Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter Facebook

-
X
-
Gwasanaethau Cynradd
gwasanaethau cynradd
os nad oes unrhyw wasanaethau pynciol sy'n bodloni eich anghenion, edrychwch ar yr adrannau eraill neu dilynwch y ddolen 'dod o hyd i wasanaeth' ar frig y dudalen.

angen help?
i gael canllaw pellach ar sut i ddefnyddio ein hamlinelliadau o wasanaethau, cliciwch ar y "sut i ddefnyddio'r safle hwn" dolen ar frig y dudalen.


i weld amlinelliad o wasanaeth, porwch y rhestrau o dan bob tab, a chliciwch ar unrhyw deitl sydd o ddiddordeb i chi. mae gwasanaethau 'ysgolion eglwys' wedi'u targedu at ysgolion eglwys ac maent yn fwy cristnogol eu cynnwys.

Gwasanaethau Cynradd - Pynciol

teitladdasrwydd
Diwrnod Y Nyrsys
Cydnabod a gwerthfawrogi gwaith y nyrsys, gan gyfeirio at fywyd Florence Nightingale.
Cyfnod Allweddol 2
Addfwynder:Ffrwythau'r Ysbryd
Cyfnod Allweddol 1 - Ysgolion Eglwys

Ar ddod...

Titleaddasrwydd
Y Ddringfa
Cyflwyno hanes Jake Meyer ir plant, yr unigolyn ieuengaf i ddringo Mynydd Everest ar un adeg
Cyfnod Allweddol 2
Heulwen
Annog y plant i feddwl am yr Haul, ar effaith y maen ei gael ar y Ddaear, a gweld ei bod hin bosib iddyn nhw hefyd ddod goleuni a chynhesrwydd i fywydau pobl eraill.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Helo, Sgryffi! Rhannu - y bachgen a roddodd ei bicnic i Iesu
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Gweddi'r Arglwydd
Beth mae Gweddir Arglwydd yn ei olygu i wahanol bobl?
Cyfnod Allweddol 2 - Ysgolion Eglwys
Ffyddlondeb
Mae ffyddlondeb yn bwysig
Ysgol gyfan (Gynradd)

Gwasanaethau Cynradd - Dewisiadau Diweddar

teitladdasrwydd
Grym Geiriau
Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth
Cyfnod Allweddol 2
Glanhau gwanwynol
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gadewch bethau fynd!
Pam y dylem ni faddau ir rhai hynny syn brifo ein teimladau?
Cyfnod Allweddol 2
Mae pwyntiau uchel ac isel mewn bywyd
Stori Ruth a Naomi, rhan 1
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Beth sy'n gwneud ffrind da?
Stori Ruth a Naomi, rhan 2
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Llawer o oleuni
Ystyried un o ddatganiadau Iesu, Myfi yw goleunir byd
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Gofalu am bobl dlawd
Stori Ruth a Naomi, rhan 3
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Pecyn bwyd!
Gall rhywbeth bach wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ydych ch'n adeiladu'n dda
Y gm Minecraft, ac adeiladu
Cyfnod Allweddol 2
Bod yn ffrind (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi)
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd y Pasg!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Peidiwch barnu yn l yr ymddangosiad (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi&rsquo)
Cyfnod Allweddol 1
Byddwch yn ddiolchgar
Fe allwn ni fod yn ddiolchgar bob dydd am bethau!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Byns y Grog ac Wyau Pasg
Bwydydd arbennig y Pasg
Ysgol gyfan (Gynradd)
Heddwch a'i symbolan
Ystyr heddwch
Cyfnod Allweddol 2
Mesur enfawr!
Mae rhai pethaun anfesuradwy
Cyfnod Allweddol 2 - Ysgolion Eglwys

Mwy o'r archif...

