Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Map safle (Gwasanaethau Ysgol)

Cynradd

Salad Ffrwythau
Penny Hollander

'Helo Sgryffi!'
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi!' 'Mae arna i ofn'
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi!' Mr Neb?
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi!' Y Baban Iesu [Y Baban Iesun cael ei gyflwyno yn y Deml - gwasanaeth ar gyfer Gwyl Fair y Canhwyllau ( y Sul agosaf at 2 Chwefror ) ]
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi' [Collwyd a chafwyd chwilio am y ddafad oedd ar goll]
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Addewid Duw - stori ar gyfer yr Adfent
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Dathlu!
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Hosanna! [Hosanna! (Sul y Blodau, 13 Ebrill 2014)]
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Mae Iesu'n cael ei arestio a'i groeshoelio [Mae Iesun cael ei arestio ai groeshoelio]
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Y brenin newydd - stori Nadolig
the Revd Sylvia Burgoyne

50 Mlynedd Yn Ol Hanes Y Gofod
Gordon Lamont

66 Llyfr/ Un Llyfr Mawr
The Revd Sophie Jelley

A Yw Hyn O Ddifrif Yn Amhosibl?
Kirk Hayles

Achubydd [ar gyfer Gwyl Fair y Canhwyllau, 2 Chwefror]
Janice Ross

Ada's songs [Awgrymu bod plant syn byw mewn gwledydd sydd ymhell or wlad hon yn debyg iawn ir plant syn byw yng ngwledydd Prydain, ond weithiau mae eu bywyd yn llawer caletach.]
Gordon Lamont

Adda Yn Y Gofod
Guy Donegan-Cross

Addfwynder:Ffrwythau'r Ysbryd
Manon Ceridwen James

Addunedau Blwyddyn Newydd
Gill O'Neill

Addunedau plentyn [Gobeithion a breuddwydion ar gyfer y dyfodol]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Adegau Arbennig
Ronni Lamont

Adeiladu'n Dda
Guy Donegan-Cross

Adeiladwyr a theirw dur [Ydych hin adeiladu pobl neun eu taro i lawr?]
Becky May

Adfent
Jude Scrutton

Adnabod dawn
Alison Thurlow

Aeddan Sant (Rhan 2) [Deall y cysyniad ei bod yn well rhoi na derbyn.]
Janice Ross

Afal y dydd . . . [Beth sydd ei angen ar ein corff?]
Rachael Crisp

Agorwch Eich Ceg I Flasu; Agorwch Eich Llygaid I Weld...
Guy Donegan-Cross

Agweddau Ar Malawi 1 [Edrych ar y faner, a` dadansoddi ]
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 2
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 3
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 4 [Rhoi cipolwg ar sut mae plant yn chwarae yng ngwlad Malawi.]
Helen Redfern

Agweddau ar Malawi 5 [Rhoi cipolwg ir plant ar sut mae pobl yn gweithio yng ngwlad Malawi.]
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 6 [Ysgogi trafodaeth am y manteision ar anfanteision sydd o fyw ochr yn ochr ag anifeiliaid gwylltion.]
Helen Redfern

Ail Gyfle [Trwy edrych at stori Jona, ystyried pa mor aml y byddwn nin cael ail gyfle i wneud rhywbeth yn iawn.]
Janice Ross

Al-Hijra [Meddwl beth yw ystyr cymuned, a meddwl am ddechreuad y grefydd Islam.]
Janice Ross

Alla I Ymddiried Ynoch Chi? [Deall sut rydyn nin dysgu ymddiried yn y bobl rydyn nin eu hadnabod, y rhai rydyn ni wedi profi drosom ein hunain eu cariad au gofal tuag atom ni.]
Laurence Chilcott

Amrywiaeth syn Rhoi Blas ar Fywyd [Archwilior syniad fod arnom ni i gyd angen amrywiaeth yn ein bywydau.]
Gordon Lamont

Amser i wrando
Alison Thurlow

Amseroedd a Thymhorau [Mewn ffordd syml, helpur plant i ddeall ystyr yr ymadrodd: 'mae amser a thymor i bopeth mewn bywyd'.]
Janice Ross

Amynedd - Bywyd William Wilberforce
Manon Ceridwen James

Amynedd! [Helpur plant i ddeall beth yw gwerth amynedd.]
Susan MacLean

Anglyion Yn Gwlio Drosof Fi [Myfyrio ar y modd y mae Duw yn gofalu amdanom.]
Janice Ross

Angylion ar adeg y Nadolig [Ydych chin credu mewn angylion?]
Alison Thurlow

Angylion Yn Gwlio Drosof Fi [Ystyried y ffaith bod Duwn gofalu trosom trwy gyfrwng angylion.]
Janice Ross

Anifeiliaid dewr
Philippa Rae

Anrheg Werthfawr [Meddwl am neges y Pasg.]
Susan MacLean

Apel Y Pabi Coch [Ystyried arwyddocd Apl flynyddol y Pabi Coch.]
The Revd Alan M. Barker

Apl y Pabi Coch [Pam bod Apl y Pabi Coch yn digwydd bob blwyddyn?]
Revd Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ar y tu mewn [Helpu plant i weld nad sut olwg sydd arnom ni ar yr ochr allan syn bwysig, ond sut rai ydym ni ar y tu mewn.]
Rebecca Parkinson

Arddangosfa o flodau
Becky May

Arferion Da [Deall bod yn anodd peidio gwneud rhai pethau unwaith y maen nhw wedi dechrau mynd yn arferiad gennym, ond bod rhai arferion yn werth dal ati iw gwneud.]
Laurence Chilcott

Arglwydd, Trugarha [Ystyried themu Dydd Mercher Lludw ar Garawys, themu syn ymwneud phechod a maddeuant.]
Manon Ceridwen Parry

Argyfwng ar adeg y Nadolig
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Arhoswch!
Alan M. Barker

Armadar Hwyaid Plastig [Annog plant i beidio ffurfio barn arwynebol, au cael i drin pobl yn gydradd a chyda pharch. ]
Janice Ross

Aros [Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent]
Manon Ceridwen James

Arwyddion ffyrdd [Sut rydyn nin byw ein bywyd?]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Arwyddion Ffyrdd [Meddwl am yr hyn y mae Cristnogion a phobl o grefyddau eraill yn ei ddysgu am fywyd or Beibl.]
Rebecca Parkinson

Arwyddion y Pasg [Ystyried y gwahanol arwyddion ar emosiynau syn gysylltiedig storir Pasg.]
Penny Hollander

Athrawon [Helpur plant i fod yn ddiolchgar am eu hathrawon.]
The Revd Sophie Jelley

Aw!
Janice Ross

Awdurdod
The Revd John Challis

Awyrennau gweddi
the Revd Oliver Harrison

Baisakhi - Dathliad Sikhaidd yn ymwneud ag Ymrwymiad
Helen Redfern

Bara Beunyddiol [Stori George Mller (18051898) ]
Guy Donegan-Cross

Bara'r Bywyd [Y gyntaf yn y gyfres syn ystyried datganiadau Iesu, Myfi yw ... ]
Janice Ross

Barod ar gyfer yr Adfent?
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Beicio Araf [Siarad am fywyd fel taith, ynghyd r holl newidiadau a allai ddigwydd ar daith.]
Oliver Harrison

Bentley'r Bluen Eira
Dom Murphy

Beth Pe Byddai Arweinwyr Gwledydd Y Byd Yn Blant? [Ystyried y broblem fyd-eang enfawr o dlodi, wrth ddysgu am yr ymgyrch yn erbyn tlodi byd - ymgyrch or enw Enough Food For Everyone IF.]
Peter Shaw

Beth sy'n gwneud ffrind da? [Stori Ruth a Naomi, rhan 2]
Charmian Roberts

Beth Sy'n Gwneud Ffrind? [Helpur plant i feddwl am beth syn gwneud ffrind da. ]
The Revd Sophie Jelley

Beth yw Adfent?
Gordon and Ronni Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2002)

Beth yw eich enw?
Revd Sophie Jelley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Beth yw Gwerth Pobl? [Meddwl am werth bywyd dynol, a pha mor bwysig yw addysg.]
Gordon Lamont

Blaidd Gubbio [Archwilio beth roedd Iesun ei ddysgu i bobl ynghylch caru eraill, hyd yn oed pan na fyddan nhwn eich caru chi.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Ble Byddem Ni Heb Berthnasoedd [Atgoffar plant i fod yn werthfawrogol or perthnasoedd sydd ganddyn nhw, au helpu i feddwl am bobl eraill syn llai ffodus na ni ein hunain.]
Helen Redfern

Blodau [Gwerthfawrogi harddwch blodau, yn neilltuol yn ystod tymor y gwanwyn.]
Jan Edmunds

Blwyddyn Newydd [Gwasanaeth Blwyddyn Newydd i awgrymu y gallwn ni dderbyn yr hyn dydyn ni ddim yn gallu ei newid, a deall y gallwn ni newid rhai pethau er gwell.]
Laurence Chilcott

Blwyddyn Newydd
Gordon and Ronni Lamont

Bod Yn Charlotte [Deall y rhinwedd o fod yn ostyngedig, ac effaith hynny ar bobl eraill.]
Janice Ross

Bod yn chi eich hun [Dangos na ddylem gopo pobl eraill, ond yn hytrach dysgu bod yn ni ein hunain.]
Jan Edmunds

Bod Yn Ddewr [Meddwl am yr adegau pan fyddwn nin ddig, yn gofidio, neu ofnus at bwy y gallwn ni droi am help?]
Sophie Jelley

Bod yn Ddiolchgar [Helpur plant i feddwl am garedigrwydd ac am fod yn ddiolchgar.]
Jan Edmunds

Bod Yn Ddiolchgar [Dangos bod agwedd gadarnhaol, trwy fod yn ddiolchgar, yn gallu gweddnewid sefyllfa.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Bod yn ddiolchgar am bob diwrnod
Manon Parry (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Bod Yn Ddoeth [Annog y plant i wneud penderfyniadau doeth mewn bywyd, ac i feddwl am ganlyniadau eu gweithredoedd.]
Rebecca Parkinson

Bod yn ffrind (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi)
Revd Sylvia Burgoyne

Bod yn ffrind i eraill [Er mwyn cael ffrindiau da, rhaid i chi fod yn ffrind da]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Bod Yn Ffrindiau A Chweryla [Arddangos sut mae un peth yn gallu cael effaith ar bethau eraill.]
Janice Ross

Bod Yn Wahanol
Sophie Jelley

Brenin ir Bobl [Meddwl am arwyddocd genedigaeth Iesu mewn stabl dlawd.]
Janice Ross

Brenin or diwedd (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi)
Revd Sylvia Burgoyne

Brwydr Prydain [Cofio am adeg pan oedd cymaint yn dibynnu ar nifer fach iawn.]
The Revd Alan M. Barker

Bwlio
Annabel Humphries

Bwlio [Deall bod yn rhaid i ni ddweud wrth oedolyn, os ydyn nin gwybod bod rhywun yn cael ei fwlio.]
Annabel Humphries

Bwlio [Fflwffyn yn creu ffwdan]
Jan Edmunds

Bwlio: Pwtyn, y ci bach bywiog [Mae bwlion annerbyniol]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Bwnsh O Fananas : Gwasanaeth bywiog ac egnol
The Revd Alan M. Barker

Bwriadau Da [Ystyried y bwriadau da (addunedau) y byddain bosib i ni eu gwneud.]
Jan Edmunds

Bwyd, Bwyd Da! Dathlur cynhaeaf [Clymu gyda themar Cynhaeaf, ac annog y plant i ddeall faint o fwyd sydd ganddyn nhw, oi gymharu phlant eraill mewn rhai o wledydd y byd.]
Rebecca Parkinson

Bwydydd araf [Fe all tyfu eich bwydydd eich hunan wneud i chi ailfeddwl]
Helen Redfern

Bwydydd y Pasg!
Rebecca Parkinson

Bwyta 'Fish Fingers' I Ddathlu'r Pasg! [Helpur plant i feddwl am ystyr y Pasg a meddwl am stori syn gysylltiedig r Pasg nad ydyn nhw wedi ei chlywed or blaen, efallai.]
The Revd Manon Ceridwen Parry

Byd Duw [Meddwl am ein cyfrifoldeb tuag at y byd.]
David Bennie

Byd Hawddgar Ac Elmer-Gar : Gwasanaeth lliwgar [Sylwi pa mor lliwgar ywr byd, a dathlu hynny.]
The Revd Alan M. Barker

Byd Rhyfeddol Planhigion : Gwasanaeth diolch am y cynhaeaf [Deall pa mor bwysig yw planhigion, a dathlu hynny.]
The Revd Alan M. Barker

Byddwch Yn Barod [Dangos pa mor bwysig yw cynllunio neu baratoi o flaen llaw.]
Jan Edmunds

Byddwch yn ddiolchgar [Fe allwn ni fod yn ddiolchgar bob dydd am bethau!]
Paul Vittle (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003)

Byddwch Yn Fodlon [Helpur plant i ddeall pam y dylem ni fod yn fodlon r hyn sydd gennym ni.]
Jan Edmunds

Byddwch yn Real! [Dangos ir myfyrwyr ei bod hin bwysig iawn i chi fod yn chi eich hun, ac mae hynnyn rhoi cyfle i bobl eraill fod yn nhwu hunain hefyd.]
Helen Redfern

Byns y Grog ac Wyau Pasg [Bwydydd arbennig y Pasg]
the Revd Catherine Williams (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Bys Bach Eich Troed [Dangos bod pob rhan or corff yn bwysig, ac yn yr un modd mae pob aelod o grwp neu dm yn bwysig hefyd.]
Helen Redfern

Byw Bywyd Iach [Dysgu plant am y dewis sydd iw gael o fwydydd iach, au hannog i wneud y dewisiadau gorau pan fyddan nhwn dewis beth maen nhwn ei fwyta.]
Jude Scrutton

Bywyd Charles Dickens [Meddwl am etifeddiaeth bositif bywyd Charles Dickens, ac ystyried y gall pob un ohonom gael effaith bositif ar y bobl rydyn nin cwrdd nhw.]
Jude Scrutton

Bywyd Cyfoethog [Dathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr]
Janice Ross

Bywyd Hosan!
Jude Scrutton (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2012)

Cadw at y rheolau (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi)
Revd Sylvia Burgoyne

Cadw'n Ddiogel [Y Doethion yn dod i weld Iesu]
Janice Ross

Cadwyn O Ddiolch
Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Cael te efo fi? [Pobl syn dylanwadu ar ein bywyd]
Laurence Chilcott

Cael Trefn ar ein Talentau [Archwilior syniad ei bod hin bosib i ni golli ein talentau os na wnawn ni eu defnyddio.]
Janice Ross

Caethwasiaeth Fodern [Deall beth yw caethwasiaeth a sylweddoli ei fod yn rhywbeth syn parhau i ddigwydd.]
Jude Scrutton

Calendrau Adfent
Rebecca Parkinson

Calonnau'n Tyfu [Helpur plant i ddeall nad yr hyn rydyn nin ei wneud yn unig syn bwysig, ond y cymhelliad y tu l ir weithred, sef bod yr hyn syn ein cymell i wneud pethau neilltuol yn bwysig hefyd.]
Janice Ross

Camu i'r Anadnabyddus
Gordon Lamont

Cn Yr Adar [Dysgu y gallwn ni werthfawrogir naill ar llall heb ddeall yn llawn ein gwahaniaethau an gwahanol ffyrdd o fyw.]
Janice Ross

Canmlywddiant Y Geidiau
Janice Ross

Canmol [Atgoffar plant pa mor bwysig yw canmoliaeth yn ein bywydau, a sut mae hyn yn cysylltu moli Duw.]
The Revd Sophie Jelley

Canol Meddal
Janice Ross

Caredigrwydd
Janice Ross

Cariad
Melanie Glover

Cariad [Ystyried beth yw cariad.]
Janice Ross

Cariad Mawr Anferthol
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Cariad yw.... [Mae cariad yn ymwneud gweithredoedd y ogystal geiriau ]
Janice Ross

Cath Fach Annwyl [Helpur plant i feddwl am bwysigrwydd gofalu am anifeiliaid anwes mewn ffordd dyner a charedig.]
The Revd Alan M. Barker

Cawl Pwmpen
Alan Barker

Ceirch, Haidd a Ffa [Meddwl am sut mae ein bwyd yn tyfu, gyda dim ond ychydig o help gennym ni, yn l pob golwg.]
Ronni Lamont

Celwyddau
Janice Ross

Cerdded ar ddwr ac mewn dwr [Gwlychu (a pheidio gwlychu) ]
the Revd Oliver Harrison

Cerdded yn y glaw
Alan M. Barker

Cerfluniau Byw [Gwasanaeth diwedd blwyddyn ysgol i ffarwelio rhai syn gadael yr ysgol ]
The Revd Alan M. Barker

Cerrig Camu [Helpu plant i feddwl am lwybrau trwy fywyd, a sut y gallwn ni ddysgu oddi wrth y rhai a fu on blaenau, a helpur rhai a ddaw ar ein holau ni.]
The Revd Oliver Harrison

Christmas [Darparu cyflwyniad syml ar gyfer y Nadolig.]
Jan Edmunds

Chwarae ein rhan [Rydyn ni i gyd yn wahanol, ond rydyn ni i gyd yn bwysig]
Hilary Karen

Chwerthin Yw'r Ffesig Gorau [Gwasanaeth ar gyfer rhai syn gadael yr ysgol]
Janice Ross

Chwilio [Mae rhai pethaun werth chwilio amdanyn nhw]
Laurence Chilcott

Chwythu'r Chwiban [Ystyried yr hyn y gallwn ni ei wneud pan fyddwn nin gweld achos o fwlio.]
Janice Ross

Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr [Mae teyrnas Duwn debyg i ...]
Becky May

Cludwyr Y Ffagl : Cludor Ffagl Olympaidd, a gwyl y Pentecost [Cadarnhau peth mor dda yw gwaith tm, a pha mor werthfawr yw heddwch, undod a chyfeillgarwch.]
The Revd Alan M. Barker

Clychau'r Nadolig [Ystyried tarddiad cysyniad clychaur Nadolig a beth yw eu harwyddocd.]
Rebecca Parkinson

Codi Ofn [Atgoffar plant i fod yn ystyriol o eraill ar yr adeg hon or flwyddyn.]
Jan Edmunds

Coesau Da I Gerdded [Meddwl am y mwynhad sydd iw gael wrth gerdded, a pha mor werthfawr yw gallu cerdded, ac ar yr un pryd gefnogir mentrau Cerdded ir Ysgol (Wythnos Cerdded ir Ysgol: 17-21 Mai 2010).]
The Revd Alan M. Barker

Cofadeiladau [Myfyrio ar arwyddocd cofadeiladau cenedlaethol a lleol.]
Alan M. Barker

Cofio [Deall bod cofion cymell nifer o wahanol emosiynau.]
Janice Ross

Cofio
the Revd Richard Lamey

Cofio nawr [Cysylltur gorffennol ar presennol ar gyfer Sul y Cofio]
Keith Griffin

Cofiwch Ddweud Diolch [Meddwl pa mor bwysig yw bod yn foneddigaidd.]
Jenny Tuxford

Cofiwch ddweud diolch! [Mae bod yn foneddigaidd yn bwysig]
Jenny Tuxford (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Cofleidio [Sut gallwn ni helpu pobl eraill ar ddechrau'r flwyddyn ysgol?]
Janice Ross

Corpus Christi [Meddwl am y pryd bwyd olaf a rannodd Iesu gydai ddisgyblion, a deall arwyddocd arbennig y pryd bwyd hwnnw ar gyfer Cristnogion.]
Laurence Chilcott

Cracer Nadolig [Meddwl am storir Nadolig, gan ddefnyddio gwrthrych Nadoligaidd syml.]
Susan MacLean

Craceri Nadolig [Edrych ar storir Nadolig ac ar ei gwir ystyr.]

Craceri'r Nadolig
Helen Redfern

Cracers Nadolig [Cyfleur cyfnod o ddisgwyl am y Nadolig, heddiw ac ar adeg y Nadolig cyntaf.]
Helen Redfern

Creawdwr Ffyddlon
Janice Ross

Credu [Dangos ei bod hin bosib credu mewn rhai pethau na allwn ni eu gweld mewn gwirionedd.]
Jan Edmunds

Creu Cerddoriaeth (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi)
the Revd Sylvia Burgoyne

Cristingl [Llawer mwy na dim ond oren]
The Childrens Society

Crym y gwynt (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi)
by Revd Sylvia Burgoyne

Cwis Nadolig
Rebecca Parkinson

Cydweddu [Ystyried y pwysau sydd arnom ni i gydweddu yn hytrach na bod yn wahanol.]
Janice Ross

Cydweithio - Tynnu Rhaff [Dangos bod cystadlu yn erbyn eich gilydd ddim bob amser yn beth defnyddiol, a dysgu bod gwerth mewn cydweithio.]
The Revd Trevor Donnelly

Cyfaill Ffyddlon [Dangos pa mor bwysig yw ffydd ac ymddiriedaeth.]
Jan Edmunds

Cyfeillgarwch
Rebecca Parkinson

Cyffwrdd, arogli, clywed, gweld, blasu [Gwasanaeth amlsynhwyraidd]
Ronni Lamont

Cyflawni Eich Potensial [Annog y pant, ar ddechraur flwyddyn academaidd, i geisiou gorau bob amser i gyflawni eu potensial llawn.]
Rebecca Parkinson

Cyfrif I Lawr [Dechraur Adfent gyda chyfnod o dawelwch a myfyrdod.]
Janice Ross

Cyfrif i lawr at y Nadolig
Alison Thurlow

Cyfrif stoc [Rosh Hashanah]
Janice Ross

Cyfrifoldebau [Am beth rydyn nin gyfrifol? ]
Kay Partridge

Cyllell, Fforc neu Lwy? [Dathlu ein hunaniaeth a gweithio gydan gilydd.]
Oliver Harrison

Cymariaethau [Ein gwneud yn ymwybodol or gwahaniaethau sydd rhwng ein bywydau ni a bywydau rhai yn y gwledydd sy'n datblygu, a diolch am y pethau rydyn nin eu cymryd yn ganiataol.]
Jan Edmunds

Cymdogion Da [Ystyried bod y modd rydyn nin trin ein cymdogion, a sut rydyn nin cael ein trin ganddyn nhw, yn gallu cael effaith arwyddocaol ar ba mor hapus ydyn ni yn ein cartref.]
Helen Redfern

Cymryd Y Bai : Gwasanaeth ar gyfer y Pasg [Ystyried sut mae rhywun yn teimlo wrth gael bai ar gam.]
Janice Ross

Cyngor da!
Alan M. Barker

Cynhaeaf [Darparu cyflwyniad dosbarth syml ar gyfer plant ifanc. Diolch am fwyd, a chreu ymwybyddiaeth am y rhai syn ymwneud darparu ein bwyd.]
Jan Edmunds

Cynhaeaf Bwyta'n Dda: Dathliad cynhaeaf iach ysgol gyfan [Dathlur cynhaeaf a helpur plant i ddeall bod diet cytbwys ac amrywiol yn bwysig i ni.]
The Revd Alan M. Barker

Cynhaeaf y gallwch chi ddibynnu arno
Alan M. Barker

Cynhyrfu'r Dyfroedd! [Helpur plant i ddeall bod gwneud un weithred fach yn gallu arwain at lu o bethau eraill yn dilyn.]
Janice Ross

Cynlluniau Mawr [Awgrymu ein bod weithiaun gorfod cymryd camau mewn ffydd ac ymrwymon hunain i rywbeth neilltuol, neu geisio gwneud rhywbeth mawr - hyd yn oed os na fyddwn nin gwybod yn hollol sicr sut y byddwn nin gwneud hynny!]
Gordon Lamont

Cyrraedd Nod : Stori Kelly Holmes [Defnyddio stori dyfalbarhad Kelly Holmes fel model o rywun yn ymgyrraedd at nod.]
Manon Ceridwen Parry

Da Bod Yn Fi Fy Hun: Pawb Yn Wahanol
Jude Scrutton

Daear Well

Daeargrynfeydd Ac Ati [Archwilior posibilrwydd o ddigwyddiadau digroeso yn ein bywyd, a digwyddiadau syn ein brawychu.]
Janice Ross

Dafydd a Goliath [Trafod y mater o fwlio, a thrafod strategaethau posib ar gyfer y dioddefwr ac ar gyfer y bwli hefyd.]
Jude Scrutton

Dal Ati [Dysgu gwerth dyfalbarhau a gwneud eich gorau.]
Janice Ross

Dal Ati [Helpur plant i ddeall y bydd cyfleoedd newydd heddiw i wneud ein gorau, ac y bydd ein dyfodol yn dibynnu ar ein hagwedd ar hyn o bryd, ar penderfyniadau y byddwn nin eu gwneud heddiw.]
Janice Ross

Dal Ati [Archwilio gwerth dyfalbarhau.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Dal I Fynd Fel Billy A Wilma [Gwasanaeth yn seiliedig ar y Gemau Olympaidd, er mwyn ysbrydolir plant i fod yn ddewr hyd yn oed os oes rhwystrau.]
Guy Donegan-Cross

Dal yn Gadarn [Awgrymu mair bobl ddewraf ywr rheini syn ofnus, ond sydd er hynnyn gwneud pethau dewr, er gwaethaf popeth.]
Jan Edmunds

Daliwch ati [Mae ein hagwedd heddiw tuag at bethaun gwneud gwahaniaeth ar gyfer y dyfodol ]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Daliwch Ati I Rwyfo
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Daliwch ati! [Mae dyfalbarhad yn bwysig]
Alison Thurlow

Daliwch Ati! [Annog y plant i ddal ati, hyd yn oed pan fydd pethaun anodd.]
Rebecca Parkinson

Dameg yr Heuwr [Ystyried y syniad o wneud yr hyn rydyn nin gwybod syn iawn, heb adael i bethau dynnu ein sylw.]
Jenny Tuxford

Darllenwch Yr Hanes! [Edrych ar fywyd a gwaith Sant Marc.]
Ronni Lamont

Datbylgiad - Newid Er Gwell [Cyflwyno cysyniad datblygu trwy ddefnyddio ymadroddion ac enghreifftiau syml.]
Gordon Lamont

Dathliadau'r Pasg [Edrych ar y ffyrdd gwahanol y byddwn yn dathlu, yn neilltuol ar adeg y Pasg.]
Melanie Glover

Dathlu Gwahaniaethau [Gwneud y plant yn ymwybodol or ffaith fod cael bod yn wahanol in gilydd yn rhywbeth iw ddathlu.]
Janice Ross

Dathlu'r Nadolig
Manon Ceridwen James

Dathlur Pasg [Maen dda dathlu!]
Melanie Glover (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dawn Is Coming [Dangos, trwy gyfrwng y wawr yn torri, bod y ffordd rydyn nin dysgu yn rhywbeth graddol iawn.]
Janice Ross (revised, originally published in 2010)

Ddigwyddodd pethau ddim yn union fel y cynlluniwyd [Beth syn cyfrif mewn gwirionedd ar adeg y Nadolig?]
Becky May

Ddim bob amser fel mae pethaun ymddangos! [Hanes bywyd Irena Sendler gwasanaeth ar gyfer Diwrnod Coffa]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ddim yr un fath, ond yn wahanol [Mae bod yn wahanol yn rhywbeth gwych ]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dealltwriaeth a Thosturi [Dangos pa mor bwysig yw deall a chydymdeimlo neu dosturio.]
Jan Edmunds

Dechrau newydd [Blwyddyn ysgol newydd dechrau newydd!]
Rachael Crisp

Dechrau Or Newydd [Helpur plant i ddechrau or newydd ar ddechrau blwyddyn newydd, trwy feddwl am y syniad fod Duw yn gallu gwneud popeth yn newydd.]
The Revd Catherine Williams

Dechreuadau newydd
Rebecca Parkinson

Dechreuwch Gerdded!
Rebecca Parkinson

Defnyddio Rhywbeth mewn Ffyrdd Gwahanol! [Annog y plant i sylweddoli, yn union fel mae pethau rydyn nin eu defnyddion gallu bod yn ddefnyddiol neun niweidiol, felly hefyd mae ein geiriaun gallu bod yn ddefnyddiol neun niweidiol, yn l y ffordd rydyn nin eu defnyddio nhw.]
Rebecca Parkinson

Delio A Straen Yn Blwyddyn 6 [Trafod dulliau o ddelio straen.]
Hayley Kearns

Democratiaeth greadigol!
Gordon Lamont

Derbyn y Garw ynghyd r Llyfn [Helpur plant i werthfawrogi bod caru rhywun yn gallu golygu adegau anodd yn ogystal ag adegau pleserus, a bod cydweithio i ddatrys problemau a gorchfygu anawsterau yn arwydd o wir gariad.]
Janice Ross

Deuddeg Coeden Nadolig Fach [Darparu cyflwyniad dosbarth, syml, syn ein hatgoffa or rheswm pam rydyn nin dathlur Nadolig.]
Jan Edmunds

Deuddeg Dydd Nadolig
The Revd Alan M. Barker

Dewch I weld [Cyfleu rhywfaint o gyffror bobl gyntaf rheini a welodd Iesu wedi atgyfodi, trwy ddefnyddio darlun mwy cyfarwydd.]
Helen Redfern

Dewch I Weld... [Cyfleu rhywfaint or cyffro yr oedd cyfeillion Iesu yn ei deimlo, forer Pasg cyntaf, wedi ir angel ddweud wrthyn nhw bod Iesun fyw. ]
Helen Redfern

Dewis gwael! (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi! [Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi!]
Revd Sylvia Burgoyne

Dewisiadau : Pwy ddylwn i ei ddilyn? [Annog y plant i feddwl am sut maen nhwn gwneud penderfyniadau.]
Christopher Ruddle

Dewrder i sefyll ar ben eich hun [Dewrder o stori Daniel]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dianc Rhag Perygl [Deall cyflwr y rhai syn ffoaduriaid.]
The Revd Alan M. Barker

Dillad Gwarchod [Siarad am sut rydyn nin gofalu amdanom ein hunain, a sut mae Duwn gofalu amdanom ni.]
Oliver Harrison

Dim Lle yn y Llety [Darparu cyflwyniad dosbarth, syml, syn atgoffar plant o wir ystyr y Nadolig.]
Jan Edmunds

Dim Ond Tamaid Bach [Dangos bod angen bod yn feddylgar, a bod angen i ni reoli ein teimladau weithiau a gwrthsefyll temtasiwn.]
The Revd Alan M. Barker

Dim ond ychwanegu dwr [Dathlu Diwrnod Gweddi Byd-eang y Merched]
Helen Redfern

Diolch am amser gwely [Maer Diolchgarwch am y Cynhaeaf yn golygu cyfrif ein bendithion bob dydd ]
Revd Richard Lamey

Diolch am y Cynhaeaf
Alison Thurlow

Diolch Am Y Cynhaeaf
Janice Ross

Diolch tymhorol [Cardiau diolch]
Janice Ross

Diolch Yn Fawr [Atgoffar plant mor bwysig yw hi i ddweud diolch yn fawr.]
Michelle Walker

Disgleirio [Ar gyfer Gwyl Fair y Canhwyllau, neu ddathlu Cyflwyno Crist yn y Deml (2 Chwefror) ]
Manon Ceridwen James

Divali : Gwyl Goleuni
Alan M. Barker

Diwrnod Ar Gyfer Pobl Arbennig [Dathlu rl y fam ac unrhyw un syn gofalu amdanom, hyd yn oed os nad hi oedd yr un a roddodd enedigaeth i ni.]
Hayley Kearns

Diwrnod gwych wedi'i wneud hyd yn oed yn well [Ystwyll]
Alan M. Barker

Diwrnod y Gymanwlad [Dathlu Diwrnod y Gymanwlad (10 Mawrth 2008), ac archwilior syniad y gallwn ni wneud rhai pethaun well gydan gilydd nag a allwn ni ar wahn.]
Janice Ross

Diwrnod Y Nyrsys [Cydnabod a gwerthfawrogi gwaith y nyrsys, gan gyfeirio at fywyd Florence Nightingale.]
The Revd Alan M. Barker

Dod ich Adnabod [Archwilior syniad bod gan y disgyblion, yr athrawon a disgyblion newydd, lawer iw ddysgu am y naill ar llall. Defnyddio diagram Carroll i gyflwyno gwybodaeth.]
Janice Ross

Doeddwn I Ddim Yn Bwriadu Gwneud Hynny [Fe fyddain dda gen i pe byddwn i heb wneud]
Laurence Chilcott

Does Neb Fel Ynys Ar Ben Ei Hun! [Annog plant i feddwl am gynnal perthynas ehangach nar un sydd ganddyn nhw gydar teulu agosaf a meddwl gymaint yr ydym ni angen pobl eraill.]
Helen Redfern

Does Neb Yn Union Fel Chi! [Helpur plant i werthfawrogi eu bod yn unigryw.]
The Revd Sophie Jelley

Does neb yn ynys [Rydym angen ein gilydd]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Doethineb Solomon [Gwahanol ffyrdd o wybod]
Manon Ceridwen James

Dot Com! [Meddwl pa mor gyflym yw dulliau cyfathrebu heddiw, ou cymharu ag oes y Rhufeiniaid, ac ystyried a yw cael ein gorlenwi newyddion yn amharu ar ein gallu iw ddeall ai werthfawrogi.]
Kate Fleming

Draen neu Reiddiadur? [Meddwl am yr effaith y bydd ein hymddygiad yn ei gael ar bobl eraill.]
Jenny Tuxford

Dringodd Y Pry Copyn [Dangos pa mor bwysig yw dyfalbarhau a dal ati nes cyrraedd eich nod.]
The Revd Alan M. Barker

Drysau Cyfle
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2012)

Duw [Rhyfeddu at natur Duw]
Angie Shackleton

Dweud Ffarwel [Helpur plant i ddeall pam bod yr adeg y gwnaeth Iesu ffarwelio i ddisgyblion yn adeg hapus i bawb ohonyn nhw.]
Janice Ross

Dweud Ffarwel: Gwasanaeth diwedd tymor [Meddwl am bethaun dod i ben, a beth maen ei olygu i ddweud ffarwel.]
Manon Ceridwen Parry

Dweud Helo wrth Flwyddyn Ysgol Newydd [Darparu gwasanaeth i groesawu blwyddyn newydd ysgol newydd.]
Jan Edmunds

Dweud y gwir [Ambell dro, maen gallu bod yn anodd dweud y gwir]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Dweud y gwir
Alison Thurlow

Dweud Y Gwir [Dangos ei bod hin well dweud y gwir, er bod hynnyn anodd weithiau.]
Jan Edmunds

Dwi'n hapus
Trish Tazzini-Lloyd

Dwr Rhyfeddol [Annog y plant i ystyried pa mor bwysig yw dwr, ac i feddwl am eu cyfrifoldeb o ofalu am yr adnodd gwerthfawr hwn.]
Helen Redfern

Dwy Gansen Bambw A Dychmyg [Ysgogir awydd i helpu pobl dlawd.]
Guy Donegan-Cross

Dwylo'n gweddio [Stori Albrecht Drer]
By Laurence Chilcott

Dydd Bodhi
Jude Scrutton

Dydd Gwener Y 13EG [Annog y plant i feddwl am rl siawns a ffawd yn eu bywydau, ar y diwrnod hwn syn cael ei ystyried gan rai fel diwrnod mwyaf anlwcus y flwyddyn.]
Brian Radcliffe

Dydd Mercher Lludw
Ronni Lamont

Dydd Y Cofio [Meddwl am rai sydd wedi rhoi eu bywydau yn aberth fel y gallwn ni fyw ein bywydau mewn byd diogel, a chofio am y bobl hynny.]
Penny Hollander

Dyddiau'r Hydref [Ystyried mewn ffordd gadarnhaol y profiad o newid.]
Alan M. Barker

Dydi Hi Byth Yn Rhy Hwyr: Stori Jenny Wood Allen [Dysgu bod unrhyw beth yn bosib os gallwn ni roi ein meddwl ar waith.]
Janice Ross

Dydi hyn ddim yn deg!
Alison Thurlow

Dydi hyn ddim yn deg! [Archwilior syniad o beth syn deg, mewn perthynas llwyddo i gael y bleidlais i ferched.]
Gordon Lamont

Dyfalbarhau [Sylweddoli pa mor bwysig yw dyfalbarhau gyda thasg syn werth chweil.]
Jenny Tuxford

Dyfarnwr!
Alan M. Barker

Dylanwadu ar eraill [Fe allwn ni ddylanwadu ar bobl eraill]
Rachael Crisp

Dyma fi!
Janice Ross

Dyna Awyr Rfeddol! [Cyflwyno Blwyddyn Ryngwladol Seryddiaeth 2009 ir plant, ac annog eu diddordeb yn awyr y nos.]
Rebecca Parkinson

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid Cwn [Y drydedd mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid Eliffantod [Y gyntaf mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid Gwaith tm [Yr ail mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid ]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid Gwiwerod [Y bedwaredd mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid ]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid y Cameleon [Y bumed mewn cyfres o bum rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid]
Philippa Rae

Dysgwch bopeth allwch chi!
Alison Thurlow

Dyw Popeth Ddim Fel Mae'n Ymddangos [Y lleidr bisgedi ]
Kirk Hayles

Edrych Ir Dyfodol! [Pwysleisio bod pob blwyddyn newydd yn dod chyfleoedd newydd i ni ddysgu pethau newydd, fel y byddwn nin tyfu i fod yn well pobl.]
Rebecca Parkinson

Efeilliaid [Dangos y ffordd y gallwn ni weithio gydan gilydd i siapion bywydau.]
Jan Edmunds

Efeilliaid! Anifeiliaid mewn perygl [Myfyrio ynghylch gwarchod anifeiliaid sydd mewn perygl gan gyfeirio at stori Noa.]
Alan M. Barker

Eid Ul Adha [Archwilior wyl Eid ul Adha.]
Jude Scrutton

Eid Ul-Adha [Gwyl Fwslimaidd o aberth ]
Janice Ross

Eid Ul-Fitr
Janice Ross

Ein Byd A'r Greadigaeth [Dweud storir creu, ac annog pawb i ofalu am ein byd.]
Melanie Glover

Ein Byd Rhyfeddol [Annog plant i feddwl am y byd ou cwmpas a rhyfeddu ato.]
Helen Redfern

Ein Clustiau [Gwerthfawrogi ein clyw a dangos pa mor bwysig yw gallu clywed.]
Jan Edmunds

Ein Tafod [Annog y plant i ddweud y gwir, au hannog i beidio chario straeon.]
Jan Edmunds

Eira, Eira, Eira! [Defnyddior ddelwedd o eira i gofio sut y gall pethau fynd yn fwy ac yn fwy heb i ni ddeisyfu hynny.]
Susan Maclean

Elias Ar Bwli [Canfod yr unigrwydd y maen bosib ei deimlo mewn sefyllfa o fwlio, a sylweddoli nad ydyn ni ar ben ein hunain yn aml ar adegau fel hyn.]
Janice Ross

Enfys y cynhaeaf
Alan M. Barker

Ennill, Colli a Chymryd Rhan [Annog y plant i feddwl am ennill a cholli, ond yn arbennig i feddwl am y manteision sydd iw cael wrth gymryd rhan.]
Helen Redfern

Enwau: Beth Sydd Mewn Enw? [Helpur plant i feddwl am arwyddocd enwau.]
John Fryer

Esgidiau wedi eu gwneud i gerdded
Laurence Chilcott

Esgusodion, Esgusodion!
Alison Thurlow

Esgyniad Baha' Ullah
Jenny Tuxford

Eureka! [Sn am waith mathemategydd enwog a dathlur wefr o allu datrys problemau.]
The Revd Alan M. Barker

Ew! Mae'n boeth!
Alan M. Barker

Ewch Ati! [Meddwl am ein cyfrifoldeb o allu cadwn iach, a gallu mwynhau ein hunain ar yr un pryd.]
Penny Hollander

Faint Ydi O Werth? [Ein dysgu i werthfawrogi bod ein rhienin ein caru, eu bod yn rhoi heb ddisgwyl dim yn l, a sylweddoli ein bod ambell dro yn cymryd pethaun ganiataol.]
Laurence Chilcott

Fe Ddechreuodd Gyda Gwen
Kirk Hayles

Fe Fyddwch Chithau'n Hen Ryw Ddiwrnod
Laurence Chilcott

Fe wnawn ni eu cofio nhw [Gwasanaeth ar gyfer Dydd y Cofio]
Alison Thurlow

Ffenomen Baralympaidd [Stori Nathan Stephens ]
Laurence Chilcott

Ffoaduriaid Trefol 1 : Pe bawn in ffotograffydd . . . [Meddwl sut gallwn ni ddefnyddio ein doniau er daioni.]
Helen Redfern

Ffoaduriaid Trefol 2 : Ar goll yn y dyrfa . . . [Defnyddio ffotograffau o ffoaduriaid trefol gan y ffotograffydd a wobrwywyd, Andrew McConnell, er mwyn annog y myfyrwyr i ystyried sut maen teimlo i fod ar goll mewn tyrfa.]
Helen Redfern

Ffoaduriaid Trefol 3 : Oes arnoch chi ofn y tywyllwch? [Ystyried pam maer cyfan o ffotograffau arddangosfa Andrew McConnell, sydd r teitl Hidden Lives, wedi eu tynnu yn y nos. Hefyd, awgrymu sut y gall y plant ddisgleirio fel goleuadau yn y byd ou cwmpas heddiw.]
Helen Redfern

Ffoaduriaid Trefol 5 : Pethau arbennig
Helen Redfern

Ffrind Dewr: Gwyl Iddewig Purim [Meddwl am yr hyn maen ei olygu i siarad yn erbyn rhywbeth sydd ddim yn iawn, a meddwl am hynny trwy edrych ar stori neilltuol a hanes dathlu gwyl Iddewig y Purim.]
Janice Ross

Ffrind Ffyddlon [Stori Ruth]
Janice Ross

Ffrindiau Newydd
Jill Fuller

Ffyddlondeb [Gelert y ci ffyddlon]
Manon Ceridwen James

Ffyddlondeb [Mae ffyddlondeb yn bwysig]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Ffyddlondeb 2 [Archwilior cysyniad o ffyddlondeb i deulu.]
Janice Ross

Ffyddlondeb: Nodi diwedd Mis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes [Annog y ddealltwriaeth bod cariad yn dod chyfrifoldeb.]
Janice Ross

Gadewch bethau fynd! [Pam y dylem ni faddau ir rhai hynny syn brifo ein teimladau?]
Becky May

Gadewch i ni beidio a gwneud llanast! [Meiddiwch fod yn ofalgar ynghylch sbwriel]
Helen Redfern

Gadewch i ni fynd i Fethlehem!
Alan M. Barker

Gadewch i ni gadwn ffit! [Cadwn iach a mwynhau ein hunain]
Penny Hollander (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Gall Hyn Ddrechrau Gyda Mi [Helpur plant i werthfawrogi ei bod hin bosib datrys problemau eithaf mawr wrth weithio gydan gilydd.]
Gordon Lamont

Galwad Dafydd [Nid yw pethau bob amser fel maen nhwn ymddangos]
Manon Ceridwen James

Ganesh Chaturthi - Gwyl pen-blwydd y duw pen-eliffant
Alan M. Barker

Gawson Ni Amser Da! [Dathliad glan mr ]
Alan and Laura Barker

Geiriau Cadarnhaol [Meddwl am sut effaith y gall rhywbeth y byddwn nin ei ddweud ei gael ar bobl eraill, ac annog y plant i siarad yn gefnogol a chadarnhaol.]
Janice Ross

Geiriau Enwog [Helpur plant i ddeall bod geiriaun gallu ysbrydoli pobl.]
Janice Ross

Gideon yn gorchfygur Midianiaid (Gwasanaeth or gyfres Helo Sgryffi)
the Revd Sylvia Burgoyne

Glanhau gwanwynol
Rebecca Parkinson

Gobeithion a breuddwydion
Alison Thurlow

Gofalu am bobl dlawd [Stori Ruth a Naomi, rhan 3]
Charmian Roberts

Golchwch eich dwylo! [Dathlu Diwrnod Byd-eang Golchi Dwylo]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Goleuadau Nadolig [Ystyried Iesu fel goleuni yn y tywyllwch, a meddwl am sut y gallwn ni ddod goleuni i rai sefyllfaoedd tywyll y Nadolig yma.]
Helen Redfern

Goleunir byd [Yr ail yn y gyfres syn ystyried datganiadau Iesu, Myfi yw ... ]
Janice Ross

Gonestrwydd [Ystyried pa mor bwysig yw bod yn onest wrth ddelio phobl.]
Ronni Lamont

Gonestrwydd Ac Anonestrwydd [Annog y plant i ddweud y gwir.]
Jan Edmunds

Gormod O Bethau Newydd [Gwerthfawrogi bod rhywbeth newydd yn gallu bod yn rhywbeth cyffrous, ond y gall fod yn heriol hefyd.]
Janice Ross

Gosod seiliau cadarn
Alison Thurlow

Grace Darling [Canolbwyntio ar waith criwiau achub ar y mr ac ar hyd y glannau, gan gyfeirio at ddewrder arbennig merch or enw Grace Darling.]
The Revd Alan M. Barker

Grym Geiriau [Dangos sut mae rhai geiriaun gallu achosi pryder i eraill weithiau, yn ogystal bod geiriau eraill dro arall yn gallu bod yn eiriau o anogaeth.]
Guy Donegan-Cross

Grym Geiriau [Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth]
Manon Ceridwen Parry

Grym geiriau [Maer ffordd rydyn nin defnyddio geiriaun bwysig]
Jill Fuller (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1999)

Grym geiriau plant [Mae llawer o bethau y gall oedolion eu dysgu gan blant]
Alison Thurlow

Grym na allwch ei weld: Anadl a gwynt . . . ac ysbryd
The Revd Oliver Harrison

Gryn Y Pentecost [Ystyried yr athrawiaeth Gristnogol ynghylch yr Ysbryd Gln, a meddwl beth yw ystyr gwyl y Pentecost.]
Manon Ceridwen Parry

Gwaith arbennig (Gwasanaeth or gyfres Helo Sgryffi)
Revd Sylvia Burgoyne

Gwaith O'r Tu Mewn Yw Hapusrwydd [Deall y gallwch chi ddewis bod yn hapus. ]
Janice Ross

Gwaith Tm [Meddwl am werth gwaith tm.]
Paul Sandford

Gwaith Tim [Annog y plant i weithio fel tm.]
The Revd Oliver Harrison

Gwaith tm
Alison Thurlow

Gweddi'r Arglwydd [Beth mae Gweddir Arglwydd yn ei olygu i wahanol bobl?]
Alison Thurlow

Gweddiau dosbarth? [Rhoi ir plant berchenogaeth y gweddau y byddan nhwn eu hadrodd yn yr ysgol.]
Jude Scrutton

Gweithio Gyd'an Gilydd [Cynhaeaf ]
Alison Ball and Richard Seel

Gweithio Gyda'n Gilydd! [Defnyddio gemau syml i ddangos pa mor bwysig yw gweithio fel tm.]
Rebecca Parkinson

Gweithredoedd Caredig A Chariadlon [Archwilior syniad o fod yn garedig a chariadlon heb ddymuno cael unrhyw elw personol neu fod ar eich ennill trwy fod yn garedig.]
Kirk Hayles

Gweithredoedd o gariad a charedigrwydd [Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr]
Kirk Hayles (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gweld Bai [Helpur plant i feddwl am sut y gall eu gweithredoedd effeithio ar bobl eraill.]
Chris Ruddle

Gwenau'r haf!
Rebecca Parkinson

Gweneud Camgymeriadau 2 [Ystyried y dyfyniad Saesneg hwn gan ddyn or enw Alexander Pope: To err is human, to forgive divine.]
Janice Ross

Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 1
Janice Ross

Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 2
Janice Ross

Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 3 [Rydyn nin gryfach pan fyddwn nin gweithio gydan gilydd]
Janice Ross

Gwerth Dysgu
Paul Sandford

Gwir Gyfeillgarwch: Ffraeo gydan ffrindiau [Pwysleisio sut mae pobl yn teimlo pan fyddan nhwn ffraeo gydau ffrindiau.]
Jude Scrutton

Gwir gyfeillion
Alison Thurlow

Gwirioneddol Ryfeddol Ym Gwnaed! [Dangos ir plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!]
Rebecca Parkinson

Gwneud Camgymeriadau [Dysgu sut i edrych ar ein camgymeriadau an methiannau mewn ffordd gadarnhaol.]
Janice Ross

Gwneud Camgymeriadau 3 [Datblygu dealltwriaeth or geiriau: Maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau in dyledwyr.]
Janice Ross

Gwneud ffrindiau [Gwahoddiad i gyfeillgarwch]
Revd Sophie Jelley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwneud Ffrindiau Newydd [Helpur plant i feddwl am bwysigrwydd cyfeillgarwch ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd.]
The Revd Sophie Jelley

Gwneud penderfyniadau da
Rebecca Parkinson

Gwneud pethau bychain [Mae gweithredoedd bach o garedigrwydd yn gallu cael effaith fawr]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Gwneud Pethau Bychain [Gwerthfawrogi bod cynigion syml o help bach yn aml yn gallu gwneud gwahaniaeth MAWR.]
The Revd Alan M. Barker

Gwneud tm
Alan M. Barker

Gwnewch bethau yn eich ffordd eich hun
Janice Ross

Gwrthwynebiad
Janice Ross

Gwyfynod [Dangos, er bod rhai pethau y maen bosib eu difetha, mae rhai pethau eraill nad ywn bosib eu dinistrio.]
Jan Edmunds

Gwyfynod [Dangos, er bod rhai pethau y maen bosib eu difetha, mae rhai pethau eraill nad ywn bosib eu dinistrio.]
Jan Edmunds

Gwyl Fair Y Canhwyllau
The Revd John Challis

Gwyl Fwslimaidd Eid Ul Fitr
Jude Scrutton

Gwyl Gristnogol Y Garawys
Rebecca Parkinson

Gwyl Ridvan : Llythyrau Gardd Ridvn at ffrind
Emma Burford

Gwyl Vasant Panchami : Dechreuad newydd [Dathlu dechreuad newydd mewn bywyd ac mewn dysgu. ]
Alan M. Barker

Gwyl Yr Holl Eneidiau [Egluro pam y maer Eglwys Gristnogol yn coffau Gwyl yr Holl Eneidiau (2 Tachwedd).]
The Revd Sophie Jelley

Gwyl Yr Holl Saint [Egluro pam fod yr Eglwys Gristnogol yn dathlu Gwyl yr Holl Saint (1 Tachwedd).]
The Revd Sophie Jelley

Gwyliau [Edrych ymlaen at ein gwyliau.]
Melanie Glover

Gwyliau haf [Gwasanaeth iw gyflwyno gan y rhai syn gadael yr ysgol ar ddiwedd tymor yr haf]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwyliau i bawb! [Maer pob aelod or teulun haeddu cael gwyliau]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwyliau'r haf
The Children's Society

Gyda Balchder Yn Ein Calon
The Revd Alan M. Barker

Haf hapus!
Rebecca Parkinson

Halen [Dangos y gall rhywbeth cyffredin fod yn bwysig hefyd.]
Jan Edmunds

Halen [Dangos y gall rhywbeth cyffredin fod yn bwysig hefyd.]
Jan Edmunds

Hanukkah [Egluro ystyr yr wyl Hanukkah, a meddwl beth yw ystyr gwyrth i ni heddiw.]
Manon Ceridwen Parry

Heb Fod Yn Union Fel Mae'n Ymaddangos! [Maer gwasanaeth yman gysylltiedig Dydd y Cofio. Ei nod yw annog y plant i sylweddoli y gall rhywbeth fod yn wahanol ir hyn welwch chi ar yr olwg gyntaf. Nid yw pethau bob amser yn union fel maen nhwn ymddangos!]
Rebecca Parkinson

Heddwch a'i symbolan [Ystyr heddwch]
Hilary Karen

Heddwch yr Adfent
Janice Ross

Helbul Y Blwch Offer [Ein helpu i ddeall y gallwn ni wneud i rywbeth fod yn fwy o lwyddiant wrth i ni weithio gydan gilydd.]
Laurence Chilcott

Held together
Janice Ross

Helo [Cyflwynor plant newydd iw gilydd au helpu i ddeall sut rydyn nin gysylltiedig r naill ar llall.]
Janice Ross

Helo Sgryffi. Stori Sadrach Mesach ac Abednego
Revd Sylvia Burgoyne

Helo Sgryfii [Annog y plant i feddwl am rannur cynhaeaf fel bod gan bawb fwyd iw fwyta.]
The Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi! Iesu a'r plant
the Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi! Rhannu - y bachgen a roddodd ei bicnic i Iesu
the Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi!' [Bywyd mwy teg: Iesun clirior deml]
Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi! Tristwch a hapusrwydd gwasanaeth y Pasg
Revd Sylvia Burgoyne

Helpu
Jan Edmunds

Her y Tri Chopa [Helpu Plant Mewn Angen]
Janice Ross

Here comes the sun! [Myfyrio ar y pleser sydd iw gael wrth ddisgwyl am rywbeth, ac edrych ymlaen at y newid a ddaw gyda thymor yr haf.]
Gill Hartley

Heriau Newydd [Gwneud yn fawr o bob cyfle]
the Revds Trevor and Juliet Donnelly (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Heulwen [Annog y plant i feddwl am yr Haul, ar effaith y maen ei gael ar y Ddaear, a gweld ei bod hin bosib iddyn nhw hefyd ddod goleuni a chynhesrwydd i fywydau pobl eraill. ]
Rebecca Parkinson

Hola Mohalla [Dathliad Sikhaidd o fod yn wrol a bod yn barod i amddiffyn]
Helen Redfern

Holocost [Beth yw ystyr holocost, ac a oes bosib y gallai hyn ddigwydd eto? ]
Jude Scrutton

Hunanreolaeth: Ffrwythau'r Ysbryd [Meddyliwch cyn gwneud rhywbeth]
Manon Ceridwen James

Iaith y Corff [Dangos ir plant y gallwn ni roi negeseuon i bobl eraill, nid yn unig trwyr hyn fyddwn nin ei ddweud, ond trwyr hyn rydyn nin ei wneud hefyd. A meddwl am anfon negeseuon positif ir rhai sydd on cwmpas.]
Rebecca Parkinson

Ignatius O Loyola [Dydd gwyl - 31 Gorffennaf]
Rebecca Parkinson

Janmashtami [Canolbwyntio ar yr wyl Hindwaidd, Janmashtami, a nodi pa mor bwysig yw croeso.]
Alan Barker

Jiwbili Ddiemwnt
Rebecca Parkinson

Jo Bach Blr [Awgrymu y gallwn ni i gyd newid er gwell.]
Jan Edmunds

Jona [Meddwl am bwysigrwydd bod yn onest a dibynadwy, hyd yn oed pan fydd raid i ni wneud rhywbeth sydd yn groes in hewyllys.]
Jenny Tuxford

Joseff A'r Crochenydd
Guy Donegan-Cross

Josie a Jake a'r Camgymeriad Mawr [Ystyried beth ywr peth iawn iw wneud pan fyddwch chin anufudd ac yn gwneud camgymeriadau.]
Janice Ross

Josie a Jake a'r Helfa Wyau Pasg [Symbolaeth yr Wy Pasg]
Janice Ross

Josie a Jake a'r llwyth trwm
Janice Ross

Josie, Jake a'r Cadwyni Papur [Meddwl am y teulu ar adeg y Nadolig]
Janice Ross

Julian O Norwich [Dysgu am fywyd Julian o Norwich, a ysgrifennodd y llyfr cyntaf i gael ei ysgrifennu yn Saesneg gan ferch.]
Ronni Lamont

Julian O Norwich [Edrych ar fywyd y ferch gyntaf a ysgrifennodd lyfr Saesneg.]
Ronni Lamont

Lamp I'w Goleuo [Helpur plant i ddeall y rhan unigryw y maen rhaid i bob un ohonom ei chwarae yn y ffordd y mae pob un ohonom yn dysgu.]
Janice Ross

Lansiwch y Bad Achub [Trychineb ar y mr]
Laurence Chilcott

Laserau a balwnau:Iesu yw goleunir byd [Helpur plant i ddeall sut y gallan nhw fod yn oleuadau yn y byd, a helpu i drechur tywyllwch.]
the Revd John Challis

Llawer o afalau! [Y cynhaeaf a delwedd gorfforol]
Kirstine Davis

Llawer o Dn Gwyllt! [Mae Noson Tn Gwyllt yn fwy o hwyl pan fyddwn nin cofio bod yn ofalus]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Llawer o Gariad [Gwasanaeth Dydd Sant Ffolant ]
Susan MacLean

Llawer o oleuni [Ystyried un o ddatganiadau Iesu, Myfi yw goleunir byd]
Kirstine Davis

Llestr neu lamp? [Nid llestr iw lenwi yw plentyn, ond lamp iw goleuo]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Llond bowlen o Gynhaeaf [Gwasanaeth cynhaeaf iachus]
Alan M. Barker

Llongau wrth Gefn syn Barod i Achub [Archwilio a deall ystyr yr enw Emanwel.]
Janice Ross

Llwyddiant: Maen bosib i freuddwydion ddod yn wir
Jude Scrutton

Llyfrau
Jan Edmunds

Llyfrau gwych [Pwysigrwydd darllen]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Llygaid Bach Yn Eich Gwylio Chi
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Llygaid y dydd [Gwersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth flodau llygad y dydd]
Janice Ross

Llygoden Y Dref A Llygoden Y Wlad [Un o chwedlau Aesop ]
Jude Scrutton

Llysiau Hud [Archwilior syniad ein bod, yn ein bywydau, yn medi'r hyn rydyn nin ei hau.]
Josh Carter

Llysiau'r Cynhaeaf [Dathlu ein hoff lysiau]
Manon Ceridwen James

Llythyrau Diolch [Ystyried pa mor bwysig yw dweud diolch.]
Janice Ross

Love: Gwasanaeth gyda phwyslais Cymreig arno - Dydd Santes Dwynwen (25 Ionawr) [Meddwl am gariad fel rhywbeth rydyn nin ei wneud yn ogystal ag yn ei deimlo.]
Manon Ceridwen Parry

Maddeuant [Dangos pa mor bwysig yw maddau.]
Guy Donegan-Cross

Maddeuant [Annog pawb i faddau pan fyddwn nin teimlo ein bod wedi cael cam.]
Jan Edmunds

Maddeuant
Alison Thurlow

Mae A Wnelo Hyn A Fi [Archwilior syniad bod anghenion pobl eraill yn anghenion i ninnau hefyd, a bod arnom ni angen ein gilydd. ]
Guy Donegan-Cross

Mae anifeiliaid yn arbennig [Mae anifeiliaid yn arbennig Dydd Sant Ffransis, 4 Hydref]
Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Mae Bywyd Fel Pel-Droed [Dangos pa mor bwysig yw cael nod i gyrraedd ato trwy gymharu bywyd gm bl-droed.]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae Bywyd yn Rhyfeddol! [Dathlur wyrth o fywyd (gan gyfeirio at y gwanwyn a themur Pasg).]
The Revd Alan M. Barker

Mae Cariad Yn Gryfach Na Marwolaeth [Ailddweud stori Lasarus a meddwl am fod yn gryf a phositif ar adegau anodd.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Mae Cerddoriaeth Yn Fy Helpu I Dyfu [Ystyried pa mor bwysig ywr rhodd o gerddoriaeth, a meddwl am sut mae Duwn gweithio yn ein bywydau. ]
Guy Donegan-Cross

Mae Duw yn ein hadnabod i gyd [Dangos bod Duw yn ein hadnabod ni, ac yn ein caru ni, bob un.]
Jan Edmunds

Mae Duw'n Hoffi I Ni Ddefnyddio Ein Corff [Nodi bod Duwn llawenhau yn ein gallu corfforol.]
Janice Ross

Mae dwr yn beth rhyfeddol! [Ystyried gwaith yr elusen, WaterAid, ac angen pobl am ddwr]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae gwn yn bwysig [Mae ein geiriau an gweithredoedd yn gallu ysbrydoli eraill]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae maddau'n bwysig [Josie a Jake yn dysgu am faddeuant]
Janice Ross

Mae pob gweithred fach yn cyfrif [Mae caredigrwydd yn bwysig]
Philippa Rae

Mae Pob Un Ohonom Yn Unigryw
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae pob un yn enillydd [Rydyn ni i gyd yn ennill ac rydyn ni i gyd yn colli]
Manon Ceridwen Parry (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae Pob Un Yn Enillydd [Meddwl am brofiadau o ennill a cholli, yng nghyd-destun diwrnod mabolgampaur ysgol, cystadlaethau eraill, a bywyd yn gyffredinol.]
Manon Ceridwen Parry

Mae pwyntiau uchel ac isel mewn bywyd [Stori Ruth a Naomi, rhan 1]
Charmian Roberts

Mae rhywun yn teimlo'n unig [Sut gallwn ni fod yn ffrindiau da i bobl syn teimlon unig?]
Becky May

Mae Wyau'n Hyfryd, Ond... [Gwasanaeth ar gyfer y Pasg ]
The Revd Alan M. Barker

Mae'n Dda Bod Yr Un Ydw I: Bod yn unigryw
Janice Ross

Mae'n Dda Siarad [Helpur plant i ddeall bod y rhai syn bwlio yn unigolion anhapus yn aml.]
Awdur Anhysbys

Mae'n Ddrwg Gen I!
Helen Redfern

Mae'n Well Rhoi Na Derbyn! [Defnyddior Nadolig fel cyfle i archwilio beth maen ei olygu i roi.]
Rebecca Parkinson

Maen bwysig helpu [Mae helpun gallu gwneud gwahaniaeth ir bobl sydd on cwmpas]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Maen dda cerdded! [Paratoi ar gyfer Wythnos Cerdded ir Ysgol]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Maen Dibynnu Ar Y Toriad! [Meddwl am fod yn sr ar y tu mewn, yn y ffordd rydyn nin trin pobl eraill.]
Gordon and Ronni Lamont

Maen fy ngwneud in benwan! [Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi ]
Revd Sylvia Burgoyne

Maer byd yn hardd: storir creu [Gwasanaeth or gyfres 'Helo, Sgryffi']
The Revd Sylvia Burgoyne

Maer Cynllun yn Datblygu [Stori Ruth a Naomi, rhan 5]
Charmian Roberts

Mahavira Jayanti: Gwyl Jain (Ebrill)
Rebecca Parkinson

MalwodMawr Melys [Cynyddu dealltwriaeth y plant or angen sydd gan bobl am degwch, er mwyn iddyn nhw gael bwyd.]
Gordon Lamont

Mam i lawer [Cyflwyniad i waith y Fam Teresa, o Calcutta]
Alan M. Barker

Mamau [Cyferbynnu bywyd yn y Gorllewin gyda bywyd mewn rhannau or byd syn datblygu, gan ddefnyddio profiad mamau fel enghraifft.]
Gordon and Ronni Lamont

Mandela [Gwnewch rywbeth. Symbylwch newid. Gwnewch bob dydd yn Ddiwrnod Mandela (18 Gorffennaf)]
Hannah Knight

Mater o gariad [Mae cariad y lledaenu ar draws y byd]
Hilary Karen

Meddwl am yr Ardd ym Mis Chwefror [Cymharu garddio meddwl maer ddau beth angen gofal au meithrin!]
Janice Ross

Merthyrdod Guru Arjan [Canlyniad achos o genfigen]
Helen Redfern

Merthyru'r Bab [Edrych ar ffydd yng nghyd-destun y grefydd Bahai.]
Jenny Tuxford

Mesur enfawr! [Mae rhai pethaun anfesuradwy ]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Mewn Drysfa [Gwasanaeth ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol newydd]
Jan Edmunds

Mistar Pen Taten [Atgoffar plant i fod yn ddiolchgar am datws.]
Janice Ross

Mor ddoeth ....
Laurence Chilcott

Mr Stickability
Janice Ross

Mynd I Hogwarts [Gwasanaeth diwedd blwyddyn ysgol ]
The Revd Alan M. Barker

Mynd ir Afael ag Anghyfiawnder [Adnabod anghyfiawnder ai herio, a gwybod pa mor bwysig yw cymryd camau priodol i ddelio ag annhegwch.]
Janice Ross

Na! [Annog y myfyrwyr i allu dweud na pan fydd angen gwneud hynny.]
Helen Bryant

Nadolig Norwyaidd
Jude Scrutton

Nawr Rydyn Ni'n Ddeg [Annog synnwyr o ddiolchgarwch yn y plant.]
Susan McLean

Neges I Bawb
Janice Ross

Neges mewn Potel [Ystyried beth ywr wers fwyaf defnyddiol rydyn ni wedii dysgu yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn.]
Janice Ross

Neges Yn Y Botel
The Revd Alan M. Barker

Negeseuwyr arbennig [Negeseuon gan angylion]
Alison Thurlow

Negesydd Newyddion Da [Paratoi ar gyfer tymor yr Adfent trwy helpur plant i ddeall bod newyddion da yn beth iw rannu.]
Janice Ross

Neiniau: Ar gyfer Sul y Fam [Dathlu sgiliau y mae neiniau yn eu dysgu i ni.]
Janice Ross

Newid a thyfu
Alison Thurlow

Newid i fod yn berson gwahanol [Tredigaeth Paul (25 Ionawr)]
Alan M. Barker

Newid Man [Nodir newidiadau yn nyluniad darnau arian Prydeinig, a meddwl am y ffaith bod anrhegion o newid mn yn gallu helpu i wneud gwahaniaeth mawr.]
The Revd Alan M. Barker

Newidiadau
Manon Ceridwen Parry

Newydd [Atgoffar plant am y llawenydd a deimlwn wrth gael pethau newydd, ac am y cyfleoedd o newid a ddaw gyda phob diwrnod newydd.]
Helen Redfern

Newyddion Da! [Cyflwyno newyddion dar Nadolig trwy ddefnyddio fformat materion cyfoes.]
Jennifer Mayhew

Nid aur yw popeth melyn [Mae ein hagwedd tuag at ein heiddo yn cyfrif]
Hilary Karen

Nid fi wnaeth! (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi! [Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi!]
Revd Sylvia Burgoyne

Nid Goroesi ond Byw [Edrych ar y dyfnder ychwanegol sydd gennym yn ein bywydau oherwydd ein bod yn berchen ar ffydd.]
Ronni Lamont

Nid yw Arian yn Bopeth [Archwilio ein hagwedd tuag at arian.]
Peter Knight

Nwyddau Sel [Dangos na all unrhyw beth newid ein gwerth ni yng ngolwg Duw.]
Janice Ross

O fes bach [O fes bach mae coed derw mawr yn tyfu]
Alison Thurlow

Oen bach y stabl
Janice Ross

Ofn a Dewrder [Awgrymu mai'r bobl ddewraf ywr rhai sydd yn ofnus ond syn dal i allu gwneud pethau dewr er hynny.]
Jan Edmunds

Ohana [Ohana yw teulu. Mae teulu yn golygu nad oes neb yn cael ei adael ar l neun cael ei anghofio]
Rachael Crisp

Olion bysedd unigryw [Mae gan bob un ohonom hunaniaeth unigryw]
Guy Donegan-Cross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Os gwelwch chi'n dda ga i grempog [Dydd Mawrth Ynyd, neu Ddydd Mawrth Crempog]
Janice Ross

Os yw siarad yn Arian . . . [Mae gwrandon bwysig!]
Alison Thurlow

Pa hwyl, pa bryd
Gordon Lamont

Pa mor uchel?
Kirk Hayles

Pan fydd y dagrau'n llifo
Alan M. Barker

Pan Fydda I Wedi Tyfu [Ystyried y gwaith syn cael ei wneud gan bobl eraill, a meddwl am ddod yn aelod gwerthfawr or gymdeithas.]
Jan Edmunds

Paratoi i symud ymlaen [Mae Duw gyda ni ble bynnag y byddwn ym mynd]
Becky May

Parau [Ystyried pa mor bwysig yw bod yn ofalgar tuag at bobl efallai dydyn ni ddim yn meddwl llawer amdanyn nhw fel arfer.]
Rebecca Parkinson

Parch [Edrych ar y thema pobl syn ein helpu, ac ystyried sut roedd Iesun trin pawb a pharch, beth bynnag oedd eu gwaith neu eu rl yn y gymdeithas.]
Manon Ceridwen Parry

Parchu Rheolau [Gofyn y cwestiwn, A yw rheolaun bwysig?]
Alison Thurlow

Parod i helpu! [Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi]
Revd Sylvia Burgoyne

Paryushan [ Ystyried gwyl y grefydd Jain, sef gwyl Paryushan. ]
Rebecca Parkinson

Pasiwch Y Neges Ymlaen [Dathlu gwaith SPCK yn pasior neges Gristnogol ymlaen am dros 300 mlynedd.]
Janice Ross

Pawb Yn Disgwl Am Rywbeth [Cyflwynor Adfent fel cyfnod o ddisgwyl a pharatoi.]
Gill O'Neill

Pawb Yn Fuddugol! [Annog y plant i wneud eu gorau glas bob amser, ym mhob peth y byddan nhwn ei wneud. ]
The Revd Sophie Jelley

Pe bai'r fforest yn gallu siarad..... [Mentrwch ofalu am fforestydd glaw]
Helen Redfern

Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... [Dathlu ac ystyried llwyddiant pobl ifanc syn gwneud ffilmiau ac sydd rhywbeth iw ddweud.]
Gordon Lamont

Pecyn bwyd! [Gall rhywbeth bach wneud gwahaniaeth mawr]
Michelle Walker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Peidio Ag Anwybyddu: Gwasanaeth dechrau blwyddyn ysgol newydd [Annog y plant i roi croeso i blant eraill, ac i gynnwys eraill yn eu gweithgareddau.]
Paul Sandford

Peidio Barnu Llyfr Oddi Wrth Ei Glawr: Yr hwyaden a ddaeth yn seren bop [Myfyrio ar y syniad o dderbyn pobl am bwy ydyn nhw.]
Emma Burford

Peidiwch A Barnu Llyfr Yn Ol Ei Glawr [Dangos nad yw sut rai ydyn ni ar y tu allan mor bwysig sut rai ydyn ni ar y tu mewn.]
Guy Donegan-Cross

Peidiwch barnu yn l yr olwg! [Sut rai yw pobl ar y tu mewn?]
Alison Thurlow

Peidiwch barnu yn l yr ymddangosiad (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi&rsquo)
the Revd Sylvia Burgoyne

Peidiwch a bod ofn gofyn
Alan M. Barker

Peidiwch Bod Yn Grintachlyd [Dangos gwerth parchu pobl eraill.]
Jan Edmunds

Peidiwch A Chael Eich Twyllo [Annog y plant i beidio chael eu dylanwadu gan eraill sydd ddim yn dweud y gwir.]
Jan Edmunds

Pl-droed, Pl-droed, Pl-droed! [Defnyddior syniad o reolau ym myd chwaraeon i archwilio sut mae angen i ni gytuno n gilydd, a byw yn l rheolau yn ein cymunedau.]
Gordon Lamont

Pen-Blwydd Y Guru Nanak Dev Ji [Dathliad Sikhaidd]
Helen Redfern

Pentecost [Darparu cyflwyniad gan y plant yn sn am storir Pentecost.]
Jan Edmunds

Pentecost
Alison Thurlow

Pentecost - Dechreuad Yr Eglwys Gristnogol [Dechreuad yr Eglwys Gristnogol]
Laurence Chilcott

Pentecost 19 Mai 2013 [Defnyddio car bach neu hofrennydd tegan syn cael eu rheoli o bell er mwyn darlunio grym yr Ysbryd Gln.]
The Revd John Challis

Pentecost Trydanol
Ann Peat

Persawr Gwerthfawr [ar gyfer y Garawys a Sul y Fam ]
The Revd Alan M. Barker

Perthnasoedd Arbennig [Meddwl sut y gallwn ni ddod yn well pobl.]
Manon Ceridwen Parry

Pethau cuddiedig
Janice Ross

Pethau Da [Helpur plant i feddwl am y pethau da yn eu bywydau, a sut y maen bosib rhannur pethau rheini.]
The Revd Sophie Jelley

Pethau Newydd [Ystyried sut rydym nin gofalu am bobl eraill ac am ein hanifeiliaid anwes.]
Jan Edmunds

Pethau rhyfeddol wedi eu creu! [Mae pob un ohonom yn rhan o greadigaeth Duw]
Keith Griffin

Pethau'n Dod Mewn Trioedd [Egluror gred Gristnogol am y Drindod ar Pentecost.]
Rebecca Parkinson

Pethaun Newid [Meddwl am farwolaeth a phrofedigaeth, a chred llawer un mewn bywyd ar l y bywyd hwn.]
Oliver Harrison

Plany Yr Enfys [Gweld sut mae amrywiaeth, a bod pawb yn wahanol, yn well na bod pawb yr un fath.]
Ronni Lamont

Plany Yr Enfys [Edrych ar sut mae amrywiaeth yn well nac unffurfiaeth.]
Ronni Lamont

Pobl Sy'n Ein Helpu [Dathlu 75ed pen-blwydd galwad 999 y gwasanaethau brys.]
Janice Ross

Pobl yn ein Bywydau [Annog plant i feddwl am yr holl bobl syn eu helpu nhw yn eu bywydau o ddydd i ddydd.]
The Revd Sophie Jelley

Popeth rydych chin ei Wybod [Helpu plant i feddwl am yr hyn maen nhwn ei wybod, a sut maen nhwn gwybod am y pethau hynny.]
Gordon and Ronni Lamont

Pos Jig-So Ffydd [Dangos bod ffydd yn rhywbeth syn bosib ei ddatrys gydan gilydd.]
The Revd Trevor Donnelly

Pranciau'r Camel (Ydw in arbennig?) [Annog y plant i werthfawrogi ei gilydd.]
John Fryer

Pretzels
Janice Ross

Pretzels y Grawys [Un o draddodiadau cyfnod y Grawys]
Janice Ross

Profiad O Gynhaeaf [Codi ymwybyddiaeth ynghylch y gwaith sydd angen ei wneud wrth gasglur cynhaeaf.]
Jan Edmunds

Pryderu [Helpu plant i ystyried beth yw pryderu, a meddwl am ffyrdd i osgoi pryderun ormodol am bethau.]
Jan Edmunds

Pryf Copyn Y Nadolig [Atgoffar plant am wir ysbryd y Nadolig.]
Jan Edmunds

Prys Brysiog [Atgoffa r plant i feddwl cyn gwneud rhywbeth.]
Jan Edmunds

Pwy Fyddain Hoffi Hufen I? [Ystyried ein gwahaniaethau a dysgu gwerthfawrogir amrywiaeth sydd yng nghymuned ein hysgol.]
Janice Ross

Pwy fyddwn nin eu parchu [Pobl sy'n ein helpu i ennill ein parch]
Manon Ceridwen Parry (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Pwy oedd Sant Sir [Meddwl am San Sir (St George), tybed pwy oedd o, a beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth nawddsant Lloegr?]
The Revd Sue Allen

Pwy Sy'n Dweud Y Gwir? [Ystyried y niwed y maen bosib ei achosi trwy ddweud celwyddau.]
The Revd Alan M. Barker

Pwy Ywr Pwysicaf? [Annog y plant i sylweddoli bod pawb yn bwysig, ac na fyddai cartref neu ysgol yr un fath heb i bawb fod yno.]
Rebecca Parkinson

Pwysigrwydd bys bach y droed [Mae pob rhan or corff yn bwysig]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Pwysigrwydd dweud 'Diolch' (Gwasanaeth or gyfres Helo Sgryffi)
Revd Sylvia Burgoyne

Pysgodyn Yr Enfys [Archwilior syniad bod rhannu yn elfen bwysig mewn bod yn ffrind da.]
Lucy Fletcher

Raksha Bandhan [Meddwl am berthynas brodyr a chwiorydd gan gyfeirio at yr wyl Hindwaidd, Raksha Bandhan.]
The Revd Alan M. Barker

Ramadan
Janice Ross

Ras Bywyd [Annog y plant i feddwl am fywyd fel ras, a meddwl gan bwy y gallen nhw gael cyngor ac arweiniad er mwyn bod yn barod i allu gwneud y gorau ou bywydau.]
Helen Redfern

Resipis (Dydd Mawrth Ynyd) [Darparu gwasanaeth syn arwain at Ddydd Mawrth Ynyd a chyfnod y Garawys, syn archwilior syniad o resipi ar gyfer bywyd.]
Jan Edmunds

Rhaid I Mi Gael Y Llyfr Yna! [Dathlur mwynhad o ddarllen llyfrau, ac amlygu pwysigrwydd y Beibl yn y ffydd Gristnogol.]
The Revd Alan Barker

Rhan o deulu mawr [Stori Ruth a Naomi, rhan 6]
Charmian Roberts

Rhannu Ein Problemau [Egluro bod problemau gan bawb o dro i dro, ai fod yn help yn aml i rannu ein problem rhywun arall.]
Janice Ross

Rhannwch Eich Llwyddiant [Stori Olympaidd]
Guy Donegan-Cross

Rhedeg i Ffwrdd [Wynebu problemau ]
Laurence Chilcott

Rhedeg i ffwrdd: Stori Jona [Gwasanaeth or gyfres Helo Sgryffi ]
The Revd Sylvia Burgoyne

Rheoli Gwrthdaro A Chweryl
Manon Ceridwen Parry

Rhesymau dros fod yn ostyngedig
Richard Lamey

Rhoddwyr llawen
Alison Thurlow

Rhoi a derbyn [Pwysigrwydd bod yn hael]
Alison Thurlow

Rhoi Eich Lle I Rywun Arall [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Olympaidd, syn ystyried bod hunanaberth yn well nag ennill.]
Guy Donegan-Cross

Rhoi nod sialc ar y drws [Ystyried Gwyl yr Ystwyll]
Janice Ross

Rhowch 'Wyneb Hapus' I Chi Eich Hun [Annog pawb i feddwl yn gadarnhaol amdanoi hun.]
Manon Ceridwen Parry

Rhowch Ac Fe Roir I Chwi [Dangos egwyddor y gosodiad Rhowch ac fe roir i chwi, fel maen cael ei amlinellu yn Luc 6.38.]
Janice Ross

Rhowch Gynnig Arni! [Rhoi cyfle ir plant ddod i wybod am Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol au hannog i ymwneud rhywbeth or newydd.]
Rebecca Parkinson

Rhy Brysur [Dangos y dylem ni geisio rhoi amser i helpur naill ar llall.]
Jan Edmunds

Rhyfeddodau'r Pasg! [Ambell dro, fe fydd pethau annisgwyl yn digwydd]
Janice Ross

Rhyw Deimlad 'Rydw I Wedi Gwneud Rhywbeth O'I Le' [Egluro bod gwneud rhywbeth oi le yn gallu effeithio ar sut rydyn nin teimlo.]
Janice Ross

Rhywbeth da [Dydd Mawrth Ynyd ar Garawys]
Alan M. Barker

Rhywbeth Yn Fy Mhoced [Annog y plant i ddefnyddiou eu dychymyg.]
Helen Redfern

Robin y Nadolig Cyntaf
Alan M. Barker

Rosh Hasanah [Y Flwyddyn Newydd Iddewig ]
Manon Ceridwen Parry

Rosh Hashana (Blywyddyn Newydd Iddewig) [Dangos ir plant sut mae pobl Iddewig yn dathlu eu Blwyddyn Newydd.]
Jude Scrutton

Rwdolff Y Carw Trwyn-Goch [Gwasanaeth ar gyfer y Nadolig ]
Manon Ceridwen Parry

Rwy'n Ofnus! Stori bywyd Joseff [Ystyried addewid Duw i fod gyda ni bob amser.]
Susan MacLean

Rwyt Ti'n Fy Ngweld I Yn Y Tywyllwch [Dangos ir plant nad yw Duw byth yn eu gadael oi olwg.]
Guy Donegan-Cross

Rwyt Tin Seren! [Gwasanaeth yr Ystwyll ]
Penny Hollander (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Rydw i angen y llyfr hwn! [Stori Mary Jones]
Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Rydw i eisiau gweld! (Gwasanaeth yn y gyfres Helo Sgryffi )
Revd Sylvia Burgoyne

Rydw I'n Lliwgar [Helpur plant i ddod yn ymwybodol or amrywiaeth tymer syn dod iw rhan o ddydd i ddydd, ac egluro nad yw cariad Duw tuag atyn nhw ddim yn dibynnu ar sut dymer sydd arnyn nhw ar y pryd.]
Janice Ross

Rydw I'n Teimlo [Archwilion teimladau, sut maen nhwn effeithio arnom ni, a sut y gallwn ni ymdopi nhw.]
Gordon Lamont

Rydych Chi'n Ddiogel Yn Ei Ddwylo [Annog y plant i fod yn ffyddiog y bydd Duwn eu gwarchod.]
Guy Donegan-Cross

Rydych Chi'n Unigryw [Atgoffar plant pa mor arbennig ydyn nhw am eu bod yn unigryw, au herio i wneud i rywun arall deimlon arbennig heddiw.]
Helen Redfern

Rydyn Ni'n Caru Ein Hanefeiliaid Anwes! [Annog y plant i weld pa mor bwysig yw ein hanifeiliaid anwes, a sylweddoli ei bod yn gyfrifoldeb ar bob un ohonom i ofalu amdanyn nhwn iawn.]
Helen Redfern

Sadrach, Mesach Ac Abednego [Annog y plant i fod yn ddewr a gwrthwynebu rhai syn ceisio eu perswadio, trwy eu bwlio, i ddweud pethau dydyn nhw ddim yn cytuno nhw.]
Ronni Lamont

Sant Casian [Meddwl am fisoedd y flwyddyn, yn enwedig mis Chwefror, ar neges sydd yn y chwedl am Sant Casian.]
Jan Edmunds

Sant Ffransis [Yr eco-sant cyntaf? ]
Laurence Chilcott

Saying Goodbye at the End of Term [Meddwl am bethaun dod i ben, a beth maen ei olygu i ddweud ffarwel.]
Manon Ceridwen Parry (revised, originally published in 2010)

Sefydlu Arlywydd Newydd [Dathlur diwrnod hanesyddol hwn gydan gilydd.]
James Lamont

Sefyll Yn Gadarn [Ystyried pa mor bwysig yw bod yn driw i ni ein hunain, a gwneud yr hyn rydyn nin gwybod syn iawn, hyd yn oed pan fydd pwysau mawr arnom i wneud fel arall.]
Jenny Tuxford

Ser Yn Disgleirio
Janice Ross

Seren Fechan Yn Y Nen [Darparu cyflwyniad syml yn adrodd storir Nadolig.]
Jan Edmunds

Sgarff, Moronen, A Darnau Bach O Lo
The Revd Alan M. Barker

Shakespeare
Gordon Lamont

Sialens I'r Tim [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Olympaidd, syn cadarnhau ac yn annog gwaith tm.]
The Revd Alan M. Barker

Sion Ddrwg [Atgoffar plant y dylem ni fod yn ystyriol tuag at bobl eraill.]
Jan Edmunds

Sir Nicholas Winton
Becky May

Slinky Malinki [Mae llawer o bethau syn gallu gwneud i ni faglu!]
Janice Ross

Spare a thought [Meddwl am y rhannau or byd sydd wediu rhwygo oherwydd rhyfel, a diolch am yr hyn sydd gennym ni.]
Jan Edmunds

Spirit Ar Y Blaned Mawrth

Spot the tourist [Dangos ein bod yn aml yn barnu pobl wrth yr olwg sydd arnyn nhw ar y tu allan.]
Janice Ross

Spring Is Coming Soon! [Meddwl am ddechraur gwanwyn a rhyfeddod y gwahanol dymhorau.]
Rebecca Parkinson (revised, originally published in 2010)

Stori am ddwy chwaer
Alan M. Barker

Stori Josua a Jericho [Mae unrhyw beth yn bosib gyda Duw]
Manon Ceridwen James

Stori'r Pasg
Hannah Knight

Storir Deg o Wahangleifion
The Revd Oliver Harrison

Storir Nadolig [Ystyried gwir ystyr y Nadolig.]
Jenny Tuxford

Storir Pentecost [Cyflwyniad yn sn am wyl y Pentecost]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sukkot: Gwyl Y Tabernalcau [Helpur plant i ddysgu am yr wyl Iddewig, Sukkot, a meddwl am fod yn ddiolchgar.]
Manon Ceridwen Parry

Sul y Fam: meddyliwch o ddifri!
Gordon Lamont

Sul y Palmwydd [Cyflwyno stori Iesun mynd i mewn i ddinas Jerwsalem, o safbwynt yr asyn.]
Jan Edmunds

Sut Rydw I'n Dysgu?
Gordon Lamont

Sut rydych chin teimlo? [Mae ein teimladaun dibynnun aml ar ein hamgylchiadau]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sut rydych chin Trechu Bwli? [Ystyried pa un ywr ffordd orau i ddelio rhywun syn bwlio.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Sut Y Gallwn Ni Drwsio Pethau? [Ystyried pa mor bwysig yw cymod mewn perthynas bersonol.]
The Revd Sophie Jelley

Sut ydych chi'n teimlo? [Gall ein profiadau newid ein hwyliau]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Symbolau Christonogol Rahn 3 Yn Angor [Dangos ir plant beth yw ystyr un or symbolau Cristnogol yr angor.]
Rebecca Parkinson

Symbolau Cristnogol Rhan 2 [Dangos ir plant beth yw ystyr un or symbolau Cristnogol y pysgodyn.]
Rebecca Parkinson

Symbolau Cristnogol, Rhan 1: Y Groes [Dangos ystyr un o symbolau Cristnogaeth y groes, gan ddefnyddio darlun origami.]
Rebecca Parkinson

Symbolau Heddwch [Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar 21 Medi]
Revd Catherine Williams (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Symud ymlaen
Alison Thurlow

Syndod mawr i bawb [Roedd y Nadolig cyntaf un yn syndod mawr!]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Syrpreis Mawr! [Archwilior syniad fod Iesun syrpreis!]
Rebecca Parkinson

Tn! [Coffau 350 o flynyddoedd ers Tn Mawr Llundain]
Alan Barker

Teimlad O Newid [Annog y plant i sylweddoli bod newidiadau on cwmpas yn gallu effeithio ar ein teimladau.]
Rebecca Parkinson

Teimladau [Archwilio ein teimladau, ac yn enwedig meddwl am sut y gall ein teimladau effeithio ar bobl eraill.]
Kirk Hayles

Teimlo Bod Rhywun Eich Angen [Dangos y gallwn ni i gyd fod yn ddefnyddiol, a bod pawb yn hoffi cael ei werthfawrogi.]
Jan Edmunds

Teimlo Bod Rhywun Eich Angen [Mae pawb yn hoffi teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Teuluoedd! Rhan o hanes bywyd Joseff [Cydnabod y gall bywyd teuluol fod yn anodd weithiau.]
Susan MacLean

The Earth: Our home [Helpur plant i ddeall traweffaith hanesyddol glaniad cyntaf dyn ar y lleuad, a helpur plant i werthfawrogi harddwch y blaned Daear.]
Janice Ross

The New Year [Meddwl am ddechraur flwyddyn newydd ac ystyried y newidiadau allai ddod yn ei sgl.]
Jan Edmunds

Tocyn [Dangos bod y ffordd y byddwn nin ymddwyn yn gallu newid ein bywyd.]
Jan Edmunds

Torri Cyfeillgarwch [Annog y plant i feddwl pa mor bwysig yw cyfeillgarwch, a sut y gall perthynas ddrwg rhywun effeithio ar lawer o bobl eraill.]
Rebecca Parkinson

Traddodiadau: Cyflwyno'r Faner [Meddwl am y traddodiadau syn rhan o fywydau pobl.]
Janice Ross

Troi [Dangos bod bywyd yn newid ac yn troi trwyr amser.]
Jan Edmunds

Troi Dalen Newydd Yn Y Gwanwyn [Y Perchnogion siop a waeddodd, Lladron ]
Emma Burford

Troi Dwr Yn Win [Dangos sut mae Duw yn gallu gwneud pethau cyffredin yn anghyffredin.]
The Revd Catherine Williams

Troi Yn Erbyn Joseff [Drama ir dosbarth cyfan, i ddangos sut y gallwn ni, trwy newid ein hagwedd, arbed achosion o fwlio.]
Janice Ross

Troin l [Gwasanaeth ar gyfer y Garawys (Dydd Mercher Lludw)]
Ruth Hind

Trwy'r Amser [Fe allwn ni weddo ar unrhyw adeg]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Trysor Wedi'i Gladdu
Christopher Ruddle

Trysorau Cudd [Helpur plant werthfawrogi y gall pethau cyffredin iawn, pethau rydyn nin eu cymryd yn ganiataol yn aml iawn, fod yn werthfawr iawn.]
Janice Ross

Tryw'r Amser [Archwilior gred Gristnogol y gallwn ni weddo ar Dduw unrhyw bryd.]
Rebecca Parkinson

Tu Bishvat: Blwyddyn Newydd y Coed
Emma Burford

Tudalennau Gwag: Dewisiadau ar gyfer blwyddyn ysgol newydd
Alison Ball and Richard Seel

Tyfu'n Hyn! [Helpur plant i groesawu newid fel profiad cadarnhaol mewn bywyd.]
Sophie Jelley

Tymor Yr Hadau [Meddwl am yr hadau yn yr hydref, a dweud diolch am barhad bywyd.]
Jan Edmunds

Tywod a sr [Gormod iw cyfrif!]
Janice Ross

Ubuntu [Meiddiwch ofalu am eich cymydog]
Helen Redfern

Un Gafod Syndod Mawr Wrth Gwrdd A Iesu [Nicodemus]
Margaret Chapman

Undod Cristnogl: Wythnos weddi
Manon Ceridwen Parry

Wedi ein gwneud yn dda ac yn unigryw!
Rebecca Parkinson

Wnaeth Iesu ddim aros yn fabi bach [Nid yw storir Nadolig yn dod i ben yno!]
Kirstine Davis

Wnaiff Hyn Ddim Methu O'm Hachos I

Wonderfully Made! [Dangos ir plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!]
Rebecca Parkinson (revised, originally published in 2007)

Wynebu eich Ofnau [Helpu plant i ddod yn fwy sensitif o deimladau ac ofnau pobl eraill.]
Alan Barker

Wynebu newid
Alison Thurlow

Wynebur Bwli [Meddwl am wynebu gofidiau - waeth pa mor fawr maer rheinin ymddangos ar y pryd.]
Jenny Tuxford

Wyt Ti Ddim yn Gallu Cysgu? [Meddwl am olau a thywyllwch, a sut maer ddau beth yn gallu effeithio arnom ni.]
Janice Ross

Wyt tin fy ngweld i? [Ydyn nin sylwi ar yr hyn syn digwydd on cwmpas ni?]
Guy Donegan-Cross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Wythnos Y Senedd 2012 [Egluro democratiaeth fel thema ganolog Wythnos y Senedd ac archwilior priodweddau syn gwneud arweinydd da.]
Gordon Lamont

Y Bachgen A'r Danadl Poethion [Trafod pa mor bwysig yw dal ar gyfle bob amser, a phwysleisio pa mor bwysig yw defnyddion doniau ir eithaf er mwyn gallu llwyddo mewn bywyd.]
Jude Scrutton

Y blwch o hapusrwydd pennaf [Beth syn ein gwneud nin wirioneddol hapus?]
Kirk Hayles

Y Broga A Ddisgynnodd I'r Hufen
Alan M. Barker

Y Bugail Da [Y drydedd yn y gyfres syn ystyried datganiadau Iesu, Myfi yw ... ]
Janice Ross

Y Ci, Yr Wydd A'r Jar [Cwestiynu a yw cael mwy o rywbeth yn arwain at fwy o hapusrwydd.]
Guy Donegan-Cross

Y Cinio Mawr [Mae Cinio Mawr yr Eden Project yn cael ei gynnal ar 18 Mehefin 2017]
Janice Ross

Y cyfan allan o un hedyn bach!
Alan M. Barker

Y Cylchoedd Olympaidd [Defnyddio symbol y Cylchoedd Olympaidd i bwysleisior gwersi am gydberthynas ledled y byd.]
Rebecca Parkinson

Y Daith : Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent ar Nadolig
Alan M. Barker

Y Daith Ryfeddol [Ceisio gwerthfawrogi taith ryfeddol yr ymgnawdoliad.]
Janice Ross

Y Dany Cyntaf [Helpur plant i ymdopi r math o ymgiprys a fydd yn digwydd rhwng brodyr a chwiorydd.]
Janice Ross

Y Ddringfa [Cyflwyno hanes Jake Meyer ir plant, yr unigolyn ieuengaf i ddringo Mynydd Everest ar un adeg ]
Helen Redfern

Y Drws [Y bedwaredd yn y gyfres syn ystyried datganiadau Iesu, Myfi yw ... ]
Janice Ross

Y Dychymyg [Helpur plant i feddwl am ryfeddodau byd natur ac am y rhodd o ddychymyg.]
Rebecca Parkinson

Y Dyn FfolL [Myfyrio ar ffolineb ac ar ddoethineb.]
Janice Ross

Y Dywysoges ar Bysen [Dangos ein bod yn unigryw ac yn arbennig, hyd yn oed pan na fyddwn yn cyrraedd y safonau y byddwn nin eu gosod i ni ein hunain, neur safonau y bydd pobl eraill yn eu gosod ar ein cyfer.]
Janice Ross

Y ffisig gorau
Revd Richard Lamey

Y Ffolant Berffaith [Helpur plant i ddeall nad oes neb yn union run fath i gilydd, ac na fwriadwyd i neb erioed fod yn union yr un fath rhywun arall.]
Janice Ross

Y ffrindiau penderfynol [Gwyrth Capernaum]
Laurence Chilcott

Y Flwyddyn Newydd Sydd I Ddod [Meddwl am y flwyddyn newydd sydd i ddod.]
Jan Edmunds

Y Fonesig Vera Lynn
Rebecca Parkinson

Y freuddwyd i ddod heddwch ir byd [Heddwch a Martin Luther King]
Hilary Karen

Y Gaeaf [Archwilio tywydd y gaeaf ar newid syn digwydd i blanhigion, i anifeiliaid, ac i ninnau, oherwydd y tywydd.]
Jan Edmunds

Y goeden ddiolch [Diolch am y cynhaeaf]
Janice Ross

Y Gog
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Y Grawys
Janice Ross

Y Jig-So Dysgu [Dathlu cyflawniad a llwyddiannaur plant dros gyfnod y flwyddyn ysgol hon, ac edrych ymlaen at gael dysgu a chyflawni mwy yn y flwyddyn sydd i ddod.]
Janice Ross

Y mab colledig (Rhan 1) [Ail adrodd dameg enwog ]
Laurence Chilcott

Y mab colledig (Rhan 2) [Dydi hyn ddim yn deg!]
Laurence Chilcott

Y noson cyn y Nadolig [Maer gwasanaeth hwn wedii gymryd or gyfrol 'The Flying Pizza and Other Assemblies' gan Alan Barker ]
Alan Barker

Y Parot Bach Dewr [Archwilior syniad o arweinyddiaeth trwy esiampl dda.]
Gordon and Ronni Lamont

Y Pentecost [Adrodd storir Pentecost.]
Jan Edmunds

Y Person Iawn Ar Gyfer Y Swydd: Gwasanaeth yn ymwneud r Pasg [Ystyried gwerth cymwysterau.]
Janice Ross

Y peth real [Grym y Pentecost]
Janice Ross

Y Pryf Copyn Dyfal [Archwilio sut rydyn nin cyflawni pethau.]
Jude Scrutton

Y rhodd fwyaf a'r rhodd orau yn y byd [Y rhodd o gariad ywr rhodd orau erioed]
Janice Ross

Y Robin a Gwynt Oer y Gaeaf [Ystyried problemau a meddwl beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth ddyfalbarhad y robin.]
Janice Ross

Y Samariad Trugarog [Ystyried pa mor bwysig yw helpu ein gilydd.]
Jenny Tuxford

Y Sulgwyn [Archwilio ystyr yr wyl Gristnogol, sef y Sulgwyn.]
Jan Edmunds

Y tu l ir Anrheg [Dangos mair bwriad y tu l ir anrheg syn cyfrif, nid ei werth.]
Rebecca Parkinson

Y tu l ir llenni
Janice Ross

Y Wasgfa Grdyd [Archwilio cysyniad y 'wasgfa gredyd'.]
Peter Freeman

Y Winwydden [Y bumed yn y gyfres syn ystyried datganiadau Iesu, Myfi yw ... ]
Janice Ross

Ydych ch'n adeiladu'n dda [Y gm Minecraft, ac adeiladu]
Kirstine Davis

Ydych Chi'n Barod? [Yr Adfent]
Rebecca Parkinson

Ydych Chi'n Fy Adnabod I? [Helpur plant i werthfawrogir naill ar llall fel unigolion, ac i gydnabod nad yw llwyddiant allanol yn debyg i gyflawnder mewnol neu les unigolyn.]
Gordon Lamont

Ydych chin fy adnabod i? [Ystyried pa mor bwysig yw dod i adnabod rhywun]
Gordon Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Ydyn Ni Yno Eto? [Helpur plant i ddeall fod yr hyn rydyn nin ei ddysgu ar y ffordd mor bwysig phen y daith.]
Janice Ross

Ydyn nin llawer rhy brysur? [Gadewch i ni wneud amser i feddwl am bobl eraill]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Ydyn Nir Un Fath? [Helpur plant i werthfawrogi amgylchedd amlddiwylliannol.]
Ronni Lamont

Ym Mhob Lindysyn Bach [Meddwl pa mor bwysig yw dyfalbarhau er mwyn cyrraedd amcanion personol. ]
The Revd Alan M. Barker

