Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter Facebook

-
X
-
Gwasanaethau Uwchradd
Gwasanaethau Uwchradd
os nad oes unrhyw wasanaethau pynciol sy'n bodloni eich anghenion, edrychwch ar yr adrannau eraill neu dilynwch y ddolen 'dod o hyd i wasanaeth…' ar frig y dudalen.

angen help?
i gael canllaw pellach ar sut i ddefnyddio ein hamlinelliadau o wasanaethau, cliciwch ar y "sut i ddefnyddio'r safle hwn" dolen ar frig y dudalen.

i weld amlinelliad o wasanaeth, porwch y rhestrau o dan bob tab, a chliciwch ar unrhyw deitl sydd o ddiddordeb i chi. mae gwasanaethau 'ysgolion eglwys' wedi'u targedu at ysgolion eglwys ac maent yn fwy cristnogol eu cynnwys.

Gwasanaethau Uwchradd - Pynciol

teitladdasrwydd
Meddwl Am Y Nadolig
Darparu gwrthgyferbyniad rhwng y Nadolig nodweddiadol Prydeinig trwy edrych ar y ffordd y caiff y Nadolig ei ddathlu ledled y byd. Canolbwyntio ar bedair agwedd ar y Nadolig: Gorffwys, Myfyrdod, Gorfoledd ac Adduned.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gobaith Ar Adeg Y Nadolig
Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw ystyr y gair ‘gobaith’, a deall bod y Nadolig yn adeg o obaith mawr i Gristnogion
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Ysgolion Eglwys
Rydyn ni i gyd yn aros!
Gwasanaeth ar gyfer tymor yr Adfent
Cyfnod Allweddol 3
Ar gyfer pob plentyn mewn perygl
Gwaith Unicef, a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 1946
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Shhhhhh!
Grym distawrwydd mewn byd swnllyd
Ysgol gyfan (Uwchradd)

Ar ddod...

teitladdasrwydd
Mae Dydd Llun y Felan yn dod!
Ambell waith, fe fyddwn yn chwilio am hapusrwydd yn y llefydd anghywir
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Rydyn ni’n unigryw
Mae pob un ohonom yn wahanol, mae pob un ohonom yn unigryw
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Siomedigaeth
Ystyried siomedigaeth a sut i ymdopi â siom pan fydd yn digwydd.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gorffwys, ymlacio, ac adfer eich iechyd
Dod o hyd i amser i orffwys mewn byd prysur
Ysgol gyfan (Uwchradd)
O Gasineb i Gariad
Mae pobl yn gallu newid
Cyfnod Allweddol 3/4 - Ysgolion Eglwys
Ydyn ni’n awdurdodus?
Ystyried cydraddoldeb, wrth i ni gael ein hysbrydoli gan Ddiwrnod Rhyngwladol
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Taith bywyd
Beth fydd eich hanes yn y dyfodol?
Cyfnod Allweddol 4/5

Gwasanaethau Uwchradd - Dewisiadau Diweddar

teitladdasrwydd
Adfent: Tymor O Ddisgwyl A Gobaith
Helpu’r myfyrwyr i ddeall tymor Cristnogol yr Adfent.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Cofio Brwydr y Somme
Canmlwyddiant Brwydr y Somme
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Arwyr di-glod
Pobl ysbrydoledig o gyfnod yr Ail Ryfel Byd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pwy ydych chi’n ei feddwl ydych chi?
Gwirio ein hunanddelwedd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Sut ydych chi’n gweld pethau?
Mae'n cymryd amser i weld sut un yw unigolyn mewn gwirionedd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Llawenydd
Ystyr ‘llawenydd’
Ysgol gyfan (Uwchradd)

Mwy o'r archif...

FideoFideo
DarluniauDarluniau
DramaDrama
CerddCerdd
Gwasanaeth Ymateb CyflymCyflym

Cau

Gwasanaethau Uwchradd - Materion Allweddol

Mae’r gwasanaethau yn yr adran hon yn mynd i’r afael â materion neu’n delio â digwyddiadau pwysig sy’n codi o bryd i bryd ym mywyd unrhyw ysgol.

teitladdasrwydd
Amseru ymateb
Dysgu ymateb mewn ffordd newydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Anogaeth
Ystyried yn fanwl y syniad o anogaeth, a sylwi ar sut mae anogaeth yn rhoi dewrder i ni.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Bod yn ymwybodol o Sgamiau
Beth yw sgamiau, a sut gallwn ni eu hosgoi?
Cyfnod Allweddol 3/4
Byd delfrydol
Gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Cwestiynu ynghylch dioddefaint
A yw beio Duw am ddioddefaint bob amser yn rhesymegol?
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Cysylltwch
Rhai o heriau’r cyfryngau cymdeithasol
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Dechrau newydd
Blwyddyn newydd, tymor newydd, cyfleoedd newydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Diwylliant yr Hunlun
Faint o amser ydyn ni’n ei dreulio’n gwenu ar gyfer y camera?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Dyna beth yw pryder!
Nid yw pryderu am bethau’n cyflawni unrhyw beth
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwerth
Ydych chi'n deall eich gwir werth?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mae Duw yno
Cofio am Dduw yn ein bywydau prysur
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mae maddeuant yn bwysig
Mae maddau’n gwneud gwahaniaeth
Cyfnod Allweddol 4/5
Mater o Ymddygiad
Awgrymiadau ynglyn ag ymddygiad da
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pwy sydd i’w feio?
Pa mor aml y byddwn ni’n beio pobl eraill?
Cyfnod Allweddol 4/5
Wnaiff geiriau byth fy mrifo
Sylweddoli y gall ein geiriau frifo teimladau, hyd yn oed pan fyddwn ni ddim yn bwriadu i hynny ddigwydd.
Cyfnod Allweddol 3/4

Gwasanaethau Uwchradd - Crefyddau'r Byd

Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â phrif wyliau crefyddau’r byd.

teitladdasrwydd
Eid Ul-Fitr
Disgrifio’r wyl Fwslimaidd bwysig, Eid ul-Fitr.
Cyfnod Allweddol 3/4
Eid-Ul-Adha
Dod i wybod beth sy’n digwydd yn ystod gwyl Eid-ul-Adha.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwyl Sukkot
Mae Gwyl Sukkot
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwyl Sukkot
Mae Gwyl Sukkot ar 4-11 Hydref 2017
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Holi
Deall yr ystyr sydd y tu ôl i Wyl Holi a’i defnydd o liwiau llachar.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Holi
Deall yr ystyr sydd y tu ôl i Wyl Holi a’i defnydd o liwiau llachar.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pen-Blwydd Y Guru Nanak
Darganfod sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.
Cyfnod Allweddol 3
Rosh Hashanah
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Sukkot
Archwilio pwysigrwydd gwyl Sukkot i’r bobl Iddewig, a’r syniad mai cael amddiffyniad gan Dduw yw’r peth pwysicaf mewn bywyd.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Vaisakhi
Darganfod pwysigrwydd y Khalsa i Sikhiaid, a gweld pam eu bod yn dathlu diwrnod sefydlu’r Khalsa.
Cyfnod Allweddol 3
Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Meddwl am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Cyfnod Allweddol 3
Y Pasg Iddewig
Deall y cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Y Pasg Iddewig
Deall beth yw’r cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Y Pasg Iddewig
Archwilio’r cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Yom Kippur
Archwilio’r cysyniad cymod yng nghyd-destun Yom Kippur
Cyfnod Allweddol 4/5