Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter Facebook

-
X
-
Gwasanaethau Uwchradd
Gwasanaethau Uwchradd
os nad oes unrhyw wasanaethau pynciol sy'n bodloni eich anghenion, edrychwch ar yr adrannau eraill neu dilynwch y ddolen 'dod o hyd i wasanaeth…' ar frig y dudalen.

angen help?
i gael canllaw pellach ar sut i ddefnyddio ein hamlinelliadau o wasanaethau, cliciwch ar y "sut i ddefnyddio'r safle hwn" dolen ar frig y dudalen.

i weld amlinelliad o wasanaeth, porwch y rhestrau o dan bob tab, a chliciwch ar unrhyw deitl sydd o ddiddordeb i chi. mae gwasanaethau 'ysgolion eglwys' wedi'u targedu at ysgolion eglwys ac maent yn fwy cristnogol eu cynnwys.

Gwasanaethau Uwchradd - Pynciol

teitladdasrwydd
Tirnodau
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Wna I Neu Wna I Ddim?
Cyfnod Allweddol 4/5

Ar ddod...

teitladdasrwydd
Cyfeillgarwch
Ein hatgoffa pa mor bwysig yw cyfeillgarwch, a gweld sut gallwn ni ddysgu caru ein gelynion.
Cyfnod Allweddol 3 - Ysgolion Eglwys
Gwneud popeth yn eich gallu
Mae bywyd Maximilian Kolbe yn ein hysbrydoli i aberthu ein hunain mewn cariad
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Adlewyrchiad mewn drych
Beth fyddwn ni’n ei weld mewn drych?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Cymryd a rhoi
Beth sydd orau rhoi neu dderbyn?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mynyddoedd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Peidiwch Ag Ofni
Meddwl am y gorchymyn ‘peidiwch ag ofni’ a’r addewid y ‘bydd popeth yn iawn’.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Yn ôl ac ymlaen
Fe fydd edrych yn ôl ac ymlaen yn ein helpu yn ein bywyd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Peidiwch â bod ag ofn
Mae sawl gwahanol fath o ddatganiadau ‘peidiwch â...’
Ysgol gyfan (Uwchradd)

Gwasanaethau Uwchradd - Dewisiadau Diweddar

teitladdasrwydd
Pobl Ysbrydoledig - Louis Braille
O ddechreuadau gostyngedig, fe arloesodd Louis Braille ddatblygiad y system Braille o gyfathrebu, system a ddefnyddir gan filiynau o bobl ledled y byd erbyn hyn
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pobl Ysbrydoledig: Y Farwnes Tanni Grey-Thompson
Bywyd a llwyddiannau’r Paralympiad
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pobl Ysbrydoledig: Nifer o bobl ifanc
Cyflawniadau plant a phobl ifanc ysbrydoledig
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Dim ond 20 munud
Gall amser byr iawn wneud gwahaniaeth mawr
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Ydych chi wedi bod ar goll?
Pa ffordd awn ni?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pontio’r Bwlch
Mae’n bwysig pontio'r bwlch rhwng y cenedlaethau
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Yn hyn gyda’n gilydd
Fe allwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’r byd
Cyfnod Allweddol 3
Sut ydych chi’n gweld pethau?
Mae'n cymryd amser i weld sut un yw unigolyn mewn gwirionedd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Beth Yw Amser?
Ysgol gyfan (Uwchradd)

Mwy o'r archif...

FideoFideo
DarluniauDarluniau
DramaDrama
CerddCerdd
Gwasanaeth Ymateb CyflymCyflym

Cau

Gwasanaethau Uwchradd - Materion Allweddol

Mae’r gwasanaethau yn yr adran hon yn mynd i’r afael â materion neu’n delio â digwyddiadau pwysig sy’n codi o bryd i bryd ym mywyd unrhyw ysgol.

teitladdasrwydd
Amseru ymateb
Dysgu ymateb mewn ffordd newydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Anogaeth
Ystyried yn fanwl y syniad o anogaeth, a sylwi ar sut mae anogaeth yn rhoi dewrder i ni.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Bod yn ymwybodol o Sgamiau
Beth yw sgamiau, a sut gallwn ni eu hosgoi?
Cyfnod Allweddol 3/4
Byd delfrydol
Gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Cwestiynu ynghylch dioddefaint
A yw beio Duw am ddioddefaint bob amser yn rhesymegol?
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Cysylltwch
Rhai o heriau’r cyfryngau cymdeithasol
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Dechrau newydd
Blwyddyn newydd, tymor newydd, cyfleoedd newydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Diwylliant yr Hunlun
Faint o amser ydyn ni’n ei dreulio’n gwenu ar gyfer y camera?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Dyna beth yw pryder!
Nid yw pryderu am bethau’n cyflawni unrhyw beth
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwerth
Ydych chi'n deall eich gwir werth?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mae Duw yno
Cofio am Dduw yn ein bywydau prysur
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mae maddeuant yn bwysig
Mae maddau’n gwneud gwahaniaeth
Cyfnod Allweddol 4/5
Mater o Ymddygiad
Awgrymiadau ynglyn ag ymddygiad da
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pwy sydd i’w feio?
Pa mor aml y byddwn ni’n beio pobl eraill?
Cyfnod Allweddol 4/5
Wnaiff geiriau byth fy mrifo
Sylweddoli y gall ein geiriau frifo teimladau, hyd yn oed pan fyddwn ni ddim yn bwriadu i hynny ddigwydd.
Cyfnod Allweddol 3/4

Gwasanaethau Uwchradd - Crefyddau'r Byd

Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â phrif wyliau crefyddau’r byd.

teitladdasrwydd
Eid Ul-Fitr
Disgrifio’r wyl Fwslimaidd bwysig, Eid ul-Fitr.
Cyfnod Allweddol 3/4
Eid-Ul-Adha
Dod i wybod beth sy’n digwydd yn ystod gwyl Eid-ul-Adha.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwyl Sukkot
Mae Gwyl Sukkot
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwyl Sukkot
Mae Gwyl Sukkot ar 4-11 Hydref 2017
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Holi
Deall yr ystyr sydd y tu ôl i Wyl Holi a’i defnydd o liwiau llachar.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Holi
Deall yr ystyr sydd y tu ôl i Wyl Holi a’i defnydd o liwiau llachar.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pen-Blwydd Y Guru Nanak
Darganfod sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.
Cyfnod Allweddol 3
Rosh Hashanah
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Sukkot
Archwilio pwysigrwydd gwyl Sukkot i’r bobl Iddewig, a’r syniad mai cael amddiffyniad gan Dduw yw’r peth pwysicaf mewn bywyd.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Vaisakhi
Darganfod pwysigrwydd y Khalsa i Sikhiaid, a gweld pam eu bod yn dathlu diwrnod sefydlu’r Khalsa.
Cyfnod Allweddol 3
Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Meddwl am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Cyfnod Allweddol 3
Y Pasg Iddewig
Deall beth yw’r cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Y Pasg Iddewig
Deall y cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Y Pasg Iddewig
Archwilio’r cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Yom Kippur
Archwilio’r cysyniad cymod yng nghyd-destun Yom Kippur
Cyfnod Allweddol 4/5