Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Cysawd Yr Haul

Addas ar gyfer

  • Cyfnod Allweddol 3

Fideo

(Edrychwch ar y wefan  www.youtube.com/watch?v=GOuHFD4Af9k)

Cysawd yr Haul 
(5 munud 18 eiliad)

Mae’r gwasanaeth hwn yn dilyn llwybr cyflawn, gyda deunydd myfyriol tua’r diwedd. 
Mae’n bosib, wrth gwrs, y byddech yn dymuno ymestyn hyn wedi i’r fideo ddod i ben. Gwelwch syniadau’n dilyn.

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio’r fideo cyn ei ddefnyddio gyda’ch cynulleidfa.

Fe all ansawdd rhywfaint o’r deunydd ymddangos yn wael – mae hyn oherwydd oedran y delweddau sydd wedi cael eu defnyddio.

Crynodeb

Mae’r gwasanaeth hwn yn bennaf yn ymwneud â Chysawd yr Haul ac yn ei gyflwyno fel cyfres o blanedau a chyrff eraill. Mae’r myfyrdod yn annog y myfyrwyr i feddwl ymhellach na’r blaned hon. Mae yma bwyslais ar y syndod a brofodd Newton wrth edrych trwy ei delesgopau, ac ar y rhyfeddod a ysgogwyd ynddo wrth iddo astudio Cysawd yr Haul.

Themâu

Edrych y tu hwnt i ni’n hunain, ac annog synnwyr o syndod a rhyfeddod.

Mae’n dda bod yn fi.   
Dysgu amdanaf fy hun

Adnoddau ychwanegol

Llwythwch i lawr rai lluniau ar gyfer yr adran ‘Amser i feddwl’ – efallai y gallech chi ddefnyddio delweddau a dynnwyd o’r crwydryn archwilio diweddaraf fu’n tynnu lluniau o’r blaned Mawrth.

Cerddoriaeth

The Planets gan Holst
Unrhyw gerddoriaeth electronig, fel ‘Oxygene’ gan Jean-Michel Jarre
Emynau’n ymwneud â’r byd a’r greadigaeth, neu gariad Duw.

Amser i feddwl

(Goleuwch gannwyll a gadewch i’r myfyrwyr feddwl am yr yn y maen nhw newydd ei weld a’i glywed.)

Meddyliwch am yr hyn oll rydych chi’n gallu ei weld pan fyddwch chi’n edrych i fyny i awyr y nos:
y sêr, y planedau, ac ambell seren wib .…
Meddyliwch am harddwch y Ddaear:
y coed, y caeau, a holl lwyddiannau bodau dynol.
A byddwch yn ddiolchgar am y cyfan.


Gweddi

Diolch am harddwch y Ddaear
ac am bopeth sydd y tu draw i’n hawyr ni,
sydd y tu hwnt i’n cyrraedd ni ar hyn o bryd.
Gobeithio na wnawn ni byth golli’r awydd i archwilio
na cholli’r gallu i ryfeddu.
Amen

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2012    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon