Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter Facebook

-
X
-
Gwasanaethau Uwchradd
Gwasanaethau Uwchradd
os nad oes unrhyw wasanaethau pynciol sy'n bodloni eich anghenion, edrychwch ar yr adrannau eraill neu dilynwch y ddolen 'dod o hyd i wasanaeth' ar frig y dudalen.

angen help?
i gael canllaw pellach ar sut i ddefnyddio ein hamlinelliadau o wasanaethau, cliciwch ar y "sut i ddefnyddio'r safle hwn" dolen ar frig y dudalen.

i weld amlinelliad o wasanaeth, porwch y rhestrau o dan bob tab, a chliciwch ar unrhyw deitl sydd o ddiddordeb i chi. mae gwasanaethau 'ysgolion eglwys' wedi'u targedu at ysgolion eglwys ac maent yn fwy cristnogol eu cynnwys.

Gwasanaethau Uwchradd - Pynciol

teitladdasrwydd
Cryfder
Archwilior cydsyniad o gryfder.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Ceisio deall dioddefaint
Chwilio am atebion ir cwestiynau mawr ynghylch dioddefaint
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Ydych chi bob amser rheolaeth?
Ystyried rhai or negeseuon yn y llyfr cyntaf yn y drioleg The Hunger Games.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Cyfeillgarwch
Ein hatgoffa pa mor bwysig yw cyfeillgarwch, a gweld sut gallwn ni ddysgu caru ein gelynion.
Cyfnod Allweddol 3 - Ysgolion Eglwys
Ffyn a chryfder
Rydyn nin gryfach gydan gilydd
Cyfnod Allweddol 3

Ar ddod...

teitladdasrwydd
Disgwyl gweithredol
Adfent tymor o edrych ymlaen
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gallu dechraun dda
Mae dechrau dan bwysig
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Arweinyddiaeth Rhan 5 Esiampl dda
Rhan pump mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Ysgolion Eglwys
Beth all Coeden Nadolig ei ddysgu i ni?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Nadolig Ffoaduriaid
Maen swnion stori gyfarwydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
A yw rhoi yn well na derbyn?
Rhoi a derbyn ar adeg y Nadolig
Cyfnod Allweddol 3

Gwasanaethau Uwchradd - Dewisiadau Diweddar

teitladdasrwydd
Pwy Ydw I?
Archwilio gydar myfyrwyr eu synnwyr o hunaniaeth, gan ddefnyddior dywediadau Myfi yw y gwnaeth Iesu eu defnyddio.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Cymryd eich trawsnewid, nid cydymffurfio
Dangos sut mae ffydd yn gallu annog myfyrwyr i dorri hualau cydymffurfio.
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Ysgolion Eglwys
Taith yw bywyd
Ystyried ble rydyn nin mynd, ble mae pobl eraill yn mynd o bosib, a sut mae cyfeiriad ein bywyd yn gallu newid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Newidiadau
Meddwl am newidiadau syn digwydd ym myd natur, ac annog y myfyrwyr i ystyried eu hymateb i newidiadau yn eu bywyd eu hunain.
Cyfnod Allweddol 3/4
Ydych chi wedi bod ar goll?
Pa ffordd awn ni?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
O Gasineb i Gariad
Mae pobl yn gallu newid
Cyfnod Allweddol 3/4 - Ysgolion Eglwys
Pontior Bwlch
Maen bwysig pontio'r bwlch rhwng y cenedlaethau
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Yn l ac ymlaen
Fe fydd edrych yn l ac ymlaen yn ein helpu yn ein bywyd
Ysgol gyfan (Uwchradd)

Mwy o'r archif...

FideoFideo
DarluniauDarluniau
DramaDrama
CerddCerdd
Gwasanaeth Ymateb CyflymCyflym

Cau

Gwasanaethau Uwchradd - Materion Allweddol

Maer gwasanaethau yn yr adran hon yn mynd ir afael materion neun delio digwyddiadau pwysig syn codi o bryd i bryd ym mywyd unrhyw ysgol.

teitladdasrwydd
Amseru ymateb
Dysgu ymateb mewn ffordd newydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Anogaeth
Ystyried yn fanwl y syniad o anogaeth, a sylwi ar sut mae anogaeth yn rhoi dewrder i ni.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Bod yn ymwybodol o Sgamiau
Beth yw sgamiau, a sut gallwn ni eu hosgoi?
Cyfnod Allweddol 3/4
Byd delfrydol
Gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Cwestiynu ynghylch dioddefaint
A yw beio Duw am ddioddefaint bob amser yn rhesymegol?
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Cysylltwch
Rhai o heriaur cyfryngau cymdeithasol
Ysgol gyfan (Uwchradd) - Church School
Dechrau newydd
Blwyddyn newydd, tymor newydd, cyfleoedd newydd
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Diwylliant yr Hunlun
Faint o amser ydyn nin ei dreulion gwenu ar gyfer y camera?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Dyna beth yw pryder!
Nid yw pryderu am bethaun cyflawni unrhyw beth
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwerth
Ydych chi'n deall eich gwir werth?
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mae Duw yno
Cofio am Dduw yn ein bywydau prysur
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Mae maddeuant yn bwysig
Mae maddaun gwneud gwahaniaeth
Cyfnod Allweddol 4/5
Mater o Ymddygiad
Awgrymiadau ynglyn ag ymddygiad da
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pwy sydd iw feio?
Pa mor aml y byddwn nin beio pobl eraill?
Cyfnod Allweddol 4/5
Wnaiff geiriau byth fy mrifo
Sylweddoli y gall ein geiriau frifo teimladau, hyd yn oed pan fyddwn ni ddim yn bwriadu i hynny ddigwydd.
Cyfnod Allweddol 3/4

Gwasanaethau Uwchradd - Crefyddau'r Byd

Gwasanaethau syn gysylltiedig phrif wyliau crefyddaur byd.

teitladdasrwydd
Eid Ul-Fitr
Disgrifior wyl Fwslimaidd bwysig, Eid ul-Fitr.
Cyfnod Allweddol 3/4
Eid-Ul-Adha
Dod i wybod beth syn digwydd yn ystod gwyl Eid-ul-Adha.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwyl Sukkot
Mae Gwyl Sukkot
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Gwyl Sukkot
Mae Gwyl Sukkot ar 4-11 Hydref 2017
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Holi
Deall yr ystyr sydd y tu l i Wyl Holi ai defnydd o liwiau llachar.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Holi
Deall yr ystyr sydd y tu l i Wyl Holi ai defnydd o liwiau llachar.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Pen-Blwydd Y Guru Nanak
Darganfod sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.
Cyfnod Allweddol 3
Rosh Hashanah
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Sukkot
Archwilio pwysigrwydd gwyl Sukkot ir bobl Iddewig, ar syniad mai cael amddiffyniad gan Dduw ywr peth pwysicaf mewn bywyd.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Vaisakhi
Darganfod pwysigrwydd y Khalsa i Sikhiaid, a gweld pam eu bod yn dathlu diwrnod sefydlur Khalsa.
Cyfnod Allweddol 3
Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Meddwl am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Cyfnod Allweddol 3
Y Pasg Iddewig
Deall y cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Y Pasg Iddewig
Deall beth ywr cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Y Pasg Iddewig
Archwilior cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid
Ysgol gyfan (Uwchradd)
Yom Kippur
Archwilior cysyniad cymod yng nghyd-destun Yom Kippur
Cyfnod Allweddol 4/5