Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter Facebook

-
X
-
Gwasanaethau Cynradd
gwasanaethau cynradd
os nad oes unrhyw wasanaethau pynciol sy'n bodloni eich anghenion, edrychwch ar yr adrannau eraill neu dilynwch y ddolen 'dod o hyd i wasanaeth…' ar frig y dudalen.

angen help?
i gael canllaw pellach ar sut i ddefnyddio ein hamlinelliadau o wasanaethau, cliciwch ar y "sut i ddefnyddio'r safle hwn" dolen ar frig y dudalen.


i weld amlinelliad o wasanaeth, porwch y rhestrau o dan bob tab, a chliciwch ar unrhyw deitl sydd o ddiddordeb i chi. mae gwasanaethau 'ysgolion eglwys' wedi'u targedu at ysgolion eglwys ac maent yn fwy cristnogol eu cynnwys.

Gwasanaethau Cynradd - Pynciol

teitladdasrwydd
Rhoi a derbyn
Pwysigrwydd bod yn hael
Ysgol gyfan (Gynradd)
Nid aur yw popeth melyn
Mae ein hagwedd tuag at ein heiddo yn cyfrif
Ysgol gyfan (Gynradd)
Llawer o Dân Gwyllt!
Mae Noson Tân Gwyllt yn fwy o hwyl pan fyddwn ni’n cofio bod yn ofalus
Ysgol gyfan (Gynradd)

Ar ddod...

Titleaddasrwydd
Angylion Yn Gwlio Drosof Fi
Ystyried y ffaith bod Duw’n gofalu trosom trwy gyfrwng angylion.
Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Y brenin newydd - stori Nadolig
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1 - Ysgolion Eglwys
Cwis Nadolig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Bywyd Hosan!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Clychau'r Nadolig
Ystyried tarddiad cysyniad clychau’r Nadolig a beth yw eu harwyddocâd.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Craceri'r Nadolig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Glanhau gwanwynol
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mae pwyntiau uchel ac isel mewn bywyd
Stori Ruth a Naomi, rhan 1
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Beth sy'n gwneud ffrind da?
Stori Ruth a Naomi, rhan 2
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Rydw i angen y llyfr hwn!
Stori Mary Jones
Ysgol gyfan (Gynradd)
Rhoi nod sialc ar y drws
Ystyried Gwyl yr Ystwyll
Ysgol gyfan (Gynradd)

Gwasanaethau Cynradd - Dewisiadau Diweddar

teitladdasrwydd
Gwneud Pethau Bychain
Gwerthfawrogi bod cynigion syml o help bach yn aml yn gallu gwneud gwahaniaeth MAWR.
Cyfnod Allweddol 1
Bod yn Ddiolchgar
Helpu’r plant i feddwl am garedigrwydd ac am fod yn ddiolchgar.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ydych Chi'n Fy Adnabod I?
Helpu’r plant i werthfawrogi’r naill a’r llall fel unigolion, ac i gydnabod nad yw llwyddiant allanol yn debyg i gyflawnder mewnol neu les unigolyn.
Cyfnod Allweddol 2
Enwau: Beth Sydd Mewn Enw?
Helpu’r plant i feddwl am arwyddocâd enwau.
Cyfnod Allweddol 2
Wedi ein gwneud yn dda ac yn unigryw!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Byddwch yn ddiolchgar
Fe allwn ni fod yn ddiolchgar bob dydd am bethau!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Teimlo Bod Rhywun Eich Angen
Mae pawb yn hoffi teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi
Cyfnod Allweddol 1
Daliwch ati!
Mae dyfalbarhad yn bwysig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mesur enfawr!
Mae rhai pethau’n anfesuradwy
Cyfnod Allweddol 2 - Ysgolion Eglwys
Bod yn ffrind (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Drysau Cyfle
Cyfnod Allweddol 2
Pecyn bwyd!
Gall rhywbeth bach wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mae pob gweithred fach yn cyfrif
Mae caredigrwydd yn bwysig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Llawer o afalau!
Y cynhaeaf a delwedd gorfforol
Cyfnod Allweddol 2
Bod yn ddiolchgar am bob diwrnod
Cyfnod Allweddol 2

Mwy o'r archif...

FideoFideo
DarluniauDarluniau
DramaDrama
CerddCerdd
Gwasanaeth Ymateb CyflymCyflym

Cau

Gwasanaethau Cynradd - Materion Allweddol

Mae’r gwasanaethau yn yr adran hon yn mynd i’r afael â materion neu’n delio â digwyddiadau pwysig sy’n codi o bryd i bryd ym mywyd unrhyw ysgol.

teitladdasrwydd
Cariad yw....
Mae cariad yn ymwneud â gweithredoedd y ogystal â geiriau
Ysgol gyfan (Gynradd)
Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr
Mae teyrnas Duw’n debyg i ...
Ysgol gyfan (Gynradd) - Church School
Dechrau newydd
Blwyddyn ysgol newydd – dechrau newydd!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Grym geiriau
Mae’r ffordd rydyn ni’n defnyddio geiriau’n bwysig
Cyfnod Allweddol 2
Grym geiriau plant
Mae llawer o bethau y gall oedolion eu dysgu gan blant
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gweithredoedd o gariad a charedigrwydd
Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gwir Gyfeillgarwch: Ffraeo gyda’n ffrindiau
Pwysleisio sut mae pobl yn teimlo pan fyddan nhw’n ffraeo gyda’u ffrindiau.
Cyfnod Allweddol 2
Gwneud pethau bychain
Mae gweithredoedd bach o garedigrwydd yn gallu cael effaith fawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mae maddau'n bwysig
Josie a Jake yn dysgu am faddeuant
Cyfnod Allweddol 1
Mater o gariad
Mae cariad y lledaenu ar draws y byd
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mor ddoeth â ....
Cyfnod Allweddol 2
Pethau rhyfeddol wedi eu creu!
Mae pob un ohonom yn rhan o greadigaeth Duw
Ysgol gyfan (Gynradd) - Church School
Sut ydych chi'n teimlo?
Gall ein profiadau newid ein hwyliau
Ysgol gyfan (Gynradd)
Symbolau Heddwch
Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar 21 Medi
Ysgol gyfan (Gynradd)
Wonderfully Made!
Dangos i’r plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Wyt ti’n fy ngweld i?
Ydyn ni’n sylwi ar yr hyn sy’n digwydd o’n cwmpas ni?
Ysgol gyfan (Gynradd)

Gwasanaethau Cynradd - Crefyddau'r Byd

Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â phrif wyliau crefyddau’r byd.

teitladdasrwydd
Al-Hijra
Meddwl beth yw ystyr ‘cymuned’, a meddwl am ddechreuad y grefydd Islam.
Cyfnod Allweddol 2
Baisakhi - Dathliad Sikhaidd yn ymwneud ag Ymrwymiad
Cyfnod Allweddol 2
Divali : Gwyl Goleuni
Ysgol gyfan (Gynradd)
Dydd Bodhi
Ysgol gyfan (Gynradd)
Eid Ul-Adha
Gwyl Fwslimaidd o aberth
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Eid Ul-Fitr
Cyfnod Allweddol 2
Esgyniad Baha' Ullah
Cyfnod Allweddol 2
Ganesh Chaturthi - Gwyl pen-blwydd y duw pen-eliffant
Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Ridvan : Llythyrau Gardd Ridván at ffrind
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gwyl Vasant Panchami : Dechreuad newydd
Dathlu dechreuad newydd mewn bywyd ac mewn dysgu.
Cyfnod Allweddol 2
Hanukkah
Egluro ystyr yr wyl Hanukkah, a meddwl beth yw ystyr gwyrth i ni heddiw.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Janmashtami
Canolbwyntio ar yr wyl Hindwaidd, Janmashtami, a nodi pa mor bwysig yw croeso.
Cyfnod Allweddol 2
Mahavira Jayanti: Gwyl Jain (Ebrill)
Ysgol gyfan (Gynradd)
Merthyru'r Bab
Edrych ar ffydd yng nghyd-destun y grefydd Baha’i.
Cyfnod Allweddol 2
Paryushan
Ystyried gwyl y grefydd Jain, sef gwyl Paryushan.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Pen-Blwydd Y Guru Nanak Dev Ji
Dathliad Sikhaidd
Cyfnod Allweddol 1
Raksha Bandhan
Meddwl am berthynas brodyr a chwiorydd gan gyfeirio at yr wyl Hindwaidd, Raksha Bandhan.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ramadan
Cyfnod Allweddol 2
Rosh Hasanah
Y Flwyddyn Newydd Iddewig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Sukkot: Gwyl Y Tabernalcau
Helpu’r plant i ddysgu am yr wyl Iddewig, Sukkot, a meddwl am fod yn ddiolchgar.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Yom Kippur
Dydd y Cymod
Ysgol gyfan (Gynradd)
Zartusht-No-Diso
Coffau’r proffwyd Zoroastraidd cyntaf
Cyfnod Allweddol 2