Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter Facebook

-
X
-
Gwasanaethau Cynradd
gwasanaethau cynradd
os nad oes unrhyw wasanaethau pynciol sy'n bodloni eich anghenion, edrychwch ar yr adrannau eraill neu dilynwch y ddolen 'dod o hyd i wasanaethÖ' ar frig y dudalen.

angen help?
i gael canllaw pellach ar sut i ddefnyddio ein hamlinelliadau o wasanaethau, cliciwch ar y "sut i ddefnyddio'r safle hwn" dolen ar frig y dudalen.


i weld amlinelliad o wasanaeth, porwch y rhestrau o dan bob tab, a chliciwch ar unrhyw deitl sydd o ddiddordeb i chi. mae gwasanaethau 'ysgolion eglwys' wedi'u targedu at ysgolion eglwys ac maent yn fwy cristnogol eu cynnwys.

Gwasanaethau Cynradd - Pynciol

teitladdasrwydd
Pwysigrwydd bys bach y droed
Mae pob rhan oír corff yn bwysig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Chwilio
Mae rhai pethauín werth chwilio amdanyn nhw
Cyfnod Allweddol 2
Olion bysedd unigryw
Mae gan bob un ohonom hunaniaeth unigryw
Ysgol gyfan (Gynradd)

Ar ddod...

Titleaddasrwydd
Cael Trefn ar ein Talentau
Archwilioír syniad ei bod hiín bosib i ni golli ein talentau os na wnawn ni eu defnyddio.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Glanhau gwanwynol
Ysgol gyfan (Gynradd)
Tywod a sÍr
Gormod iíw cyfrif!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Sul y Palmwydd
Cyflwyno stori Iesuín mynd i mewn i ddinas Jerwsalem, o safbwynt yr asyn.
Cyfnod Allweddol 1
Byddwch yn ddiolchgar
Fe allwn ni fod yn ddiolchgar bob dydd am bethau!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Byns y Grog ac Wyau Pasg
Bwydydd arbennig y Pasg
Ysgol gyfan (Gynradd)
Rhyfeddodau'r Pasg!
Ambell dro, fe fydd pethau annisgwyl yn digwydd
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Ffyddlondeb
Mae ffyddlondeb yn bwysig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Pecyn bwyd!
Gall rhywbeth bach wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ydych ch'n adeiladu'n dda
Y gÍm Minecraft, ac adeiladu
Cyfnod Allweddol 2
Mesur enfawr!
Mae rhai pethauín anfesuradwy
Cyfnod Allweddol 2 - Ysgolion Eglwys

Gwasanaethau Cynradd - Dewisiadau Diweddar

teitladdasrwydd
Deuddeg Coeden Nadolig Fach
Darparu cyflwyniad dosbarth, syml, syín ein hatgoffa oír rheswm pam rydyn niín dathluír Nadolig.
Cyfnod Allweddol 1
Cracer Nadolig
Meddwl am storiír Nadolig, gan ddefnyddio gwrthrych Nadoligaidd syml.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Craceri'r Nadolig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Angylion ar adeg y Nadolig
Ydych chiín credu mewn angylion?
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Apel Y Pabi Coch
Ystyried arwyddoc‚d ApÍl flynyddol y Pabi Coch.
Cyfnod Allweddol 2
Llawer o oleuni
Ystyried un o ddatganiadau Iesu, ĎMyfi yw goleuniír bydí
Ysgol gyfan (Gynradd) - Ysgolion Eglwys
Fe wnawn ni eu cofio nhw
Gwasanaeth ar gyfer Dydd y Cofio
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ddim bob amser fel mae pethauín ymddangos!
Hanes bywyd Irena Sendler Ė gwasanaeth ar gyfer Diwrnod Coffa
Ysgol gyfan (Gynradd)

Mwy o'r archif...

FideoFideo
DarluniauDarluniau
DramaDrama
CerddCerdd
Gwasanaeth Ymateb CyflymCyflym

Cau

Gwasanaethau Cynradd - Materion Allweddol

Maeír gwasanaethau yn yr adran hon yn mynd iír afael ‚ materion neuín delio ‚ digwyddiadau pwysig syín codi o bryd i bryd ym mywyd unrhyw ysgol.