FideoFideo
DarluniauDarluniau
DramaDrama
CerddCerdd
Gwasanaeth Ymateb CyflymCyflym

Cau

Gwasanaethau Cynradd - Materion Allweddol

Maer gwasanaethau yn yr adran hon yn mynd ir afael materion neun delio digwyddiadau pwysig syn codi o bryd i bryd ym mywyd unrhyw ysgol.

teitladdasrwydd
Cariad yw....
Mae cariad yn ymwneud gweithredoedd y ogystal geiriau
Ysgol gyfan (Gynradd)
Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr
Mae teyrnas Duwn debyg i ...
Ysgol gyfan (Gynradd) - Church School
Dechrau newydd
Blwyddyn ysgol newydd dechrau newydd!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Grym geiriau
Maer ffordd rydyn nin defnyddio geiriaun bwysig
Cyfnod Allweddol 2
Grym geiriau plant
Mae llawer o bethau y gall oedolion eu dysgu gan blant
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gweithredoedd o gariad a charedigrwydd
Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gwir Gyfeillgarwch: Ffraeo gydan ffrindiau
Pwysleisio sut mae pobl yn teimlo pan fyddan nhwn ffraeo gydau ffrindiau.
Cyfnod Allweddol 2
Gwneud pethau bychain
Mae gweithredoedd bach o garedigrwydd yn gallu cael effaith fawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mae maddau'n bwysig
Josie a Jake yn dysgu am faddeuant
Cyfnod Allweddol 1
Mater o gariad
Mae cariad y lledaenu ar draws y byd
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mor ddoeth ....
Cyfnod Allweddol 2
Pethau rhyfeddol wedi eu creu!
Mae pob un ohonom yn rhan o greadigaeth Duw
Ysgol gyfan (Gynradd) - Church School
Sut ydych chi'n teimlo?
Gall ein profiadau newid ein hwyliau
Ysgol gyfan (Gynradd)
Symbolau Heddwch
Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar 21 Medi
Ysgol gyfan (Gynradd)
Wonderfully Made!
Dangos ir plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Wyt tin fy ngweld i?
Ydyn nin sylwi ar yr hyn syn digwydd on cwmpas ni?
Ysgol gyfan (Gynradd)

Gwasanaethau Cynradd - Crefyddau'r Byd

Gwasanaethau syn gysylltiedig phrif wyliau crefyddaur byd.

teitladdasrwydd
Al-Hijra
Meddwl beth yw ystyr cymuned, a meddwl am ddechreuad y grefydd Islam.
Cyfnod Allweddol 2
Baisakhi - Dathliad Sikhaidd yn ymwneud ag Ymrwymiad
Cyfnod Allweddol 2
Divali : Gwyl Goleuni
Ysgol gyfan (Gynradd)
Dydd Bodhi
Ysgol gyfan (Gynradd)
Eid Ul-Adha
Gwyl Fwslimaidd o aberth
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Eid Ul-Fitr
Cyfnod Allweddol 2
Esgyniad Baha' Ullah
Cyfnod Allweddol 2
Ganesh Chaturthi - Gwyl pen-blwydd y duw pen-eliffant
Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Ridvan : Llythyrau Gardd Ridvn at ffrind
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gwyl Vasant Panchami : Dechreuad newydd
Dathlu dechreuad newydd mewn bywyd ac mewn dysgu.
Cyfnod Allweddol 2
Hanukkah
Egluro ystyr yr wyl Hanukkah, a meddwl beth yw ystyr gwyrth i ni heddiw.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Janmashtami
Canolbwyntio ar yr wyl Hindwaidd, Janmashtami, a nodi pa mor bwysig yw croeso.
Cyfnod Allweddol 2
Mahavira Jayanti: Gwyl Jain (Ebrill)
Ysgol gyfan (Gynradd)
Merthyru'r Bab
Edrych ar ffydd yng nghyd-destun y grefydd Bahai.
Cyfnod Allweddol 2
Paryushan
Ystyried gwyl y grefydd Jain, sef gwyl Paryushan.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Pen-Blwydd Y Guru Nanak Dev Ji
Dathliad Sikhaidd
Cyfnod Allweddol 1
Raksha Bandhan
Meddwl am berthynas brodyr a chwiorydd gan gyfeirio at yr wyl Hindwaidd, Raksha Bandhan.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ramadan
Cyfnod Allweddol 2
Rosh Hasanah
Y Flwyddyn Newydd Iddewig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Sukkot: Gwyl Y Tabernalcau
Helpur plant i ddysgu am yr wyl Iddewig, Sukkot, a meddwl am fod yn ddiolchgar.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Yom Kippur
Dydd y Cymod
Ysgol gyfan (Gynradd)
Zartusht-No-Diso
Coffaur proffwyd Zoroastraidd cyntaf
Cyfnod Allweddol 2