Ymateb I Newid [Atgoffar plant bod newidiadau yn aml y tu allan in rheolaeth ni, ond fe allwn ni reoli ein hymateb i newidiadau. Awgrymir tair ffordd o wneud hynny yma.]
Helen Redfern

Ymddiriedaeth [Helpur plant i feddwl am ymddiried mewn pobl, a meddwl am bwy maen nhwn dibynnu arnyn nhw iw helpu ar adegau anodd.]
The Revd Sophie Jelley

Ymladd Gornestau [Archwilio sut maen well datrys achosion o wrthdaro ac anghydfod trwy ddulliau heddychol.]
The Revd Oliver Harrison

Yn Falch o Fod yn Fyw [Dathlur llawenydd syml o gael bod yn fyw!]
Gordon Lamont

Yn glymau i gyd! [Sut byddwn nin mynd ir afael phroblemau?]
Revd Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Yn Iawn I Fod Yn Wahanol [Annog myfyrwyr i weld nad oes angen pryderu os yw rhywbeth yn wahanol, ond bod hynnyn rhywbeth syn bosib ei gofleidio ai ddathlu.]
Helen Redfern

Yn Yr Ddaear Ac Uwch Ben Y Ddaear [Dathlu ein bod yn gallu mwynhau llysiau, a meddwl am sut y bydd llysiaun tyfu ac yn cael eu cynaeafu.]
The Revd Alan M. Barker

Yom Kippur [Dydd y Cymod]
Manon Ceridwen Parry

Yr adar yn canu [Dechrau dod i adnabod ein gilydd]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Yr anrheg Nadolig orau [Drama Gwyl y Geni - Gwasanaeth or gyfres Helo Sgryffi.]
Revd Sylvia Burgoyne

Yr Atgyfodiad A Mwy : Tei a sgarff [Helpur myfyrwyr i sylweddoli pa mor rhyfeddol oedd atgyfodiad Iesu Grist.]
The Revd John Challis

Yr Ddim Yr Un Fath [Annog y plant i sylweddoli ein bod i gyd yn wahanol, a bod hynnyn beth gwych.]
Rebecca Parkinson

Yr Eiddew A'r Gelynnen [Meddwl am arwyddocd y planhigyn bythwyrdd celyn o fewn y traddodiad Cristnogol a thraddodiadau eraill.]
The Revd Alan M. Barker

Yr Esgyniad - Dydd Iau Dyrchafael [Iesun ffarwelio i ffrindiau ac yn esgyn ir nefoedd]
Laurence Chilcott

Yr Haf [Croesawur haf ai werthfawrogi, a chymryd y cyfle i ddweud ffarwel wrth ffrindiau syn ymadael.]
Jan Edmunds

Yr haf yn yr ardd [Rydyn nin byw mewn byd hardd]
Janice Ross

Yr Haf Yn Yr Ardd [Canfod bod yr ardd yn fan y maen bosib adfer ein pum synnwyr ynddo.]
Janice Ross

Yr Helfa Drysor [Archwilior gred Gristnogol mai trysor Duw yw pobl.]
The Revd Oliver Harrison

Yr Hen ar Newydd [Archwilio gwerth gwneud ffrindiau newydd heb anghofio cadwr hen ffrindiau hefyd.]
The Revd Oliver Harrison

Yr Hen Wal Gerrig [Dangos pa mor bwysig yw lloches i bob peth byw.]
Jan Edmunds

Yr un fath ond yn wahanol
Janice Ross

Yr unigolyn iawn i'r swydd [Y ddisgyblaeth o ddysgu ]
Janice Ross

Yr unigryw fi
Alison Thurlow

Yr Wyl Hindwaidd Diwali
Caroline Donne

Yr Wyl Iddewig Sukkot
Caroline Donne

Yr X(mas) Neu'r Waw Ffactor [Dathlu arwyddocd y Nadolig mewn cn.]
The Revd Alan M. Barker

Yr Ymwelydd [Darparu cyflwyniad syml ar gyfer y Nadolig.]
Jan Edmunds

Yr Ysbryd Glan A'r Pentecost [Darlunio gwaith yr Ysbryd Gln mewn perthynas r Pentecost.]
Janice Ross

Yr Ysbryd Glan: Yr Offeryn Iawn [Helpur plant i ddeall y rhodd or Ysbryd Gln ar adeg y Pentecost, neur Sulgwyn.]
Janice Ross

Yr Ystwyll [Meddwl beth yw ystyr yr wyl Gristnogol, Yr Ystwyll.]
Rebecca Parkinson

Zartusht-No-Diso [Coffaur proffwyd Zoroastraidd cyntaf]
Gordon Lamont

Dyna fy Hawl! [Gwasanaeth yn edrych ar Ddatganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol ]
James Lamont

Helo, Sgryffi! Tynnu waliau i lawr: Josua a Brwydr Jericho
Revd Sylvia Burgoyne

Uwchradd

'Bydded i'r siawns fod bob amser o'ch plaid'
Helen Bryant

'Mae Hyn Yn Ddiflas!' [Helpur myfyrwyr i feddwl am y profiad o deimlon ddiflas.]
Paul Hess

'Rhaid I Chi Fod A Ffydd' [Thomas yr Apostol]
Paul Hess

10 Perffaith [Y gymnastwraig Olympaidd, Nadia Comaneci, yn cyflawnir amhosibl ]
Brian Radcliffe

10 Yn 2010 [Helpu myfyrwyr i werthfawrogi arwyddocd degawd newydd trwy fyfyrio ar y rhif 10 mewn bywyd o ddydd i ddydd, ac yn y Beibl, a rhoi ystyriaeth ir hyn y maer Deg Gorchymyn yn ei olygu i ni heddiw.]
Tim Scott

100 Arwr: Chwilio am ysbrydoliaeth?
Brian Radcliffe

16 Richmond [Archwilio a deall safbwynt gwrthwynebwyr cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf.]
Brian Radcliffe

50 Mlynedd Yn Ol Yn Hanes Y Gofod [Ystyried hanes bywyd a chyflawniad y bod dynol cyntaf i fynd ir gofod, a myfyrio ar wneud y gorau o bob cyfle.]
Gordon Lamont

A question of relativism [Archwilior cysyniad o berthynoldeb (thema, Dysgu bod gydan gilydd).]
James Lamont

A yw delwedd yn cyfrif? [Rhyfedd yn gwnaed!]
Revd Sophie Jelley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

A yw o Bwys Beth ywr Maint? [Sgwrsio am bethau da yn dod mewn pecynnau bach, i ddangos y gall maint fod yn dwyllodrus.]
Oliver Harrison

A yw rhoi yn well na derbyn? [Rhoi a derbyn ar adeg y Nadolig]
Helen Bryant

Addunedau [Meddwl am beth maen ei olygu i wneud adduned, yn enwedig yng nghyd-destun Blwyddyn Newydd.]
Rebecca Parkinson

Addunedau Blwyddyn Newydd [Trafod moeseg addunedau Blwyddyn Newydd.]
James Lamont

Adeiladu cymuned dementia-gyfeillgar [Cynyddur ymwybyddiaeth am ddementia. ]
by Hannah Knight

Adeiladu O'r Gwaelod I Fyny [Annog y myfyrwyr i drefnu eu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd i ddod.]
Brian Radcliffe

Adfent Ac Eseia [Ystyried proffwydoliaeth Eseia am y Meseia.]
Helen Bryant

Adfent: Disgwyl a Gobeithio [Tymor y paratoi]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Adfent: Tymor O Ddisgwyl A Gobaith [Helpur myfyrwyr i ddeall tymor Cristnogol yr Adfent.]
Tim and Vicky Scott

Adlewyrchiad mewn drych [Beth fyddwn nin ei weld mewn drych?]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Adlewyrchiadau [Meddwl am rinweddau cadarnhaol.]
Helen Levesley

Aflonyddwch Ym Mhakistan [Archwilior rhesymau dros y cynnydd yn y trais syn digwydd ar y ffin rhwng Pakistan ac Afghanistan.]
James Lamont

Agor Y Drws [Annog y myfyrwyr i wynebu her cyfleoedd newydd.]
Brian Radcliffe

Agwedd tuag at bobl dlawd [Beth yw ein hagwedd?]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Ai dim ond lwc dda? [Gwneud ein lwc dda ein hunain]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ail Gyfle [Annog y myfyrwyr i ddyfalbarhau pan fyddan nhwn profi methiant neu rwystr.]
Brian Radcliffe

Alban: Sant Cyntaf Prydain [Edrych ar fywyd Sant Alban, a gweld pam ei fod yn bwysig yn ein hanes.]
Ronni Lamont

Allwn ni ddeall hyn? [Yr esgyniad a safbwynt y dyneiddiwr]
Brian Radcliffe

Am yr hyn rydyn ni'n mynd i'w dderbyn [Diolchgarwch Nadolig]
Brian Radcliffe

Amheuon a Chwestiynau [Edrych ar ochr ddefnyddiol amau a chwestiynu.]
Ronni Lamont

Amlddewis [Annog y myfyrwyr i fod ag agwedd iachus tuag at wneud dewisiadau.]
Helen Redfern

Amser Yn Hedfan (Tempus Fugit) [Meddwl am amser, ar ffordd orau i ddefnyddio amser.]
Annaliese Renda

Amser! [Annog y myfyrwyr i feddwl am sut maen nhwn defnyddiou hamser, gan gofio ei bod yn ddydd hwyaf y flwyddyn ar 21 Mehefin.]
Rebecca Parkinson

Amseru ymateb [Dysgu ymateb mewn ffordd newydd]
Brian Radcliffe

Amyrwiaeth A Stori'r Samariad Trugarog [Gwerthfawrogi ein bod nin byw mewn byd llawn amrywiaeth, a meddwl am yr effaith niweidiol y mae rhagfarn a hiliaeth yn gallu ei achosi.]
Jude Scrutton

Anadlwch Anadl Ddofn [Ysbrydoliaeth yr Ysbryd Gln, gwasanaeth ar gyfer y Pentecost ]
Brian Radcliffe

Angenfilod [Ystyried ein gwahanol ganfyddiadau o beth yw angenfilod.]
Helen Bryant

Anghyfiawnder [Archwilio dealltwriaeth y myfyrwyr o storir Pasg.]
Brian Radcliffe

Angylion [Galluogi disgyblion i weld mai negeswyr yw angylion syn dweud wrthym ni am gariad Duw.]
Paul Hess

Anifeiliaid dewr [Dathlu dewrder anifeiliaid.]
Philippa Rae

Anogaeth [Ystyried yn fanwl y syniad o anogaeth, a sylwi ar sut mae anogaeth yn rhoi dewrder i ni.]
Helen Bryant

Anrheg Annisgwyl [Ydyn nin barod am anrheg y Nadolig? ]
Brian Radcliffe

Anrhegion ar adeg y Nadolig [Pwysigrwydd rhoi a derbyn]
Rebecca Parkinson

Ar bwy rydych chi'n gwrando? [Ystyried yr hyn syn ein harwain trwy fywyd.]
Helen Bryant

Ar Goll Ac Wedyn Wedi'u Canfod [Helpu myfyrwyr syn teimlo ar goll, yn unig neun ddryslyd, beth mae'n ei olygu i fod wedi cael eu canfod a gallu dod o hyd i arweiniad a chyfeiriad yn ein bywydau.]
Vicky Scott

Ar gyfer pob plentyn mewn perygl [Gwaith Unicef, a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 1946]
Brian Radcliffe

Argyfwng hunaniaeth [Gwrthdrawiad teyrngarwch yn y byd go iawn]
Brian Radcliffe

Arlwyo mewnol [Natur fyd-eang y bwyd rydyn nin ei fwyta ]
Brian Radcliffe

Aros [Galluogi myfyrwyr i ddeall - yng nghyd-destun cymdeithas ddiamynedd - bod aros yn rhan bwysig o ffydd a bywyd.]
Paul Hess

Aros am y Pentecost [Gwyl Gristnogol y Pentecost]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Arweinyddiaeth Rhan 1 Rhinweddau [Rhan un mewn cyfres o wasanaethau ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth mewn myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 2 Pethau bach [Rhan dau mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 3 Ffydd a Beirniadaeth [Rhan tri mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 4 Dewis arweinwyr [Rhan pedwar mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 5 Esiampl dda [Rhan pump mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arwyr [Helpur myfyrwyr i ystyried y syniad o arwyr, yn enwedig wrth feddwl am y rhai a oedd wedi eu caethiwo ac a achubwyd or mwynglawdd yn Chile.]
Tim and Vicky Scott

Arwyr Anenwog [Meddwl am hanes Sant Joseff, tad daearol Iesu Grist, y sant y byddwn nin cofio amdano ac yn dathlu ei fywyd ar 19 Mawrth.]
Brian Radcliffe

Arwyr di-glod [Pobl ysbrydoledig o gyfnod yr Ail Ryfel Byd]
Philippa Rae

Asthma [Archwilior effaith y mae asthma yn ei gael ar unigolyn, a gweld sut y maen bosib goresgyn y cyflwr trwy ddefnyddior model o athletwyr a chwaraewyr llwyddiannus.]
Jude Scrutton

At Fy Hen Feistr [Ystyried effaith caethwasiaeth ar ein ffordd o feddwl tuag at eraill. ]
Helen Bryant

Bandiau Teyrnged [Annog y myfyrwyr i ystyried y graddau y gallan nhw fod yn dibynnu gormod ar eraill am eu hunaniaeth bersonol.]
Brian Radcliffe

Berf Yw Duw [Ystyried bywyd a thystiolaeth Aeddan Sant, yn y seithfed ganrif, mynach a newidiodd fywyd pobl Northumbria.]
Janice Ross

Beth all Coeden Nadolig ei ddysgu i ni?
Helen Bryant

Beth Allwch Chi Ei Gredu? [Ystyried dylanwad y cyfryngau ar draddodiad Diwrnod Ffwl Ebrill, ac ystyried a ydyn nin bobl y maen bosib ymddiried ynddyn nhw.]
Rebecca Parkinson

Beth Ar Wyneb Y Ddaear Yw Ffracio? [Meddwl am y broses ddiwydiannol newydd o ffracio, a chanlyniadau posib y broses.]
Claire Rose

Beth Fyddwch Chi'n Ei Adael Ar Eich Ol? [Ystyried ein cymynrodd bersonol ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd.]
Ronni Lamont

Beth maen ei olygu i fod yn gymuned?
Helen Bryant

Beth Pe Byddai Arweinwyr Y Byd Yn Blant? [Ystyried y broblem fyd-eang enfawr o dlodi, wrth ddysgu am yr ymgyrch yn erbyn tlodi byd - ymgyrch or enw Enough Food For Everyone IF. ]
Peter Shaw

Beth Sy'n Glasur? [Dangos y neges ddiamser sydd yng ngwaith Charles Dickens.]
Janice Ross

Beth sydd gan Paul i'w ddweud wrthym? [Ystyried pa mor berthnasol yw athrawiaeth Paul in byd modern.]
Helen Bryant

Beth sydd mewn enw? [Mae perthnasoedd yn bwysicach nag enwau]
Brian Radcliffe

Beth Sydd Mewn Enw? [Meddwl pa mor bwysig yw ein henwau.]
Helen Bryant

Beth Sydd Y Tu Ol I'r Logos? [Ystyried y rhesymau sydd y tu l i noddi digwyddiadau ym myd chwaraeon.]
Brian Radcliffe

Beth ydych chin ei weld yn y dyfodol? [Mae gennym i gyd freuddwydion ar gyfer y dyfodol]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Beth Yw Amser?
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Beth Yw Cariad? [Archwilior cysyniad o gariad anhunanol yng nghyd-destun Auschwitz (thema: Dysgu bod gydan gilydd).]
Brendan Farrelly

Beth Yw Pussy Riot? [Ystyried treial merched Pussy Riot yn Rwsia.]
James Lamont

Beth yw Ystyr yr Adfent? [Deall beth yw ystyr yr Adfent drwy gysylltu senarios ein byd ni heddiw ag adnodau o naratif y Nadolig cyntaf.]
Helen Redfern

Biochar: Gobaith I'r Byd? [Archwilior cysyniad o gariad anhunanol yng nghyd-destun Auschwitz (thema: Dysgu bod gydan gilydd).]
James Lamont

Blasu A Gweld [Ystyried sut y byddwn nin synhwyro presenoldeb Duw. ]
Helen Bryant

Ble mae Narnia ar y Map? [Annog y myfyrwyr i ystyried sut maer hyn maen nhwn ei ddarllen ac yn ei wylio yn effeithio ar eu safbwyntiau ar y byd.]
Brian Radcliffe

Ble Rydyn Ni'n Mynd? [Meddwl am fywyd fel taith, a holi sut y gallen ni ddod o hyd ir llwybr iawn.]
Helen Bryant

Ble yn y byd? [Archwilio safbwyntiaur myfyrwyr ar fyd ehangach.]
Brian Radcliffe

Blwyddyn Dechrau, Dechrau Newydd [Anogir myfyrwyr i ystyried ffyrdd y gall y flwyddyn newydd fod yn symbyliad i wneud pethau mewn ffyrdd newydd.]
Brian Radcliffe

Blwyddyn Newydd Dda! [Edrych ar hanes dathlu blwyddyn newydd]
Helen Bryant

Blwyddyn Y Beibl [Cyflwynor flwyddyn 2011 fel Blwyddyn y Beibl, ac ystyried tarddiad cyfieithur Beibl i Saesneg.]
Rebecca Parkinson

Blyddyn Newydd. Gobaith Newydd [Ar ddechrau Blwyddyn Newydd, rydyn nin ystyried grym gobaith.]
Helen Redfern

Bocsiwr yn cael ei Fwlio [Sefydlu nad yw cael eich bwlion golygu eich bod yn wan na bod unrhyw beth oi le arnoch chi.]
Laurence Chilcott

Bod yn ddewr [Ystyried beth maen ei olygu i fod yn ddewr.]
Helen Bryant

Bod yn ddistaw [Beth allwn ni ei ddysgu mewn distawrwydd?]
The Revd Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Bod Yn Fodau Dynol [Meddwl am yr hyn syn debyg rhwng pawb ohonom, yn hytrach nar gwahaniaethau.]
Helen Bryant

Bod Yn Wir Ddynol [Annog y myfyrwyr i ystyried dimensiwn ysbrydol eu bywyd.]
Brian Radcliffe

Bod yn ymwybodol o Sgamiau [Beth yw sgamiau, a sut gallwn ni eu hosgoi?]
Hannah Knight

Boddi yn y gofod! [Myfyrio ar gadwn bwyllog mewn adeg o argyfwng.]
Gordon Lamont

Brasil: gwlad o ddau hanner [Cost uchelgais]
Brian Radcliffe

Brysio Ein Bywydau [Annog defnyddio amser yn synhwyrol.]
Helen Swain

Buddsoddi [Faint, tybed, yw eich gwerth chi?]
Brian Radcliffe

Buddugoliaeth 'Google Earth'! [Defnyddio stori Saroo Munshi Khan er mwyn meddwl am ddyfalbarhad a phwysigrwydd y teulu. ]
Ronni Lamont

Buddugoliaeth Cariad [Myfyrio ar y ffaith y bydd cariad Duw yn fuddugoliaethus yn y pen draw, waeth pa mor fawr ywr drygioni sydd yn y byd.]
Paul Hess

Bugeiliaid Y Stryd [Codi ymwybyddiaeth am waith Bugeiliaid y Stryd.]
Janice Ross

Bwydydd Cyflym, a Bwydydd Mwy Araf [Annog y plant i ystyried dewisiadau eraill, heblaw bwydydd cyflym, fel mynegiant on cyfrifoldeb tuag at y byd y mae Duw wedii greu.]
Helen Redfern

Bwywdau Cudd 2 [Defnyddio ffotograffau o ffoaduriaid trefol gan y ffotograffydd a wobrwywyd, Andrew McConnell, er mwyn annog y myfyrwyr i ystyried sut maen teimlo i fod ar goll mewn tyrfa.]
Helen Redfern

Byd delfrydol [Gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo]
Claire Law

Byd Wyneb I Wared [Ymateb i achosion o argyfwng mewn bywyd]
Brian Radcliffe

Bydd newid yn gwneud lles [Sut gallwn ni ddysgu a datblygu trwy newid?]
Claire Law

Byw ar y Breindaliadau [Yr anrheg Nadolig syn para am byth]
Brian Radcliffe

Byw Gyda Cholled [Annog myfyrwyr i feddwl am y modd gorau iddyn nhw fyw gyda cholled, ac edrych ar wahanol ffyrdd o ddelio cholled.]
Helen Redfern

Byw gyda ffydd [Bod r hyder i gyrraedd nodau personol]
Helen Gwynne-Kinsey

Byw'n Ddiolchgar [Annog y myfyrwyr i werthfawrogir adnoddau sydd ar gael iddyn nhw.]
Brian Radcliffe

Bywyd newydd [Bywyd newydd, dechreuadau newydd, a chychwyn llechen ln]
Helen Redfern

Bywydau Cudd
Brian Radcliffe (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Bywydau Cudd 1 [Herior myfyrwyr i feddwl am sut y byddain bosib iddyn nhw ddefnyddiou doniau i wneud daioni.]
Helen Redfern

Bywydau Cudd 3 [Amlygur tywyllwch ym mywyd y ffoaduriaid trefol.]
Helen Redfern

Bywydau Cudd 4 [Atgoffar myfyrwyr am y pethau syn cyfrif o ddifri mewn bywyd.]
Helen Redfern

Bywydau Cudd 5 [Atgoffar myfyrwyr na ddylen nhw byth roir gorau i obeithio am fywyd gwell.]
Helen Redfern

Cadarn fel craig [Priodas Tracey Emin charreg]
Brian Radcliffe

Cadwr tn dan reolaeth [Sut i reoli ein hangerdd (gwasanaeth yn defnyddio 200 mlwyddiant prawf cyntaf Lamp Davy iw defnyddio mewn pyllau glo)]
Brian Radcliffe

Calendrau. Calendrau [Ystyried gwahanol systemau calendr, a thrwy hynny gydnabod gwahanol ddiwylliannau a normau cymdeithasol. ]
James Lamont

Calon Cariad A Chalon Friw [Ystyried ein hagwedd tuag at berthnasoedd ar Ddiwrnod Sant Ffolant.]
Brian Radcliffe

Calon Ddiragfarn [Ystyried ein rhagfarnau ein hunain, a phenderfynu ceisio gweithredu ar sail rhagfarn.]
Ronni Lamont

Calon iach [Ar 29 Medi, maen Ddiwrnod Calon y Byd]
Tim Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Camu ir Anadnabyddus Gwasanaeth Ysgol Newydd/Dosbarth Newydd
Gordon Lamont

Camu ymlaen [Gwasanaeth ar gyfer Wythnos Gwirfoddoli, 17 Mehefin 2017]
Claire Law

Canllaw ar gyfer bywyd [Dod o hyd i ganllawiau ar gyfer bywyd]
Helen Redfern

Canlyniadau
Annaliese Renda (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Canu'r Felan [Dangos bod tristwch yn rhan wirioneddol o brofiad dynol, ond hyd yn oed ar adegau trist, mae ffydd yn dod gobaith.]
Paul Hess

Carchardai Texas [Ystyried pa mor llwyddiannus y maer drefn wedi bod yng ngharchardai Texas, yn yr Unol Daleithiau.]
James Lamont

Cardiau Melyn [Ystyried cyfarwyddyd Iesu i faddau bob amser.]
Ann Husband

Caru Collwr [Cyflwyno tri rheswm pam y dylem gofleidio ein methiannau]
Helen Redfern

Caru Eich Hun [Trafod gobeithion a dyheadaur myfyrwyr, a thrafod eu teimladau o hunan werth.]
Jude Scrutton

Ceisio deall dioddefaint [Chwilio am atebion ir cwestiynau mawr ynghylch dioddefaint]
Helen Redfern

Cenfigen [Ystyried yr emosiwn hwn a meddwl sut y gallwn ni geisio ymdopi chenfigen.]
by Helen Bryant

Cerdded yn l eu traed [Taith bersonol ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Coffur Holocost]
Brian Radcliffe

Charles Dickens - Bywyd O Ysgrifennu [Myfyrio ar hanes bywyd Charles Dickens, ar dylanwad sydd ganddo hyd heddiw ar y ffordd fodern o feddwl. ]
Ronni Lamont

Chwarae a theganau:gwerth y tegan Lego [Archwilio gwerth chwarae.]
James Lamont

Chwarae'n saff Neu Daflu Pob Gofal I'r Gwynt? [Annog myfyrwyr i fentro y tu allan ir hyn syn gyfforddus iddyn nhw (thema, Daliwch ati i ddysgu).]
Helen Bryant

Coffadwriaeth Hiroshima a Nagasaki
Gordon Lamont

Cofio [Meddwl am ystyr Dydd y Cadoediad]
James Lamont

Cofio Brwydr y Somme [Canmlwyddiant Brwydr y Somme]
Claire Law

Cofio'r Holocost [Galluogi myfyrwyr i ddeall pam ein bod nin cadw Diwrnod Holocost.]
Ronni Lamont

Cofio'r Thunderbirds [Sul y Drindod ]
Ronni Lamont

Cofroddion [Pwysleisio pa mor bwysig yw cofio am y sacrament o Gymun Bendigaid, a deall ei ystyr.]
Helen Redfern

Collwyd A Chafwyd [Ystyried cymaint o ryddhad rydyn nin ei deimlo pan fyddwn ni wedi dod o hyd i rywbeth pwysig roedden ni wedii golli.]
Helen Bryant

Cost Ffon Symudol [Archwilio gwir gost ffn symudol.]
James Lamont

Creu Hanes [Cofio am brawf y bom hydrogen gyntaf a ollyngwyd or awyr (1 Mawrth 1954)]
James Lamont

Croeso I Blwyddyn 7 [Archwilio ein teimladau o fod ar goll mewn ysgol newydd, ystyried sut y gallwn ni helpu ein gilydd, a gweld pam y dylem ni wneud hynny.]
Jude Scrutton

Cryfder [Archwilior cydsyniad o gryfder.]
Helen Bryant

Cwestiynau ac Amheuon [Gall gofyn cwestiynau fod yn ddefnyddiol]
Ronni Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Cwestiynu ynghylch dioddefaint [A yw beio Duw am ddioddefaint bob amser yn rhesymegol?]
Kirstine Davis

Cwis Nadolig [Gosod gwir ystyr y Nadolig yn ganolog yn ein dathliadau]
Rebecca Parkinson

Cwpan Rygbi'r Byd 2015
Hannah Knight

Cyfeillgarwch [Archwilio natur cyfeillgarwch.]
Helen Bryant

Cyfeillgarwch [Ein hatgoffa pa mor bwysig yw cyfeillgarwch, a gweld sut gallwn ni ddysgu caru ein gelynion.]
Hannah Knight

Cyffaddawdu [Trafod agweddau cadarnhaol ac angenrheidiol yn ymwneud chyfaddawdu.]
Helen Redfern

Cyfoeth [Ystyried beth yw gwir ystyr cyfoeth.]
Janice Ross

Cyfrinach Hapusrwydd [Hygge: y gyfrinach o Ddenmarc ynghylch hapusrwydd?]
Claire Law

Cyfrinachau Llwyddiant [Ystyried sut rydyn nin llwyddo yn ein bywydau.]
Joanne Sincock

Cylchgrawn The Big Issue [Edrych ar un ateb i broblemau digartrefedd a begio.]
James Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Cymod [Ystyried gweinidogaeth o faddeuant a chymod.]
Janice Ross

Cymodi [Pan fydd yr esgid am y droed arall]
Helen Gwynne-Kinsey

Cymryd a rhoi [Beth sydd orau rhoi neu dderbyn?]
Claire Law

Cymryd eich trawsnewid, nid cydymffurfio [Dangos sut mae ffydd yn gallu annog myfyrwyr i dorri hualau cydymffurfio.]
Paul Hess

Cymryd Y Clod [Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried mn gymeriadau storir Nadolig, a meddwl am sut y mae neges y Nadolig yn effeithio ar bob un ohonom.]
Brian Radcliffe

Cymryd y clod i gyd [Gall pobl syn gweithio y tu l i'r llenni fod yn gwneud hynny heb i neb sylwi, ond maen nhwn dal yn bwysig!]
Brian Radcliffe (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Cymynrodd Nelson Mandela [Diwrnod Sharpeville (21 Mawrth)]
Sharpeville Day (21 March)

Cynfas Gwag [Ystyried sut mae ein bywydau yn debyg i ddelweddau ar gynfas gwag, a sylweddoli bod gennym nin gallu i newid yr hyn fyddwn nin ei weld ar y cynfas hwnnw.]
Helen Bryant

Cynhaeaf (Rhannu) [Dangos ir myfyrwyr sut y gallan nhw gydweithio fel bod pawb ar eu mantais.]
John Marley

Cysawd Yr Haul

Cysylltwch [Rhai o heriaur cyfryngau cymdeithasol]
Claire Law

Cytuno i Anghytuno [Maer Wythnos Weddi dros Heddwch Byd yn cael ei chadw ar Hydref 8-16]
Brian Radcliffe

Da Iawn Mam! [Sul y Fam]
Tim and Vicky Scott

Dadbacio Dydd Iau Cablyd [Archwilio digwyddiadaur Dydd Iau Cablyd cyntaf.]
Vicky and Tim Scott

Dal Ati [Annog y myfyrwyr i ddal ati hyd yn oed pam fydd pethaun mynd yn anodd.]
Rebecca Parkinson

Dal i chwilio [Chwilio am y gwirionedd]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Daliwch Ati I Redeg! [Helpur myfyrwyr i ddeall pa mor bwysig yw dal ati mewn bywyd, a gweld sut y gallwn ni gyffelybu bywyd i ras.]
Tim and Vicky Scott

Daliwch i bedalu! [Dathlu 200 mlwyddiant y beic]
Claire Law

Daliwch i fynd [Rydym i gyd angen help gan ein ffrindiau, weithiau.]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Darnau Cam o Fetel a Geiriau Yma ac Acw [Ystyried potensial creadigol rhyfeddol y meddwl dynol.]
Gordon Lamont

Datblygiad Cynaliadwy (1) [Edrych ar y syniad o ddatblygiad cynaliadwy, a gweld faint y gall pob un ohonom ei gyfrannu.]
Claire Lamont

Datblygiad Cynaliadwy (2): Y Wleidyddiaeth [Ystyried gwleidyddiaeth gymhleth datblygiad cynaliadwy.]
Claire Lamont

Datbylgu Diddordeb Mewn Gyrfa [Helpu myfyrwyr i ystyried pa fath o gymeriadau ydyn nhw, a sut y gallai hynny ddylanwadu ar eu dewis o yrfa. Deall hefyd pa sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cynllunio gyrfa.]
Tim and Vicky Scott

Dathliad pen-blwydd [Pentecost]
the Revd John Challis

Dathlu Ag Mawrth 2011: Pam Astudio Addysg Grefyddol? [Ystyried gwerth Addysg Grefyddol yn y cwricwlwm.]
Helen Bryant

Dathlu amrywiaeth [Mae Diwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch y Cenhedloedd Unedig ar 16 Tachwedd]
Claire Law

Dathlu chwaraeon [Ugeinfed Gemaur Gymanwlad, Glasgow (23 Gorffennaf3 Awst 2014)]
Janice Ross

Dathlu Hanner Canrif Ers Pan Aeth Y Dyn Cyntaf I'r Lleuad [Dathlu a gwerthfawrogi gallu bodau dynol i addasu, yn wyddonol ac yn ysbrydol, i bethau sydd ou cwmpas.]
Jude Scrutton

Datrys Problemau Sydd Heb Eu Datrys [Helpur myfyrwyr ddeall bod gwahanol bobl yn meddwl mewn gwahanol ffyrdd.]
Tim and Vicky Scott

Ddeng Mlynedd Yn Ol I Heddiw... [Meddwl am 9/11 yng ngoleuni marwolaeth Osama bin Laden.]
James Lamont

Ddeugain Mlynedd yn l ir Adeg Yma [Dathlu hediad y llong ofod Apollo 8, adeg y Nadolig 1968.]
Ronni Lamont

Deall pobl eraill [Maer bwysig gwerthfawrogi oedran a phrofiad]
Helen Gwynne-Kinsey

Dechrau newydd [Blwyddyn newydd, tymor newydd, cyfleoedd newydd]
Nicola Freeman

Dechrau yma [Gwasanaeth ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol]
Brian Radcliffe

Deffrowch, maen fore hyfryd! [Teimlad Sul y Pasg]
Brian Radcliffe

Democratiaeth [Helpur myfyrwyr i ddeall mai ystyr democratiaeth yw bod pobl yn gallu mynegi eu barn a dweud eu dweud.]
Tim Scott

Derbyn a rhoi [Meddwl am y cynhaeaf]
Claire Law

Desert island films [Herior myfyrwyr i wynebur rhagfarnau sydd yn eu bywydau.]
Ronni Lamont

Desmond Tutu ac Ubuntu [Rydyn ni'rhyn ydyn ni oherwyddyrhyn ydyn ni.]
Paul Hess

Deuchrau eto [Ystyried a yw stopio gwneud rhywbeth ar ei ganol, a newid, yn beth da ai peidio.]
Helen Bryant

Dewis Gobaith [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Paralympaidd i annog y myfyrwyr i ddewis gobaith bob amser.]
Helen Redfern

Dewrder [Meddwl am sefyllfaoedd syn gofyn am ddewrder.]
Janice Ross

Dewrder argyhoeddiad [Ystyried beth maen ei olygu i fod dewrder yn eich argyhoeddiadau eich hun.]
Janice Ross

Dewrder Yn Yr Awyr [Amelia Earhart (a ddiflannodd 2 Gorffennaf 1937) ]
Tim and Vicky Scott

Diddordebau gyrfa [Cynllunio ar gyfer y dyfodol]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Diffoddwch y goleuadau [Y Rhyfel Byd Cyntaf: cyn hynny ac wedyn]
Brian Radcliffe

Diffoddwch y teclyn [Ystyried a fyddai diffodd teclynnau electronig yn eich helpu i ganolbwyntio, ach helpu i gysgu yn y nos, ai peidio.]
Helen Bryant

Difodi/Exterminate? Na! [Yr hawl i gael bod yn fod dynol]
Brian Radcliffe

Dim ail gyfle? [Atal y gosb eithaf yn y D.U. (9 Tachwedd, 1965)]
Brian Radcliffe

Dim i'w ofni [Ystyried a yw ein hofnau mewn gwirionedd yn rhai go iawn ai peidio.]
Helen Bryant

Dim Mwy O Gaethwasiaeth [Annog y myfyrwyr i ystyried sut maer hyn maen nhwn gwariou harian arno yn gysylltiedig, efallai, chaethwasiaeth fodern.]
Brian Radcliffe

Dim ond 20 munud [Gall amser byr iawn wneud gwahaniaeth mawr]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dim Ond Rhwybeth Y Mae'n Rhaid Ei Ni Ei Wneud [Ystyried beth mae'n ei olygu i sefyll yn gadarn dros ein hargyhoeddiadau.]
Janice Ross

Dim Ond trwy Ras Duw [Annog y myfyrwyr i feddwl am ddigartrefedd, ac am eu hagwedd tuag at bobl syn ddigartref.]
Helen Redfern

Dim Rhagor O Achosion Coll [Ystyried goblygiadau stori Atgyfodiad y Pasg.]
Brian Radcliffe

Dim Rhagor O Esgusodion [Dangos y gallwn ni i gyd gyfrannu tuag at wneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo.]
Helen Redfern

Dim troin l? [Ailymweld ag anawsterau er mwyn eu concro ar Ddydd Gwyl Sant Padrig (17 Mawrth)]
Brian Radcliffe

Diogelwch y ffyrdd [Byddwch yn amlwg, a gadewch i eraill fod yn ymwybodol ohonoch chi]
Hannah Knight

Dirgelwch Pi [Mathemateg ar ymchwil am y gwirionedd]
Paul Hess

Disgiau'r Ynys Bellennig [Archwilior syniadau sydd y tu l ir rhaglen radio Desert Islands Discs, (BBC Radio 4), ac ystyried efallai y byddair Beibl yn llyfr addas pe byddech mewn sefyllfa or fath.]
Janice Ross

Disgwyl gweithredol [Adfent tymor o edrych ymlaen]
Brian Radcliffe

Disgwyliwch yr annisgwyl [Y Pentecost ar Ysbryd Gln]
Brian Radcliffe

Disgwyliwch yr Annisgwyl! [Mae Duwn addo bod gyda ni bob amser. Disgwyliwch yr annisgwyl!]
Lee Jennings

Disgwyliwch Yr Annisgwyl! [Dangos bod Duwn addo bod gyda ni bob amser. Fe ddaw hapusrwydd mewn ffordd annisgwyl ambell dro.]
Lee Jennings

Disgyn yn ddarnau neu ddod ynghyd [Ffordd o fyw adfywedig ]
Brian Radcliffe

DISTAWRWYDD! [Atgoffar plant pa mor bwysig yw distawrwydd.]
Helen Redfern

Distawrwydd! [Atgoffar plant peth mor bwysig yw distawrwydd.]
Helen Redfern

Diwedd Y Byd [Oes gennych chi restr bwced (bucket list)? ]
Brian Radcliffe

Diwrnod Asthma'r Byd [Codi ymwybyddiaeth am effaith byw gyda symptomau asthma, ac am yr hyn syn bosib ei wneud i reolir cyflwr.]
Tim and Vicky Scott

Diwrnod Cenedlaethol Ymladdwyr Tn 4 Mai [Pwysleisio pwysigrwydd bod yn ymwybodol o ddiogelwch tn yn ein cymuned.]
Hannah Knight

Diwrnod Defnyddior Rhyngrwyd yn fwy Diogel [Bod yn ddiogel ar-lein]
Vicky Scott

Diwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd [Mae 18 Mai 2016 yn Ddiwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd]
Vicky Scott

Diwrnod San Sir [(Shakespeare, Henry V) - Gwasanaeth ar gyfer Diwrnod San Sior (St George's Day) - Meddwl am y rhai syn dioddef oherwydd eu ffydd, a meddwl am sefyll dros yr hyn rydych chin credu ynddo.]
Ronni Lamont

Diwrnod Y Derby [Annog y myfyrwyr i ystyried eu hymrwymiad i achos pwysig.]
Brian Radcliffe

Diwylliant [Edrych sut rydym, yn araf bach, yn dod yn fwy parod i dderbyn diwylliannau eraill, gan ddal gafael ar bethau sylfaenol, fel hawliau dynol.]
James Lamont

Diwylliant yr Hunlun [Faint o amser ydyn nin ei dreulion gwenu ar gyfer y camera?]
Helen Gwynne-Kinsey

Doctor Greg [Edrych ar faint o newid syn bosib ei gyflawni oherwydd ymdrechion un unigolyn.]
James Lamont

Doctor Greg [Herior myfyrwyr i ystyried sut y bydden nhwn gallu effeithio newid yn y byd, ac edrych ar faint o newid gall un person ei wneud.]
James Lamont

Dod Adref [Archwilio beth yw ystyr y gair cartref, a myfyrio ar alwad Duw ar bob un ohonom i ddod adref.]
Paul Hess

Dod yn l i lawr ir Ddaear [Dringor Matterhorn am y tro cyntaf]
Brian Radcliffe

Does dim y fath beth yn bod 'Dalek da'
Helen Bryant

Doethion [Meddwl beth yw ystyr doethineb. ]
Janice Ross

Don't give up [Peidiwch Rhoir Gorau Iddi]

Dos Amdani, Gwna Rywbeth [Herior myfyrwyr ynghylch eu hymateb i angen pan fyddan nhwn dod wyneb yn wyneb hynny, trwy ddefnyddio hanes digwyddiad enwog o fywyd Iesu a hanes profiad Bob Geldof gydar ymgyrch Live Aid.]
Helen Redfern

Dreigiau [Diwrnod Sant Sir (23 Ebrill) ]
Helen Bryant

Dweud Y Gwir [Meddwl pam ei bod hin well dweud y gwir.]
James Lamont

Dwr [Herior myfyrwyr i ystyried beth sydd o dan yr wyneb. ]
Oliver Harrison

Dwy Fedal Victoria Cross, Er Na Wnaeth Danio'r Un Ergyd [Sul y Cofio]
Guy Donegan-Cross

Dyba'n Union Fy Lwc I! [Herior gred mewn lwc ac ofergoeliaeth, ac ysbrydolir myfyrwyr i ennill eu ffortiwn dda eu hunain.]
Helen Redfern

Dychmygwch [Dangos pa mor bwysig ywr dychymyg o fewn y ddealltwriaeth Gristnogol o obaith.]
Paul Hess

Dydd Gwener Y 13eg [Anogir myfyrwyr i ystyried eu credoau am rl siawns a ffawd yn eu bywydau, ar y diwrnod hwn a ystyrir gan rai fel diwrnod mwyaf anlwcus y flwyddyn.]
Brian Radcliffe

Dydd Gwener Yw Hi Heddiw, Ond... [Annog y myfyrwyr i ystyried y gobaith hanfodol syn ganolog i storir Pasg]
Brian Radcliffe

Dydd Gwener Yw Hi Nawr, Ond [Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried y gobaith hanfodol syn ganolog i storir Pasg.]
Brian Radcliffe

Dydd Gwyl Dewi Sant [1 Mawrth ]
Rebecca Parkinson

Dydd Iau Cablyd [Myfyrio ar ran sydd heb fod mor gyfarwydd o storir Pasg.]
Ronni Lamont

Dydd Iau Dyrchafael [Egluro ystyr y Dyrchafael, yr adeg y gadawodd Iesu ei ddisgyblion gan roi cyfarwyddiadau arbennig iddyn nhw.]
Helen Bryant

Dydd y Cofio [Yn dangos ir myfyrwyr rym cofio delfrydau ymddwyn cadarnhaol er mwyn eu hannog i arwain bywyd mwy diolchgar.]
Tim and Vicky Scott

Dydych Chi Ddim Yn Canu Mwyach [Helpu myfyrwyr i ddeall bod llawenydd a gobaith Cristnogol, syn rhan annatod or Adfent, yn rhagori ar y drygioni ar dioddefaint sydd yn y byd on cwmpas.]
Paul Hess

Dyfalbarhau [Peidiwch rhoir gorau iddi]
Philippa Rae

Dyna beth yw pryder! [Nid yw pryderu am bethaun cyflawni unrhyw beth]
Helen Lycitt (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Dysgu Ar Gyfer Arholiadau [I archwilior gwahanol fathau o ddysgu mewn modd fydd yn gweithio orau i bob myfyriwr.]
Vicky Scott

Edrych ar gynfas wag [Fe allwn ni i gyd baentio ar gynfas ein bywyd]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Edrych beth ydw i wedi ei wneud! [Creadigaeth Duw an creadigaeth ninnau]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Edrych Ymlaen Ac Edrych Yn Ol [Meddwl am arwyddocd genedigaeth Iesu mewn stabl dlawd.]
Helen Levesley

Edrych Yn Ol Edrych Ymlaen [Ystyried y newidiadau sydd wedi digwydd dros y degawd diwethaf ar ddechrau degawd newydd.]
James Lamont

Efengyl I'r Holl Bobl [Cynwysoldeb Luc (Dydd gwyl 18 Hydref) ]
Paul Hess

Ei Stori Hi, Hanes [Y merched cyntaf i gyrraedd Auschwitz, mis Mawrth 1942 ]
Helen Redfern

Eid Ul-Fitr [Disgrifior wyl Fwslimaidd bwysig, Eid ul-Fitr.]
James Lamont

Eid-Ul-Adha [Dod i wybod beth syn digwydd yn ystod gwyl Eid-ul-Adha.]
Helen Bryant

El Sistema [Egluro beth yw gwaith y cynllun El Sistema, y rhaglen gerddoriaeth i bobl ifanc syn byw yn Venezuela, ac annog y myfyrwyr i ymwneud grwpiau a phrojectau cymunedol.]
Brian Radcliffe

Emmeline Pankhurst a'r Suffragettes [Trafod pa mor bwysig yw iawnderau dynol a chydraddoldeb, a deall bod pobl wedi dilyn llwybrau hynod ac anghyffredin er mwyn sicrhau cael cydraddoldeb.]
Jude Scrutton

Ennill Neu Golli? [Y ras futraf mewn hanes ]
Brian Radcliffe

Enwogion Byd Y Bel-droed [Annog y myfyrwyr i ystyried sut y gall chwaraeon helpu gyda datblygiadau rhyngwladol.]
Tim Scott

Er Gwaethaf Popeth [Ystyried hanes bywyd Sin dArc, merch ifanc nodedig na roddodd le, pan oedd hi yn ei harddegau, i ragfarnau pobl eraill droi ei sylw oddi wrth yr hyn yr oedd hin ei gredu oedd ei phwrpas mewn bywyd.]
Brian Radcliffe

Esblygiad, Gwyddoniaeth A Chrefydd [Awyrennau papur a rhai meddyliau ar gyfer y Garawys ]
The Revd John Challis

Estyn Am Y Ser - Ac Am Eich Barcutan! [Dathlu rhyfeddod awyr y nos, a gwaith y project Reach for the Stars yn Afghanistan project syn addysgu plant Afghanistan am seryddiaeth.]
Gordon Lamont

Etholiad Arlywyddol Unol Daleithiau America [Meddwl am arwyddocd etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau ym mis Tachwedd 2012. (Gwasanaeth i esbonio)]
James Lamont

Etholiadau Cyngres Yr Unol Daleithiau [Dangos sut y mae gweithredoedd unigolyn neilltuol yn gallu ysbrydoli pobl eraill, a gwneud gwahaniaeth mawr.]
James Lamont

Ewyllys rydd neu fydysawd heb ddewis
Gordon Lamont

Fant Ydych Chi'n Werth? [Meddwl am hunanwerth wrth ystyried y gwerth enchwythedig enfawr syn cael ei roi ar chwaraewyr enwog.]
Brian Radcliffe

Fe Alli Di Wneud Hyn! [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Olympaidd, er mwyn annog y myfyrwyr i sylweddoli sut y gwnaeth chwaraeon newid bywyd athletwr a oedd yn anabl.]
Rebecca Parkinson

Fe ddawr gwirionedd ir golwg [Fe ddawr gwirionedd ir golwg yn y pen draw]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Fe wnawn eu cofio [Ystyried arwyddocd geiriau traddodiadol y Cofio.]
Alan M. Barker

Feddi Di'n Gariad I Mi? [Archwilio tarddiad traddodiad Diwrnod Sant Ffolant.]
James Lamont

Fel nad anghofiwn: Yfflam dragwyddol [Archwilio ymwybyddiaeth y myfyrwyr o ganlyniadau rhyfel.]
Brian Radcliffe

Felly, pwy oedd Guy Fawkes? [Myfyrio ar gymhelliad Guy Fawkes i wneud yr hyn a wnaeth.]
James Lamont

Ffarewl I'r Beatles [Cydnabod mai dim ond unwaith y cawn ni gyfle i brofi llawer or profiadau a gawn yn ein bywyd.]
Ronni Lamont

Ffasiwn Gynaliadwy? [Archwilior cysyniad o ffasiwn gynaliadwy.]
Claire Rose

Ffenomen Baralympaidd: Stori Nathan Stephens
Laurence Chilcott

Fforwm Datblygu Pobl Ifanc Sydd Ag Anableddau Corfforol (YPDDF) Uganda
James Lamont

Ffrindiau A Chyfeillgarwch [Ystyried gwir natur cyfeillgarwch.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Ffrwythau'r Ysbryd: Ffyddlondeb [Archwilior syniad o ffyddlondeb.]
Helen Bryant

Ffrydiau yn yr anialwch [Dathlu Dydd Gweddi Byd-eang y Merched]
Helen Redfern

Ffyn a chryfder [Rydyn nin gryfach gydan gilydd]
Oliver Harrison (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Frozen 1: Cadw pethau i chi eich hunan
Helen Bryant

Fy ymennydd rhyfeddol [Ystyried sut maer ymennydd yn gweithio heb i ni orfod hyd yn oed meddwl am hynny.]
Helen Bryant

Gall democratiaeth fod yn beth creadigol
Gordon Lamont

Gall Golwg Fod Yn Dwyllodrus
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Gallaf weld yn glir yn awr [Yr Ystwyll (6 Ionawr)]
Brian Radcliffe

Gallu dechraun dda [Mae dechrau dan bwysig]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Galw Fy Enw! [Galluogi myfyrwyr i ddeall bod pob un ohonom yn cael ein galw, yn bersonol ac yn unigol, gan Dduw.]
Paul Hess

Gawsoch chi ddigon o gwsg neithiwr [Dangos ir myfyrwyr pa mor bwysig yw cael digon o gwsg. ]
Helen Bryant

Geiriau [Gwahanol ffyrdd o siarad]
Brian Radcliffe

Gobaith Ar Adeg Y Nadolig [Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw ystyr y gair gobaith, a deall bod y Nadolig yn adeg o obaith mawr i Gristnogion]
Rebecca Parkinson

Gobeithion A Breuddwydion [Annog y myfyrwyr i anelu at eu breuddwydion, au tymheru gyda realiti.]
James Lamont

Goleuni Yn Y Tywyllwch [Sul yr Adfent (Cristnogaeth); Hanukkah (Iddewiaeth) ]
Helen Bryant

Goresgyn Anawsterau [Deall mai dim ond trwy weithredoedd pobl ddewr a phenderfynol y maen bosib cael cyfiawnder a chydraddoldeb i bawb.]
Laurence Chilcott

Gorffwys, ymlacio, ac adfer eich iechyd [Dod o hyd i amser i orffwys mewn byd prysur]
Claire Law

Goroeswyr [Meddwl beth maen ei olygu i oroesi, ac i fod eisiau goroesi.]
Helen Bryant

Gorwelion newydd [Myfyrio ar chwilfrydedd y ddynoliaeth, a oedd yn gyfrifol am anfon y llong ofod 'New Horizons' cyn belled Phluto.]
Gordon Lamont

Grym Barddoniaeth [Helpur myfyrwyr i weld pa mor rymus y gall barddoniaeth fod, maen gallu gwneud i bobl newid y ffordd maen nhwn meddwl, yn gallu eu hysbrydoli, au hysgogi.]
Tim and Vicky Scott

Grym Geiriau Wedi'u Dweud Yn Dda [Codi ymwybyddiaeth am atal dweud.]
Helen Bryant

Grym Syniadau [Dathlu rhai dyfeisiadau pwysig.]
Tim Scott

Grym y Pentecost [Mae storir Pentecost yn dangos bod arnom ni angen grym Ysbryd Gln Duw in galluogi ni i fyw fel yr oedd Iesun byw, a bod yn ddisgyblion iddo.]
Janice Ross

Guy Fawkes yn cwrdd ag Iesu [Math gwahanol o chwyldroadwr]
Brian Radcliffe

Gweddio [Trafod pa mor bwysig yw gweddo.]
Helen Bryant

Gwefan 'The Hunger Site' [Archwilio ffordd syml y gall pob un ohonom gyfrannu at roi bwyd ir rhai syn newynog.]
James Lamont

Gweithio Ar Fy Nghampwaith [Annog y myfyrwyr i ystyried y syniad bod ffydd yn daith o ddarganfod.]
Brian Radcliffe

Gweld Beth Sy'n Digwydd [Annog y myfyrwyr i ddatblygu synnwyr o antur ac awydd i archwilio.]
Brian Radcliffe

Gwersi Wrth Dyfu Berwr [Egluro sut y gall myfyrwyr wneud gwahaniaeth yn y byd trwy hau geiriau a gweithredoedd o gariad a gwirionedd.]
Tim and Vicky Scott

Gwerth [Ydych chi'n deall eich gwir werth?]
Nicola Freeman

Gwerth Dysgu [Gweld bod dysgu yn llawer mwy na pharatoi ar gyfer arholiadau.]
Helen Bryant

Gwerth Ymprydio [Archwilio cysyniad ymprydio.]
James Lamont

Gwerthfawrogi
H. Bryant

Gwneud [Ystyried rhai agweddau ar waith tm llwyddiannus.]
Alan M. Barker

Gwneud cartref [Sut i osgoi digartrefedd ]
by Brian Radcliffe

Gwneud popeth yn eich gallu [Mae bywyd Maximilian Kolbe yn ein hysbrydoli i aberthu ein hunain mewn cariad]
Claire Law

Gwneud Rhagdybiaethau [Gwasanaeth ar gyfer yr Ystwyll]
Janice Ross

Gwneud y gorau o amser [Ystyried sut i wneud y gorau o adeg gwyliaur haf.]
Janice Ross

Gwreiddioldeb Mewn Ffilmiau [Annog y myfyrwyr i ymarfer eu creadigrwydd, trwy ystyried ffilmiau mawr yr haf eleni.]
James Lamont

Gwrthdaro [Maen dda siarad]
Simeon Whiting

Gwybodaeth Ac Anwybodaeth [Meddwl am bwysigrwydd gwybodaeth ac anwybodaeth, ac ystyried y gwahaniaeth]
Helen Levesley

Gwyddoniaeth a Chrefydd: Gelynion neu Ffrindiau [Herior dybiaeth bod gwyddoniaeth a chrefydd yn croestynnu ei gilydd.]
D. Rogers

Gwyl Id Al-Adha [Ystyried pwysigrwydd yr wyl Fwslimaidd, Id al-Adha, ac edrych ar y ffordd y maen cael ei dathlu.]
Jude Scrutton

Gwyl Lafur Rhyngwladol
Claire Rose

Gwyl Sukkot [Mae Gwyl Sukkot]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwyl Sukkot [Mae Gwyl Sukkot ar 4-11 Hydref 2017]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Gynnau [Ystyried deddfau syn ymwneud a gynnau yng ngwledydd y Deyrnas Unedig, a meddwl am eu pwrpas.]
James Lamont

Hanner gwag neu hanner llawn? [Byw yng ngoleunir atgyfodiad]
Brian Radcliffe

Happy Birthday, Guru Nanak! [Archwilio sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.]
Helen Bryant (revised, originally published in 2009)

Hau a Medi [Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried y ffordd y mae llwyddiannau academaidd yn seiliedig ar baratoi gofalus.]
Brian Radcliffe

Heddwch Ffrwythaur Ysbryd [Anelu at heddwch]
Helen Bryant (Revised, originally published in 2010)

Heliwr y Natsaid [Simon Wiesenthal, y dyn oedd ddim yn fodlon gadael ir Natsaid ddianc yn ddi-gosb]
Brian Radcliffe

Helpu'r Tlawd [Ystyried a yw rhai ffyrdd o helpu pobl yn fwy derbyniol na ffyrdd eraill.]
Janice Ross

Heno Rydyn Ni'n Ifanc [Atgoffar myfyrwyr, er eu bod nhwn ifanc, dydyn nhw ddim yn anorchfygol.]
Helen Redfern

Hiliaeth: Stori Rosa Parks [Meddwl am yr anghyfiawnderau sydd yn y byd, a sut y mae modd i un weithred gan unigolyn neilltuol wneud gwahaniaeth.]
Jude Scrutton

Hip, Hip, Hwre I'r Un Sy'n Aflwyddiannus! [Annog y myfyrwyr i ddal ati gyda thasgau anodd, hyd yn oed os ydyn nhwn meddwl eu bod nhwn methu.]
Laurence Chilcott

Holi [Deall yr ystyr sydd y tu l i Wyl Holi ai defnydd o liwiau llachar.]
Helen Bryant

Holi [Deall yr ystyr sydd y tu l i Wyl Holi ai defnydd o liwiau llachar.]
Helen Levesley

Hud Bywyd Go Iawn [Cynnig delwedd o obaith, a daioni yn trechu drygioni.]
Gordon Lamont

Hunan Niweidio [Edrych ar y pwnc sensitif o hunanniweidio, yn y gobaith y bydd y rhai syn gwneud hynny yn gallu troi at rywun er mwyn cael help.]
James Lamont

Hunanaberth [Gofyn y cwestiwn, 'Sut y gallwch chi garu rhywun gymaint fel y byddech yn rhoi eich bywyd drosto ef neu hi?']
Helen Bryant

Hunanddisgyblaeth [Deall grym yr ewyllys a phwysigrwydd hunanddisgyblaeth.]
Janice Ross

Hyn Yw Fy Hawl [Datganiad byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol ]
James Lamont

India Mahatma Gandhi [Dangos sut y gall gweithredoedd unigolyn neilltuol symbylu pobl eraill, a gwneud gwahaniaeth mawr.]
Jude Scrutton

JFK - arwr ein hoes? [Myfyrio ar yr hyn a adawodd John F. Kennedy ar ei l.]
James Lamont

Joseff [Meddwl am rl Joseff yn storir Nadolig.]
Helen Bryant

Kofi Annan, Heddychwr [Meddwl am fywyd Kofi Annan, ac yna edrych am sefyllfaoedd lle gallem ni fod yn heddychwyr.]
James Lamont

Laserau A Balwnau [Helpur myfyrwyr i ddeall sut y gallan nhw fod yn oleuadau yn y byd, a helpu i drechur tywyllwch.]
The Revd John Challis

Leaving [Edrych yn l dros y flwyddyn sydd wedi bod, a meddwl am eich bywyd fel profiad o ddysgu parhaus.]
James Lamont

Ledled Y Bydysawd [Maer fideon ehangu er mwyn annog y myfyrwyr i feddwl am y posibilrwydd y gallai bywyd mewn ffurfiau eraill fodoli ledled y bydysawd.]

Llawenydd [Ystyr llawenydd]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Llawenydd Bywyd Teuluol [Ystyried beth maen ei olygu i fod yn rhan o deulu a sut i gefnogir rhai hynny sydd ag anawsterau gartref.]
Helen Redfern

Lle I Ddysgu [Annog pobl ifanc i feddwl pam rydyn nin dod ir ysgol a sut y gallwn ni werthfawrogir ysgol.]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Lle I Wella? [Meddwl am adroddiadau ysgol, a sut maen bosib newid eich dyfodol, er gwell.]
Joanne Sincock

Lleihau Gwastraff Bwyd [Ystyried beth yw bwriad Diwrnod Bwyd y Byd sef y dylen ni roi blaenoriaeth i leihau gwastraff bwyd ym Mhrydain, a cheisio bwytan fwy iachus.]
Tim and Vicky Scott

Llygoden Y Cyfrifiadur [Myfyrio ar bwysigrwydd dyfais dydyn ni prin yn sylwi arni, derbyn hyn, a rhoi teyrnged iw diweddar ddyfeisiwr, Doug Engelbart.]
James Lamont

Ludiaid [Archwilio hanes a chefndir y Ludiaid, a dysgu gwersi ynghylch sut rydyn nin byw heddiw gyda thechnoleg syn newid bywydau. ]
Gordon Lamont

Maddeuant [Ystyried cysyniad maddeuant yn ein bywydau.]
Helen Levesley

Maddeuant a chosb [Y terfynoldeb o fewn y drafodaeth ar y gosb eithaf.]
Brian Radcliffe

Mae Bechgyn Mawr Yn Crio [Archwilior rhyddid i ddangos emosiwn yn gyhoeddus.]
Helen Bryant

Mae Bywyd fel Bocs o Siocledi [Meddwl am ganlyniad a ffrwyth rhoi ein cred ar waith.]
Caroline Edwards

Mae bywyd fel cynhaeaf [Gall amser y cynhaeaf yn ein hatgoffa i ddefnyddio ein doniau]
Ronni Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae Duw yno [Cofio am Dduw yn ein bywydau prysur]
K. J. Lacey

Mae Duw'n golchi ein pechodau
the Revd John Challis

Mae Dydd Llun y Felan yn dod! [Ambell waith, fe fyddwn yn chwilio am hapusrwydd yn y llefydd anghywir]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae Hyn Yn Aruthrol [Darganfod beth yw ystyr y gair aruthrol.]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae Llai Yn Fwy [Edrych ar ein hagwedd tuag at roi.]
Helen Levesley

Mae maddeuant yn bwysig [Mae maddaun gwneud gwahaniaeth]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae pawb yn wahanol [Dathlu ein hunigolrwydd]
Helen Redfern

Mae Pethau Bach Yn Brydferth [Dangos bod hyd yn oed y creaduriaid lleiaf yn bwysig i gynnal y biosffer, a bod syniadau mawr yn aml yn tyfu o ddechreuadau bychain.]
Helen Bryant

Mae pobl Japan yn dathlu'r gwanwyn ym mis Chwefror [Meddwl am wahanol draddodiadau ynglyn chroesawur gwanwyn.]
James Lamont

Mae'n dipyn o daith! [Parod am unrhyw beth]
Brian Radcliffe

Mae'n gwella trwy'r amser [Esblygiad personol]
Brian Radcliffe

Mae'r Gwanwyn Wedi Dod [Meddwl am wanwyn ein bywydau.]
Helen Levesley

Maen ymddangos mai Sori ywr gair anoddaf [Gwyl Iddewig Yom Kippur]
Brian Radcliffe

Mandela [Gweithredwch. Ysbrydolwch newid. Gwnewch bob dydd yn ddiwrnod Mandela (18 Gorffennaf)]

Mater o gerddoriaeth [Dangos sut mae cerddoriaeth yn effeithio arnom fel unigolion a chymunedau.]
Helen Bryant

Mater o Ymddygiad [Awgrymiadau ynglyn ag ymddygiad da]
Helen Gwynne-Kinsey

Meddwl Am Newidiadau [Meddwl am y newidiadau syn digwydd i nin bersonol mewn blwyddyn.]
James Lamont

Meddwl Am Y Nadolig [Darparu gwrthgyferbyniad rhwng y Nadolig nodweddiadol Prydeinig trwy edrych ar y ffordd y caiff y Nadolig ei ddathlu ledled y byd. Canolbwyntio ar bedair agwedd ar y Nadolig: Gorffwys, Myfyrdod, Gorfoledd ac Adduned.]
Vicky Scott

Meddwl iach mewn corff iach [Ar Fawrth 16, nodir 150 mlynedd ers i Joseph Lister gyhoeddi ei ganfyddiadau yn 1867 ynghylch lleihau risg yn achos heintiau]
Brian Radcliffe

Mentro'r Bushtucker Trial [Mynd amdani ]
Brian Radcliffe

Momentau Datguddiad [Yr Ystwyll, 6 January]
Janice Ross

Momentau Eureka [Adnabod y gwahanol ffyrdd y maer meddwl yn gallu gweithio.]
Ronni Lamont

Mor ddoeth ... Rhan 1 [Y Brenin Solomon yn dangos ei ddoethineb]
Laurence Chilcott

Mordeithiau O Ddarganfyddiadau - Charles Darwin ar Beagle [Nodi dau ganmlwyddiant geni Charles Darwin, ac annog pwerau arsylliadau gwyddonol.]
The Revd Alan M. Barker

Muhammad Ali [Dathlu bywyd a chyflawniad sbortsmon ysbrydoledig.]
Gordon Lamont

Mwy nag un math o gariad [Gwasanaeth iw ddefnyddio ar 13 Chwefror, y diwrnod cyn Dydd Sant Ffolant]
Brian Radcliffe

Mwy o esgusodion? [Mae pawb r gallu i helpu]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mynd a Dod [Edrych ar y profiad o ymadael a symud ymlaen.]
Ronni Lamont

Mynd adref dros y Nadolig [Annog y myfyrwyr i feddwl am gyflwr y bobl sydd ymhell ou cartref ar adeg y Nadolig, ac syn gwerthfawrogi eu teuluoedd.]
James Lamont

Mynd fel y Thunderbirds! [Defnyddior rhaglen deledu Thunderbirds fel model ar gyfer y Drindod.]
Ronni Lamont

Mynyddoedd
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Nadolig DIY [Herior myfyrwyr i feddwl yn ddwys am yr hyn y byddan nhwn ei roi y Nadolig hwn.]
Ali Campbell

Nadolig Ffoaduriaid [Maen swnion stori gyfarwydd]
Brian Radcliffe

Nadolig Gwasgfa Ariannol [Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw neges hanfodol, ddiwyro, y Nadolig.]
Brian Radcliffe

Nadolig yn Gaza?
Us (formerly USPG)

Nadolig: Adeg O Lawenydd Neu Unigrwydd? [Ystyried y ffaith nad yw adeg y Nadolig yn adeg o lawenydd i bawb.]
Jude Scrutton

Nadolig: Peth o Hanes Y Traddodiadau [Archwilio tarddiad llawer on harferion traddodiadol ar adeg y Nadolig.]
Jude Scrutton

Nanoblocks [Ystyried ein hangen am wrthrychau syn ein hatgoffa o beth syn bwysig i bob un ohonom.]
James Lamont

Nanodechnoleg - cyfaill neu elyn? [Cyflwyniad a chyfle i feddwl]
James Lamont

Neges y Ffilmiau [Darlunior ffaith mai gwneud yr hyn syn iawn fel unigolyn yw tasg pob un ohonom, dim gwahaniaeth beth ywr ots]
James Lamont

Neil Armstrong [Dysgu o ganlyniad i drasiedi]
Gordon Lamont

Newid Bywydau Pobl Gyda Thail Eliffant
Guy Donegan-Cross

Newidiadau [Meddwl am newidiadau syn digwydd ym myd natur, ac annog y myfyrwyr i ystyried eu hymateb i newidiadau yn eu bywyd eu hunain.]
Helen Redfern

Newidiadau Ym Myd Addysg Yn Japan [Ystyried sut mae gwlad Japan wedi newid o ganlyniad ir daeargryn ar tsunami yn 2011.]
James Lamont

Newidiadau Yn Yr Hinsawdd Ac Iechyd Y Byd [Edrych ar sut y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar iechyd poblogaeth y byd. ]
James Lamont

Nid yn Codi Llaw, Ond yn Boddi! [Galluogi myfyrwyr i ddeall pa mor bwysig yw hi i ni rannu ein teimladau dyfnaf.]
Paul Hess

Nos Galan Gaeaf [Ystyried gwreiddiau traddodiad Noson Calan Gaeaf. ]
Jude Scrutton

Noson Dathlu Symud Ymlaen O'r Ysgol [Sgwrsio am ddiwedd y tymor ysgol ac am y Noson i Ddathlu Symud Ymlaen or Ysgol.]
Helen Bryant

O Dad, Maddau [Archwilio maddeuant.]
The Revd Guy Donegan-Cross

O Gasineb i Gariad [Mae pobl yn gallu newid]
Janice Ross

O'r Negyddol i'r Cadarnhaol [Troi profiad negyddol yn weithred gadarnhaol]
Helen Gwynne-Kinsey

Ochr Yn Ochr [Beth yw gwerth y Gemau Paralympaidd? ]
Brian Radcliffe

Ofn [Ystyried agweddau cadarnhaol a negyddol yr emosiwn ofn.]
Helen Bryant

Ofni'r Goleuni: Dod Allan O'r Cysgodion [Annog y myfyrwyr i godi eu syniad o hunanwerth er lles y gymuned gyfan. ]
Brian Radcliffe

Oherwydd ffyddlondeb ci [Trwy gyfrwng stori wir, myfyrio ar y briodwedd ffyddlondeb.]
James Lamont

Olion traed yn y tywod [Wynebu cyfnodau anodd]
Brendan Farrelly (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Pa Ddyn Yw Hwn? [Ennill mwy o ddealltwriaeth am yr effaith a gafodd bywyd ac athrawiaeth Iesu ar bobl, ar ysbrydoliaeth a fu ar artistiaid. Fe wnawn hyn trwy ystyried gweithiau pwysig ym myd llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf.]
Laurence Chilcott

Pa Mor Bwysig Yw Gwenyn? [Meddwl pa mor bwysig yw gwenyn yn economi ac ecoleg y byd.]
Helen Bryant

Paid A Gadael I Ni Gael Ein Temtio [Ystyried y neges sydd yn gefndir ir cyfnod Cristnogol, y Garawys, trwy edrych ar demtasiwn a sut iw oresgyn.]
Vicky Scott

Pam dylair Diafol gael yr holl alawon da? [Dechreuad Byddin yr Iachawdwriaeth]
Brian Radcliffe

Pam Sant Sir? [Diwrnod Sant Sir (23 Ebrill 2014)]
James Lamont

Pan fydd pethau annisgwyl yn digwydd [Bywyd anodd Roald Dahl]
Brian Radcliffe

Paneidiau Coffi gohiriedig [Archwilio sut gall prynu cwpanaid o goffi helpu i adeiladu cymuned.]
Gordon Lamont

Paratoi Ar Gyfer Arholiadau [Helpur myfyrwyr i oresgyn straen syn gysylltiedig ag adeg arholiadau, au paratoi fel eu bod yn barod yn gorfforol, yn emosiynol, yn ddeallusol ac yn ysbrydol, ar gyfer sefyll eu harholiadau.]
Tim and Vicky Scott

Parch [Ystyried gwir ystyr y gair parch, gair syn cael ei ddefnyddion ddigon cyffredin.]
Helen Bryant

Parch A Chyfrifoldeb
Ian Swain (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Patrymau Ymddwyn [I werthfawrogir agweddau cadarnhaol ar negyddol ym mhatrymau ymddwyn y dyddiau hyn.]
Jude Scrutton

Pawb yn wahanol, Pawb yn gyfartal [Mae Wythnos Gwrth-fwlio yn digwydd rhwng 13 a 17 Tachwedd]
Brian Radcliffe

Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... [Annog y myfyrwyr i feddwl am y broses ddemocrataidd yn gyffredinol, ac yn neilltuol am lunio deddfau.]
Gordon Lamont

Pedwar Munud [ Archwilior cwestiwn: beth fyddech chin ei wneud petaech chin gwybod mai dim ond pedwar munud sydd gennych chi i fyw? ]
Helen Redfern

Peidiwch A Barnu Llyfr Oddi Wrth Ei Glawr [Annog y myfyrwyr i beidio barnu pobl ar yr olwg gyntaf.]
Kimberley Jones

Peidiwch bod ag ofn [Mae sawl gwahanol fath o ddatganiadau peidiwch ...]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Peidiwch Ag Ofni [Meddwl am y gorchymyn peidiwch ag ofni ar addewid y bydd popeth yn iawn.]
Helen Bryant

Peidiwch ag ofni newidiadau! [Croesawu newid a symud ymlaen]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Pen-Blwydd Y Guru Nanak [Darganfod sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.]
Helen Levesley

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad [Wedi eu huno ag angerdd cyffredin]
Helen Gwynne-Kinsey

Pentecost [Crist ynom ni]
Hannah Knight

Perthnasoedd Teflon [Annog y myfyrwyr i ystyried strategaethau ymarferol y gallan nhwu defnyddio pan fydd angen rhoi sylw i berthnasoedd personol.]
Brian Radcliffe

Petai A Phetasai [Ystyried grym y gair, pe.]
Helen Bryant

Phillip K. Dick [Awdur hynod ]
James Lamont

Plannur had [Trefnu ar gyfer y dyfodol]
Brian Radcliffe

Plant mewn Angen
Hannah Knight

Plant Mewn Angen: Sioe apel [Archwilio beth maer ymgyrch Plant mewn Angen yn ei wneud i helpu plant ledled y D.U.]
Vicky and Tim Scott

Pleser mewn pethau bychain [Gall anrhegion bychain ddod llawenydd mawr]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Pleserau Euog [Ystyried ein pleserau euog ein hunain, ac annog ein gilydd i sn am y rhain.]
Helen Bryant

Pobl Arbennig [Ystyried beth syn gwneud rhywun yn arwr, yng nghyd-destun Dydd y Cofio.]
Helen Redfern

Pobl Gyffredin [Dangos y gall pobl gyffredin leisiou barn ynghylch anghyfiawnder, a gwneud gwahaniaeth.]
Helen Redfern

Pobl Ysbrydoledig - Louis Braille [O ddechreuadau gostyngedig, fe arloesodd Louis Braille ddatblygiad y system Braille o gyfathrebu, system a ddefnyddir gan filiynau o bobl ledled y byd erbyn hyn]
Philippa Rae

Pobl Ysbrydoledig: Nifer o bobl ifanc [Cyflawniadau plant a phobl ifanc ysbrydoledig]
Philippa Rae

Pobl ysbrydoledig: Stephen Sutton [Ei fywyd ai gyflawniad]
Philippa Rae

Pobl Ysbrydoledig: Y Farwnes Tanni Grey-Thompson [Bywyd a llwyddiannaur Paralympiad]
Philippa Rae

Pobl Ysbrydoledig: Yr Athro Stephen Hawking [Ei fywyd ai lwyddiannau]
Philippa Rae

Pontior Bwlch [Maen bwysig pontio'r bwlch rhwng y cenedlaethau]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Posau Jig-So
Annaliese Renda (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Prinder [Archwilio effaith prinder ar wahanol boblogaethau ledled y byd.]
James Lamont

Prinder Byd-eang o Reis [Ystyried pa mor ddrwg y maer rhai syn dlawd yn dioddef - oherwydd y cynnydd ym mhrisiau bwyd.]
James Lamont

Pris Cyfeillgarwch [Archwilio cost y cyfeillgarwch rhwng Stephen Lawrence a Duwayne Brooks.]
James Lamont

Problem y tryc gwyllt
James Lamont

Pryd bwyd un fowlen [Beth yw ein hagwedd tuag at fwyd?]
Claire Law

Pwy Hoffech Chi Ei Gyfarod (WLTM) [Pwy hoffech chi ei gyfarfod ar Ddydd Sant Ffolant?]
Brian Radcliffe

Pwy Meddwch Chi Ydwyf Fi? [Rhoi sialens ir myfyrwyr feddwl pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.]
Helen Bryant

Pwy sy'n eich gwylio [Ystyried y gwahanol ddefnydd o wneir o loerennau gan lywodraethau ac eraill.]
James Lamont

Pwy Sydd Ar Fai? [Helpur myfyrwyr i feddwl am y diwylliant o feio, blame culture, sydd yn ein cymdeithas heddiw, a deall bod gweld bai ar rywun arall, neu feio Duw am sefyllfaoedd yn ein bywyd, yn gallu gwneud mwy o niwed nac o ddaioni.]
Tim Scott

Pwy sydd iw feio? [Pa mor aml y byddwn nin beio pobl eraill?]
Tim Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Pwy Ydw I? [Archwilio gydar myfyrwyr eu synnwyr o hunaniaeth, gan ddefnyddior dywediadau Myfi yw y gwnaeth Iesu eu defnyddio.]
Brian Radcliffe

Pwy Ydych Chi? [Herior myfyrwyr i ystyried sut y bydden nhwn disgrifiou hunain, au hannog i fod yn onest ynghylch pwy ydyn nhw mewn difrif.]
Helen Redfern

Pwy Ydych Chi? [Meddwl am bwy syn gosod ein safonau, ac a ydyn nin bod yn deg ni ein hunain?]
Helen Levesley

Pwy ydych chi? [O ble cawn ni ein safonau?]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Pwy ydych chin ei feddwl ydych chi? [Gwirio ein hunanddelwedd]
Brian Radcliffe

Pwy Ydych Chin Feddwl Ydych Chi?
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Pwy Yw Aung San Suu Kyi?
James Lamont

Pwy yw'r arwyr? [Arwriaeth eithafol]
Brian Radcliffe

Rhaid Bod Rhywbeth Mwy Na Hyn [Cydnabod ac archwilior synnwyr or rhywbeth mwy hwnnw sydd y tu mewn i bob un ohonom.]
Helen Redfern

Rhan o gorff [Mae cydweithion bwysig]
Charlotte Benstead (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Rhannu profiad y Pentecost [Fe newidiwyd bywydau gan y Pentecost]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Rhedeg i ffwrdd [Wynebu problemau]
Laurence Chilcott

Rhithiau Optegol [Annog y myfyrwyr i feddwl am sut rai yw pobl ar y tu mewn yn hytrach nag ystyried eu golwg allanol yn unig.]
Rebecca Parkinson

Rhoddion Gwerthfawr
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Rhoi Croeso [Archwilio realiti ymfudo, ac annog yr holl fyfyrwyr i fod yn groesawgar.]
James Lamont

Rhowch amser iddo [Cymynrodd y Magna Carta (a seliwyd 15 Mehefin 1215)]
Brian Radcliffe

Rhwng Y Diafol A Dyfnder Glas Y Mor [Archwilior ffactorau syn rhan or gynhadledd bwysig hon.]
James Lamont

Rhyddid [Ystyried y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn meddwl eu bod yn rhydd.]
Helen Bryant

Rhyfel Cyfiawn [Archwilior cysyniad o ryfel cyfiawn.]
James Lamont

Rhywbeth iw gynnig [Mae gan bawb rywbeth iw gynnig]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Roedd Marley Wedi Mawr [Gwasanaeth yn ymwneud dau ganmlwyddiant geni Charles Dickens ]
Helen Bryant

Rosh Hashanah
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Rwy'n amau! [Ystyried y syniad o amheuaeth, a hanes un amheuwr enwog yn neilltuol.]
Helen Bryant

Rwy'n dymuno .... [Ystyried beth allai ein dymuniadau fod, a thybio a fydden nhwn dod yn wir ryw dro. ]
H. Bryant

Rwyt ti wedi gwneud i mi aros! [Mae pethau'n well pan fyddwn nin aros ac yn disgwyl am rywbeth]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Ryddid [Archwilio cysyniad y Gorllewin o ryddid.]
James Lamont

Rydw i'n gwybod fy mod i'n iawn [Thor Heyerdahl, Kon-Tiki, Ra ar Ra II]
Brian Radcliffe

Rydw in grediniwr [Dydd Gwyl Thomas (3 Gorffennaf)]
Paul Hess

Rydw In Dal I Chwilio [Datblygur ddealltwriaeth bod y bywyd ysbrydol yn siwrnai barhaus yn hytrach na thaith syn dod i ben.]
Paul Hess

Rydw In Rhoi Tra Rydw In Dal Yn Fyw [Cymell haelioni.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Rydych Chir Hyn Rydych Chin Ei Ddweud [Meddwl pa mor bwysig yw dweud geiriau caredig.]
Joanne Sincock

Rydyn ni i gyd yn aros! [Gwasanaeth ar gyfer tymor yr Adfent]
Author unknown (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2004)

Rydyn ni i gyd yn hwn, gydan gilydd! [Amlygu pa mor ryng-gysylltiedig yw pawb yn y byd, a dangos y gallwn ni wneud gwahaniaeth.]
Helen Redfern

Rydyn nin unigryw [Mae pob un ohonom yn wahanol, mae pob un ohonom yn unigryw]
Lee Jennings (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Rywd I Eisiau Torri'n Rhydd [Archwilio newidiadau chwyldroadol ac annog y myfyrwyr i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywyd eu hunain.]
Brian Radcliffe

Sain Distawrwydd [Myfyrio ar arwyddocd distawrwydd.]
The Revd Alan M. Barker

Sakura - Dros Dro (Tymor Blodeuo) [Annog y myfyrwyr i ystyried natur fyrhoedlog bywyd, ac i fyw yn y presennol.]
James Lamont

Sant Andreas [Meddwl pa newyddion da allwn ni ei rannu heddiw.]
Ronni Lamont

Sant Benedict [Archwilior syniad o reol bywyd i ni ein hunain.]
Ronni Lamont

Sefyll dros y gwirionedd [Annog y myfyrwyr i ddilyn esiampl y seintiau a bod yn barod i aberthu er mwyn yr hyn syn iawn.]
Paul Hess

Seiber-Fwlio A Fi [Ystyried effaith seiber-fwlio.]
Ronni Lamont

Sr Wimbledon [Pwy yw gwir sr Pencampwriaethau Wimbledon?]
Janice Ross

Shhhhhh! [Grym distawrwydd mewn byd swnllyd]
Claire Law

Siarad Perthnasedd [Grym meddyliau a damcaniaethau]
By Brian Radcliffe

Siarad, Siarad [Archwilio ffyrdd o wneud cyfathrebu personol yn fwy effeithiol.]
Brian Radcliffe

Simon de Montfort a democratiaeth seneddol
by Gordon Lamont

Siomedigaeth [Ystyried siomedigaeth a sut i ymdopi siom pan fydd yn digwydd.]
Helen Bryant

Steil Neu Bwrpas [Pa mor bwysig yw ymddangosiad mewn gwirionedd? ]
Brian Radcliffe

Stiwardiaeth [Ystyried ein cyfrifoldeb tuag at y Ddaear.]
Dan Rogers (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Stori A Thwist Ynddi [Chwiliwch am y diweddglo hapus bob amser ]
Brian Radcliffe

Stori Joseff [Clywed storir geni ar wedd newydd.]
Ronni Lamont

Stori'r bugail [Nid yw pawb syn bwysig yn gyfoethog a grymus]
Helen Bryant

Sukkot [Archwilio pwysigrwydd gwyl Sukkot ir bobl Iddewig, ar syniad mai cael amddiffyniad gan Dduw ywr peth pwysicaf mewn bywyd.]
Helen Bryant

Sul Y Beibl [Helpur myfyrwyr i werthfawrogi beth ywr Beibl, a beth yw ei gynnwys.]
Ann Husband

Sul Y Fam [Dathlu bywydaur bobl hynny syn gofalu amdanom, ac edrych sut mae Sul y Fam yn cael ei ddathlu mewn gwahanol rannau or byd.]
Rebecca Parkinson

Sul y Fam [Meddwl am wir ystyr Sul y Fam.]
Hannah Knight

Sut gallwn ni leihau gwastraff bwyd? [Meddwl am Ddiwrnod Bwyd y Byd]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sut i wneud y gorau och gwyliau [Sut gallwn ni wneud yr haf hyd yn oed yn well?]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sut mae rhywun sydd ag afiechyd meddwl yn edrych?
Helen Bryant

Sut ydych chin gweld pethau? [Mae'n cymryd amser i weld sut un yw unigolyn mewn gwirionedd]
Rebecca Parkinson

Symbolau O Bwy Ydyn Ni [Archwilio ein symbolau gwladgarol.]
James Lamont

Symud ymlaen [Gadael y gorffennol ac anelu am y dyfodol]
Tim Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Symud Ymlaen [Helpur myfyrwyr i ddelio r adegau rheini yn eu bywydau pan fydd rhaid iddyn nhw symud ymlaen.]
Tim Scott

Taith bywyd [Beth fydd eich hanes yn y dyfodol?]
James Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Taith Yw Bywyd [Edrych ymlaen at y dyfodol wrth edrych yn l ar ein hamser yn yr ysgol.]
James Lamont

Taith yw bywyd [Ystyried ble rydyn nin mynd, ble mae pobl eraill yn mynd o bosib, a sut mae cyfeiriad ein bywyd yn gallu newid.]
Helen Bryant

Taro'n Ol [Archwilio ystyr trais ymhlith yr arddegau ]
Brian Radcliffe

The end of the world as we know it [Ystyried gwahanol syniadau am ddiwedd y byd.]
Helen Bryant

Thomas Edison [Dangos sut y gall doniau a gwaith caled rhai pobl helpu i roi bywyd gwell i weddill pobl y byd.]
Jude Scrutton

Tirnodau
Joanne Sincock (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Traddodiadau'r Nadolig: Torchau Nadolig [Dysgu am darddiad yr arferiad, a beth yw symbolaeth torch gelyn y Nadolig.]
The Revd John Challis

Trychineb [Grymoedd natur a chwestiynau heb eu hateb]
Laurence Chilcott

Tsieina: Newid Araf Er Gwell? [Archwilio gwleidyddiaeth y Tsieina fodern.]
James Lamont

Tu chwith allan [Peidiwch barnu llyfr oddi wrth ei glawr]
Brian Radcliffe

Tyfiant Ffydd [Myfyrio ar sut y mae ffydd yn tyfu ac yn datblygu wrth i amser fynd yn ei flaen.]
Janice Ross

Tymor Newydd, Ysgogiad Newydd!
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Uffern Y 'Maint Mawr' [Cwestiynur cwlt maint mawr.]
Ronni Lamont

Un Cariad! [Herior myfyrwyr i fyfyrio ar undod yr holl ddynoliaeth.]
Paul Hess

Un Dyn Yn Dod Yn Enw Cariad [Annog y myfyrwyr i sefyll yn gadarn dros yr hyn syn iawn, trwy ddangos bod un person syn gweithredu mewn achos cyfiawn a da yn gallu gwneud gwahaniaeth.]
Paul Hess

Un Noson Cafodd Dyn Freuddwyd [Ystyried y neges syn cael ei chyfleu yn y gerdd boblogaidd Footprints in the sand. (Gwelwch addasiad Cymraeg tuar diwedd)]
Helen Bryant

Un yn Dod yn Enw Cariad [Annog disgyblion i ddeall y gall unigolyn syn gweithredu mewn achos cyfiawn a da wneud gwahaniaeth sylweddol ir byd.]
Paul Hess

Urddas [Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref)]
Janice Ross

Vaisakhi [Darganfod pwysigrwydd y Khalsa i Sikhiaid, a gweld pam eu bod yn dathlu diwrnod sefydlur Khalsa.]
Helen Levesley

Waterloo [Pen-blwydd achlysur (18 Mehefin 1815)]
James Lamont

Wats William Paley [Ystyried sut y gall wats helpu i awgrymu tystiolaeth o fodolaeth Duw.]
Helen Bryant

Well done, Mum! [Helpur myfyrwyr i werthfawrogi beth syn gwneud mam dda neu ffigur mam dda, ac anrhydeddu pob gwraig sydd wedi chwarae rl fel mam yn eu bywydau.]
Tim and Vicky Scott

William A Kate [Helpur myfyrwyr i feddwl am y briodas frenhinol rhwng y Tywysog William a Kate Middleton, ac ystyried pa mor bwysig yw ymrwymiad mewn perthnasoedd.]
Tim and Vicky Scott

William Shakespeare [Dathlu gwaith William Shakespeare ar modd grymus ac amrywiol yr oedd yn gallu defnyddio geiriau.]
Gordon Lamont

Wna I Neu Wna I Ddim?
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Wnaiff geiriau byth fy mrifo [Sylweddoli y gall ein geiriau frifo teimladau, hyd yn oed pan fyddwn ni ddim yn bwriadu i hynny ddigwydd.]
Helen Bryant

Woodbine Willie [Sut mae rhyfel yn newid dyn]
Brian Radcliffe

Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon [Dathlu un on ffurfiau hynaf o gelfyddyd.]

Wythnos Y Senedd 2012 [Dathlu democratiaeth fel thema ganolog Wythnos y Senedd 2012, ac archwilio prosesau democrataidd y D.U.]
Gordon Lamont

X-Factor Y Nadolig [Ystyried y gwir rywun enwog sydd y tu l i ddathliadaur Nadolig.]
Tim and Vicky Scott

Y bluen wen [Heddychwyr, gwrthwynebwyr cydwybodol ar Rhyfel Byd Cyntaf]
Brian Radcliffe

Y Broga A Gwympodd I'r Hufen [Arddangos pa mor bwysig yw dyfalbarhau. ]
Alan M. Barker

Y Cerddediad Ffonau Clyfar
James Lamont

Y cryfder i fod un wahanol, y dewrder i fod yn chi eich hun
Gordon Lamont

Y cyntaf ar olaf [Gemau Olympaidd Rio 2016]
Brian Radcliffe

Y Cysyniad Cristnogol Y Dduw [Archwilior cysyniad Cristnogol o Dduw fel Trindod.]
Helen Bryant

Y Daith [Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent ar Nadolig]
Alan M. Barker

Y Ddihangfa Fawr [Ystyried pa mor bwysig yw chwerthin a ffantasi yn ein bywydau.]
James Lamont

Y Ddihangfa Fawr [Does dim yn mynd in rhwystro ni]
Brian Radcliffe

Y dewisiadau a wnawn [Iesun symud tuag at bwynt argyfyngus y Pasg Yr Wythnos Fawr]
Brian Radcliffe

Y dieithryn anadnabyddus [Bywyd a achubwyd yn Hillsborough]
Brian Radcliffe

Y Duw ynom ni [Y posibilrwydd o Dduw yn byw gyda ni ac ynom ni]
Brian Radcliffe

Y Dydd Hwyaf [Pwy sy'n gwybod ble mae'r amser yn mynd?]
Brian Radcliffe

Y Dyn Pedwar - Munud [Bywyd Roger Bannister]

Y Ffactor X [Meddwl am gariad, a chydnabod mair rhywbeth anniffinadwy hwnnw yw cariad a charu, rhywbeth y gallwn ni i gyd ei wneud]
Janice Ross

Y Ffilm 'The King's Speech' [Ystyried y cyflwr atal dweud, gan gyfeirio at y Brenin Sir VI, ar ffilm The Kings Speech.]
Tim and Vicky Scott

Y ffilm The Matrixverse [Archwilior syniad y gallai pob un ohonom fod yn byw mewn bydysawd rhithwir, ac annog meddwl chwilfrydig.]
Gordon Lamont

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd [Meddwl am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd]
Helen Bryant

Y Foment John Terry Honno! [Galluogir disgyblion i ddeall bod y ffydd Gristnogol yn cynnig y posibilrwydd o gael ail gyfle.]
Paul Hess

Y Freuddwdd [Myfyriwch ar araith enwog Martin Luther King, ar Awst 28, 1963.]
James Lamont

Y Garawys Beth syn wirioneddol bwysig?
Us (formerly USPG)

Y Garawys: Dydd Mawrth Ynyd [Egluro hanes a phwrpas Dydd Mawrth Ynyd, gan ei roi yn ei gyd-destun o fewn y calendr Cristnogol. Ystyried tarddiad a symbolaeth rhai or traddodiadau cysylltiedig, ac ystyried pwrpas y Garawys ac ymprydio, yn gyffredinol.]
Jude Scrutton

Y Gemau Olympaidd [Cyflwynor gwerthoedd Olympaidd.]
Jude Scrutton

Y Gorau A'r Gwaethaf [Meddwl am sefyllfaoedd, ar pethau gorau ar pethau gwaethaf ynddyn nhw.]
Helen Bryant

Y Goron Goch ar Goron Wen [Maximilian Kolbe, Sant Auschwitz]
Brian Radcliffe

Y Grawys [Myfyrio ar yr arfer o ymatal rhag gwneud rhywbeth neilltuol yn ystod y Grawys.]
Janice Ross

Y Grawys: Profiadau Yn Yr Anialwch [Gwasanaeth ar gyfer Dydd Mercher Lludw]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Y Groes Goch [Archwilio tarddiad Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch.]
Brian Radcliffe

Y Grwp 'Occupy London' [Pam protestio? ]
Claire Rose

Y Gwrthdaro Rhwng yr Israeliaidd ar Arabiaid [Archwilior sefyllfa yn y Dwyrain Canol a gweld sut y gallai ein hymddygiad ni fod yn adlewyrchur un math o anghydfod.]
James Lamont

Y Magna Carta
by Gordon Lamont

Y Nadolig [Ystyried y ffaith nad ywr Nadolig o reidrwydd yn gyfnod hapus i bawb, ond bod genedigaeth Iesu yn rhoi gobaith i Gristnogion ac i bobl eraill.]
Helen Bryant

Y Neges [Ystyried pwysigrwydd dal ati , a gwerth cyfathrebu.]
Stuart Yeates

Y Pasg [Bywyd newydd a gobaith ar Ynysoedd y Pilipinas]
Us (formerly USPG)

Y Pasg [Archwilior syniad o farw ac atgyfodi, trwy gymharu hanes y Pasg r stori yn y ffilm Star Wars.]
Ronni Lamont

Y Pasg Iddewig [Deall y cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.]
Helen Bryant

Y Pasg Iddewig [Deall beth ywr cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.]
Helen Levesley

Y Pasg Iddewig [Archwilior cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid]
Helen Levesley

Y Pasg Yn Eich Ardal Chi [Digwyddiad pwysig syn cyffwrdd ein bywydau yma, nawr ]
Brian Radcliffe

Y Pentecost [Helpur myfyrwyr i ddeall ystyr gwyl Gristnogol y Pentecost.]
Tim and Vicky Scott

Y peth go iawn 'The Real McCoy' [Grym y Pentecost]
Janice Ross

Y Safle We er Helpur Newynog [Archwilio ffordd syml y gallwn ni i gyd gyfrannu at roi bwyd ir rhai syn newynog.]
James Lamont

Y Swffragetiaid a Gweithredu Uniongyrchol [Ystyried y gweithredu uniongyrchol a wnaeth y swffragetiaid yn ystod eu hymgyrch.]
Gordon Lamont

Y We Yn Ugain Oed [Ystyried y gwahaniaeth y maer We Fyd Eang wedi ei wneud yn ein bywydau.]
James Lamont

Ydi'r label yn ffitio? [Dosbarthu a chategoreiddio ]
Brian Radcliffe

Ydych chi bob amser rheolaeth? [Ystyried rhai or negeseuon yn y llyfr cyntaf yn y drioleg The Hunger Games.]
Helen Bryant

Ydych chi wedi bod ar goll? [Pa ffordd awn ni?]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ydyn ni'n rhydd, mewn gwirionedd, byth? [Ystyried a ywr hyn a wnawn yn rhydd o ganlyniadau ai peidio, byth.]
Helen Bryant

Ydyn nin awdurdodus? [Ystyried cydraddoldeb, wrth i ni gael ein hysbrydoli gan Ddiwrnod Rhyngwladol]
Claire Law

Ymddiriedaeth [Archwilior cysyniad o ymddiried yn rhywun.]
Helen Bryant

Ymdrin O Ddifrif A Materion Amgylcheddol [Archwilio ymagwedd y mudiad Greenpeace tuag at faterion amgylcheddol, er mwyn annog y myfyrwyr i ofalu am yr amgylchedd.]
Brian Radcliffe

Ymennydd Popcorn [Annog y myfyrwyr i weld yr haf fel cyfle i ddiffodd teclynnau technolegol a mwynhau bywyd ar gyflymdra arafach.]
Janice Ross

Ymgiprys Am Y Gwpan [Annog y myfyrwyr i ystyried beth syn bwysig yn eu golwg nhw, waeth beth fydd penderfyniadaur rhai ou cwmpas.]
Brian Radcliffe

Yn barod am y prif ddigwyddiad [Beth maer Garawys yn ei olygu i Gristnogion (Dydd Mawrth Ynyd)]
Brian Radcliffe

Yn groes ir tebygolrwydd [Ystyried hanes bywyd y Santes Sin dArc (St Joan of Arc), y mae ei dydd gwyl yn digwydd ar 30 Mai]
Brian Radcliffe (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Yn hyn gydan gilydd [Fe allwn ni i gyd wneud gwahaniaeth ir byd]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Yn l ac ymlaen [Fe fydd edrych yn l ac ymlaen yn ein helpu yn ein bywyd ]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Yn Ol I'r Dyfodol [Helpu myfyrwyr i ystyried dyddiadau pwysig yn y flwyddyn sydd i ddod, a meddwl am beth sydd gan y dyfodol mewn str i ni.]
Tim Scott

Yn Rhy Fach I Ni Ei Weld [Deall rhai o ryfeddodau byd cwantwm, a meddwl am bethau pwysig y byddwn yn eu hanwybyddu weithiau.]
Gordon Lamont

Yn rhydd i ddewis [Pwy yw eich Ffolant? (Diwrnod Sant Ffolant, 14 Chwefror)]

Ynfyd fel Sgwarnog Fawrth [Ymddwyn yn ddigymell ac yn llawn dychymyg]
Brian Radcliffe

Ynghylch Democratiaeth [Archwilio cysyniad democratiaeth, ac annog y myfyrwyr hynaf i ymarfer eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio.]
James Lamont

Yom Kippur [Archwilior cysyniad cymod yng nghyd-destun Yom Kippur]
Helen Bryant

Yr Aberth Posib [Yn ystod cyfnod y Garawys, caiff myfyrwyr eu hannog i ystyried sut y byddain bosib iddyn nhw helpu i newid bywyd plant mewn dinas yn India. Fe fydden nhwn gallu gwneud hynny trwy ymprydio am 24 awr.]
Brian Radcliffe

Yr Adfent [Archwilio ystyr tymor yr Adfent.]
Dan Rogers

Yr aer yn Delhi [Annog pawb i ystyried eu cyfraniad eu hunain i lygredd byd-eang.]
James Lamont

Yr anghenfil cariadus [Archwilio themu Dydd Sant Ffolant.]
Helen Bryant

Yr Atgyfodiad [Beth yn union ddigwyddodd?]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Yr Atgyfodiad [Archwilior gwahanol ddamcaniaethau am atgyfodiad Iesu.]
Helen Bryant

Yr Atgyfodiad A Mwy [Helpur myfyrwyr i weld pa mor rhyfeddol oedd atgyfodiad Iesu Grist, mewn gwirionedd, a gweld sut y gwnaeth y bobl a ddaeth i wybod am hynny gyntaf ddweud yr hanes wrth bobl eraill, a beth oedd yr ymateb.]
The Revd John Challis

Yr Athro Syr Alec Jeffreys ac adnabod olion DNA [Dangos y gwahaniaeth y gall un person ei wneud.]
James Lamont

Yr Elusen 'Crisis' Ar Adeg Y Nadolig
James Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Yr Haf Gyda George Gershwin [Dathlu gallu creadigol y cyfansoddwr Americanaidd, George Gershwin.]
Tim and Vicky Scott

Yr Hajj [Myfyrio ar arwyddocd y bererindod flynyddol hon i Fwslimiaid.]
James Lamont

Yr Olwynion ar y bws: Rosa Parks [Annog myfyrwyr i ystyried eu rl mewn gweithredu cymdeithasol.]
Brian Radcliffe

Yr Olygfa O'r Top [Gweld bywyd o bersbectif gwahanol ]
Brian Radcliffe

Yr wyl Hindwaidd Holi [Maer wyl Hindwaidd Holi]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Yr Ymchwil Am Wybodaeth [Helpu myfyrwyr i ystyried y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth, gwirionedd a doethineb, wrth i Wikipedia ddathlu ei 10fed pen-blwydd.]
Tim and Vicky Scott

Ystyr Bywyd
Helen Bryant

Ystyr y gair Ohana [Ohana yw teulu. Mae teulu yn golygu nad oes neb yn cael ei adael ar l neun cael ei anghofio]
Rachael Crisp