teitladdasrwydd
Cariad yw....
Mae cariad yn ymwneud ‚ gweithredoedd y ogystal ‚ geiriau
Ysgol gyfan (Gynradd)
Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr
Mae teyrnas Duwín debyg i ...
Ysgol gyfan (Gynradd) - Church School
Dechrau newydd
Blwyddyn ysgol newydd Ė dechrau newydd!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Grym geiriau
Maeír ffordd rydyn niín defnyddio geiriauín bwysig
Cyfnod Allweddol 2
Grym geiriau plant
Mae llawer o bethau y gall oedolion eu dysgu gan blant
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gweithredoedd o gariad a charedigrwydd
Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gwir Gyfeillgarwch: Ffraeo gydaín ffrindiau
Pwysleisio sut mae pobl yn teimlo pan fyddan nhwín ffraeo gydaíu ffrindiau.
Cyfnod Allweddol 2
Gwneud pethau bychain
Mae gweithredoedd bach o garedigrwydd yn gallu cael effaith fawr
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mae maddau'n bwysig
Josie a Jake yn dysgu am faddeuant
Cyfnod Allweddol 1
Mater o gariad
Mae cariad y lledaenu ar draws y byd
Ysgol gyfan (Gynradd)
Mor ddoeth ‚ ....
Cyfnod Allweddol 2
Pethau rhyfeddol wedi eu creu!
Mae pob un ohonom yn rhan o greadigaeth Duw
Ysgol gyfan (Gynradd) - Church School
Sut ydych chi'n teimlo?
Gall ein profiadau newid ein hwyliau
Ysgol gyfan (Gynradd)
Symbolau Heddwch
Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar 21 Medi
Ysgol gyfan (Gynradd)
Wonderfully Made!
Dangos iír plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!
Ysgol gyfan (Gynradd)
Wyt tiín fy ngweld i?
Ydyn niín sylwi ar yr hyn syín digwydd oín cwmpas ni?
Ysgol gyfan (Gynradd)

Gwasanaethau Cynradd - Crefyddau'r Byd

Gwasanaethau syín gysylltiedig ‚ phrif wyliau crefyddauír byd.

teitladdasrwydd
Al-Hijra
Meddwl beth yw ystyr Ďcymunedí, a meddwl am ddechreuad y grefydd Islam.
Cyfnod Allweddol 2
Baisakhi - Dathliad Sikhaidd yn ymwneud ag Ymrwymiad
Cyfnod Allweddol 2
Divali : Gwyl Goleuni
Ysgol gyfan (Gynradd)
Dydd Bodhi
Ysgol gyfan (Gynradd)
Eid Ul-Adha
Gwyl Fwslimaidd o aberth
Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Eid Ul-Fitr
Cyfnod Allweddol 2
Esgyniad Baha' Ullah
Cyfnod Allweddol 2
Ganesh Chaturthi - Gwyl pen-blwydd y duw pen-eliffant
Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Ridvan : Llythyrau Gardd RidvŠn at ffrind
Ysgol gyfan (Gynradd)
Gwyl Vasant Panchami : Dechreuad newydd
Dathlu dechreuad newydd mewn bywyd ac mewn dysgu.
Cyfnod Allweddol 2
Hanukkah
Egluro ystyr yr wyl Hanukkah, a meddwl beth yw ystyr gwyrth i ni heddiw.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Janmashtami
Canolbwyntio ar yr wyl Hindwaidd, Janmashtami, a nodi pa mor bwysig yw croeso.
Cyfnod Allweddol 2
Mahavira Jayanti: Gwyl Jain (Ebrill)
Ysgol gyfan (Gynradd)
Merthyru'r Bab
Edrych ar ffydd yng nghyd-destun y grefydd Bahaíi.
Cyfnod Allweddol 2
Paryushan
Ystyried gwyl y grefydd Jain, sef gwyl Paryushan.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Pen-Blwydd Y Guru Nanak Dev Ji
Dathliad Sikhaidd
Cyfnod Allweddol 1
Raksha Bandhan
Meddwl am berthynas brodyr a chwiorydd gan gyfeirio at yr wyl Hindwaidd, Raksha Bandhan.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Ramadan
Cyfnod Allweddol 2
Rosh Hasanah
Y Flwyddyn Newydd Iddewig
Ysgol gyfan (Gynradd)
Sukkot: Gwyl Y Tabernalcau
Helpuír plant i ddysgu am yr wyl Iddewig, Sukkot, a meddwl am fod yn ddiolchgar.
Ysgol gyfan (Gynradd)
Yom Kippur
Dydd y Cymod
Ysgol gyfan (Gynradd)
Zartusht-No-Diso
Coffauír proffwyd Zoroastraidd cyntaf
Cyfnod Allweddol 2