Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Wnaiff Hyn Ddim Methu O'm Hachos I

Addas ar gyfer

  • Cyfnod Allweddol 2

Fideo

(Edrychwch ar y wefan www.youtube.com/watch?v=NrKbyhCHhEs)

Wnaiff hyn ddim methu o’m hachos i 
(4 munud 35 eiliad)

Mae’r gwasanaeth hwn yn dilyn llwybr cyflawn, gyda deunydd myfyriol tua’r diwedd. 
Mae’n bosib, wrth gwrs, y byddech yn dymuno ymestyn hyn wedi i’r fideo ddod i ben. Gwelwch syniadau’n dilyn.

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio’r fideo cyn ei ddefnyddio gyda’ch cynulleidfa.

Fe all ansawdd rhywfaint o’r deunydd ymddangos yn wael – mae hyn oherwydd oedran y delweddau sydd wedi cael eu defnyddio.

Crynodeb

Mae’r gwasanaeth 'Wnaiff hyn ddim methu o’m hachos i' yn rhoi cyflwyniad i ni o griw Apollo 11, a’u cenhadaeth i lanio ar y lleuad, gan nodi’r heriau a oedd yn eu hwynebu ar y ffordd. Mae’r gwasanaeth yn pwysleisio cymaint o bobl oedd yn ymwneud â’r fenter o anfon Apollo 11 i’r lleuad, a sawl un ym mhob tîm yn mabwysiadu’r arwyddair 'Wnaiff hyn ddim methu o’m hachos i'.

Mae gwaith tîm yn dibynnu ar bawb yn gwneud ei ran.

Themâu

Gwaith tîm a chyd-ddibyniaeth.

Anelu at y nod.

Perthnasoedd.

Dal ati i ddysgu/ ysgogiad

Cân/cerddoriaeth

The Planets gan Holst

Unrhyw gerddoriaeth electronig, fel ‘Oxygene’ gan Jean-Michel Jarre

Emynau’n ymwneud â’r byd a’r greadigaeth, neu gariad Duw.

Amser i feddwl

(Goleuwch gannwyll a gadewch i’r myfyrwyr feddwl am yr yn y maen nhw newydd ei weld a’i glywed.)

Gadewch i ni dreulio moment yn meddwl am yr holl dimau neu grwpiau rydyn ni’n rhan ohonyn nhw:
grwpiau lle rydyn ni’n dibynnu bod pobl eraill yno i ni, a phobl eraill yno sy’n dibynnu arnom ni i fod yno er eu mwyn nhw;
timau lle rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd;
projectau rydyn ni’n gweithio arnyn nhw gyda’n gilydd.

Gadewch i ni fod yn ddiolchgar am yr holl bobl sy’n cadw’u hymrwymiad i bob un ohonom ni.
Gadewch i ni ailymrwymo’n hunain i bopeth rydyn ni’n ymwneud ag ef.

Gweddi

Helpa fi i feddwl am y geiriau hynny,
'Wnaiff hyn ddim methu o’m hachos i',
ar yr adegau hynny pan fydd pethau’n anodd, yn ddwys ac yn galed.
Helpa fi i beidio â bod y ddolen honno yn y gadwyn sy’n torri.

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2012    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon