 4
  Seren fechan, fe wnest dy ran, 
  i arwain pobl at y fan.
  Fe ddisgleiriaist yn y nos, 
  golau disglair, seren dlos.
  Seren fechan, fe wnest dy ran, 
  i arwain pobl at y fan.

  Grwp 5
  Daeth angylion at fugeiliaid lu 
  i ddweud am eni’n baban cu.
  Roedden nhw’n gwylio’r defaid a’r wyn, 
  yng ngoleuni’r seren fwyn.
  Daeth angylion at fugeiliaid lu 
  i ddweud am eni’n baban cu..

  Grwp 6
  Daeth doethion yno, oddi draw, 
  ac anrhegion ym mhob llaw.
  Wedi dilyn dy olau clir, 
  am filltiroedd dros y tir.
  Daeth doethion yno, oddi draw, 
  ac anrhegion ym mhob llaw.

  Grwp 7
  Seren fechan yn y nen, 
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.
  Gwenu’n ddisglair uwch y byd, 
  Gwenu’n ddisglair wnei o hyd,
  Seren fechan yn y nen, 
  fe wyddom nawr beth wnei uwch ben.

Amser i feddwl

Os bydd hynny’n briodol, fe allech chi oleuo cannwyll, a gofyn i’r plant ganolbwyntio ar y fflam wrth iddyn nhw feddwl eto am y stori y maen nhw newydd ei hadrodd.

Rydyn ni wedi adrodd stori’r seren fach a stori’r Nadolig cyntaf.
Pan fyddwch chi’n edrych i fyny i’r awyr ac yn gweld seren ddisglair, gobeithio y byddwch chi’n cofio am y stori ac am ystyr arbennig y Nadolig. Nadolig Llawen i bawb!

Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2009    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon